Összes hír

Segédoktatói, oktatói tanfolyam program

SEGÉDOKTATÓI, OKTATÓI ELMÉLETI TANFOLYAM PROGRAM

A HFFA Siklórepülő Képző Szervezete 2020. december 14-től 18-ig segédoktatói illetve oktatói elméleti tanfolyamot hirdet. Az előadásokat Zoom alkalmazásával tartjuk.  A tanfolyamra bármely HFFA tagszervezet vezető pilótája általi felterjesztéssel lehet jelentkezni a tematikában előírt követelmények igazolásával (laszlo.kerekes55@gmail.com). A jelentkezési határidő 2020. december 11. A továbbképzés költsége: 30.000.- Ft személyenként. A tanfolyamot legalább 4 jelentkező befizetése esetén tartjuk meg.

A tanfolyam végén a tematikában előírtak alapján mód lesz segédoktatói és oktatói jogosultság megszerzésére, amennyiben a tanfolyam végi vizsgák sikeresek. A vizsgaidőpontokat a jelentkezőkkel a tanfolyam során egyeztetjük.  Az előadások és a vizsgák nyíltak, bárki számára megtekinthetőek lesznek.

Tervezett program:

December 14. Hétfő

16.00.  Regisztráció

17.00. A HFFA képző szervezete és a képzés szabályai

18.00. Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana

19.00. Előadás módszertan

20.00. Az oktatás megszervezése

21.00. Kommunikáció

December 15. Kedd

16.00  Elsősegély nyújtás oktatása

18.00. A különleges repülési helyzetek oktatásának módszerei

20.00. Felszerelés ismeret oktatásának módszere

December 16. Szerda

16.00. A repülés pszichológiai aspektusai

18.00. Az emberi tényező

19.00. A repülés fizikájának oktatása

20.00. A gyakorlati repülés elmélete

December 17. Csütörtök

 16.00. A meteorológia oktatása

18.00. Légi szabályismeret oktatása

20.00. A siklórepülés baleseteinek elemzése

21.00. Navigáció oktatása

December 18. Péntek

16.00  Mentőernyő ismeret oktatásának módszere

18.00. A repülések szabadsága a repülésbiztonság záloga

19.00. Vizsgaidőpontok egyeztetése

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését.

A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórákat online módon kell megszervezni.

A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban. A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell megszervezni.

A kis létszámú jelenléti képzés és szakmai vizsgák esetében az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott
útmutatások, irányelvek szigorú betartása továbbra is mindenki számára kötelező. A foglalkozás teljes ideje alatt maszk, vagy
más, azzal egyenértékű egyéni védőeszköz viselése kötelező!

Az iskolai rendszerű szakmai oktatás 2020. őszi szakmai vizsgaidőszakának még folyamatban lévő komplex szakmai vizsgáit,
valamint az ágazati alapvizsgákat a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett kell megszervezni.

Bővebb információ elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott tájékoztatóban:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1123:egyedi-miniszteri-hatarozat&catid=10:hirek&Itemid=166[2]

További információkat a linkre kattintva érhettek el.

Tisztelettel:

BARBALICS ZSÓKA

TELEFON: +36-80-277-455
E-MAIL: KORONAVIRUS@1818.HU

SVB Közlemény

Kedves Pilóták!

Lehet, hogy ezt Ti nem éreztétek, de nagyon sok munka és tárgyalás zajlott az idei, karanténokkal teli évben azért, hogy a starthelyeket használhassuk, fejleszthessük és engedélyeket szerezhessünk újra.

Sajnos nem rajtunk múlt, kicsit lassan zajlanak a hatóságoknál ezek az eljárások, így a tavasz elején megkezdett tárgyalásoknak most lett eredménye, és remélhetőleg még ősszel-télen-koratavasszal már ez engedélyeket is megkapjuk.

Amint lesznek biztosabb információk, akkor azonnal küldjük hírlevélben azokat, de úgy gondoltuk, hogy nem baj, ha tudtok róla, hogy hol tartunk és mikre lesz esély mostanság.

Kevély: erre a starthelyre lesz engedély.

Pilis, Éleskő – keleti starthely: a régi délkeleti starthelytől (amire sajnos nem kaphatunk engedélyt) picit északabbra, viszonylag jó starthely, és még lehet is majd alakítani

Óbuda: Magyarország talán első „igazi” siklóernyős starthelye lehet. Várhatóan kapunk engedélyt kőtörésre, geoháló fektetésre (és ezáltal füvesítésre), 2 db épített bulóra és bokor visszavágásra.

Újlaki: Várhatóan itt is kapunk engedélyt kőtörésre és némi cserje írtásra, így talán rendezettebb és biztonságosabb lehet a starthely.

Mária: A starthely cserjeírtással történő bővítése

Strázsa-hegy, Visegrád-sípálya, Visegrád-vár: zajlanak a tárgyalások, jó esély van arra, hogy ide újra lesz engedély

Csobánc leszálló: felvettük a kapcsolatot az új tulajdonossal és amint ráér, akkor leülünk tárgyalni. Szeretné engedni, hogy továbbra is le lehessen szállni a nyugati leszállóba.

Kétágú, Pilis K, Pilis DNY, Hosszú-hegy: ezeket mind szerettük volna engedélyeztetni, különösen a Kétágú lenne nagyon fontos, ezt jól tudjuk. Ebben az első körben nem kaptunk engedélyt, de továbbra is fogunk próbálkozni

További aktuális feladatok:

Óbuda leszálló rendbetétele; HHH reptér cserjeirtás; Szépvölgyi út sorompó, HHH-Fővárosi pályázat

További tervek:

Börzsönyi starthelyek engedélyeztetése

Bér-hegy engedélyeztetése – ha bárkinek van valamilyen honvédelmi kapcsolata, ismerőse, aki tudna ebben segíteni, annak várjuk a jelentkezését

Ezek folyamatban lévő ügyek, ezért még sajnos ennél biztosabbat nem tudunk mondani, de amit lehet megteszünk, hogy minél gyorsabban biztos és pozitív válaszok legyenek. Az anyagi forrásokra és a fizikai munkákra mindenképp kell majd támogatás, amint konkrétan lehet tudni, akkor kérni fogunk segítséget tőletek. Ha valakinek kérdése, konstruktív észrevétele van, vagy esetleg tud segíteni bármelyik starthely kapcsán, akkor kérjük a Szövetségeknek, vagy nekünk írjatok, így hamarabb eljutnak az információk, mint a különböző fórumokon keresztül.

Kérünk Titeket addig is, hogy tartsátok be a szabályokat és ne repüljetek a tiltott területeken, ezzel árthattok a folyamatban lévő ügyeknek, illetve kérünk, hogy a starthelyeket ne tisztítsátok engedély nélkül (vagyis ne vágjatok ki fákat, bokrokat), mert van olyan starthely, ahol emiatt vesztettük el az engedélyt.

Sok szép repülést kívánunk!
Üdv.
SVB – Starthely Vegyes Bizottság (HFFA, Siresz) – Brigó, Figyu, Győző, Roland

HFFA közgyűlés 2020. december 4-én

A HFFA elnöksége 2020. december 4-re összehívja a szövetség éves rendes közgyűlését.

Napirend:

1. A vezetőség 2020-as beszámolójának megvitatása,
2. 2021-es pénzügyi terv megtárgyalása,
3. 2021 évi tervek.

A közgyűlést on-line módon zoom alkalmazásával 16 órától tartjuk. A határozatképesség érdekében kérjük minden klub képviselőjét szervezete képviseletére (távolléte esetén megbízással).

2020. november 14-én, szombaton 10 órától a gödöllői Repülőtéren a HFFA tanúsító szervezete siklóernyő bevizsgálói részére továbbképzést tart. A továbbképzés azok számára kötelező, akik még nem rendelkeznek jogosultsággal B típusú vizsgálat igazolására.

Az oktatók éves továbbképzését is on-line módszerrel zoom alkalmazással tartjuk. Az oktatók számára jogosultságuk fenntartása miatt a részvétel valamelyik továbbképzésen kötelező. A választható időpontok: 2020. december 7 hétfő 16 órától, vagy december 9 szerda 16 órától, vagy  december 11 péntek 16 órától. A továbbképzés ideje várhatóan kb 5 óra.

Levelezés a repülőorvosi vizsgálatról

Dr.Veres Gábor irodavezető Úr részére.

Tisztelt Irodavezető Úr!

Köszönöm, hogy eljuttatta hozzám és ezáltal Szövetségünkhöz azt a 2019. október 4-én készült levelüket, amely sajnálatos módon eddig semmilyen csatornán nem érkezett meg hozzánk.
Sajnálom, hogy állásfoglalásukat a siklóernyőzéssel és sárkányrepüléssel foglalkozó egyetlen szakmai szervezettel sem egyeztetve alakították ki.Így történhetett, hogy állásfoglalásukban számtalan ténybeli tévedés szerepel.

Mindenekelőtt levelünket nem a közúti járművezetőkre alkalmazott egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz illeszkedés érdekében írtuk, hanem a siklórepülés nemzetközi gyakorlatához illeszkedés érdekében.

Levelükben súlyos tévedés, hogy az EASA (az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) az EHPU liberalizáló törekvésére alkotta volna meg a Light Aircraft Pilot Licence-t és az ahhoz kapcsolódó repülőorvosi követelményeket. Az EASA az általa az európai közösségben szabályozott 2000 Kg össztömeg alatti Light Aircraft légijármű kategóriára hozta létre az LAPL-t és a hozzá kapcsolódó repülőorvosi követelményeket. Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról 1.Anexe megfogalmazza azokat a légijármű és repülőeszköz kategóriákat, amelyekre nem vonatkoznak az EASA közös szabályai. Ide tartozik a sárkányrepülő és a siklóernyő is. Tehát az LAPL kategória ezekre nem alkalmazható. Ilyenformán a 1178/2011 számú EU rendelet sem vonatkozik rájuk.

Álláspontunk szerint nem támasztja alá az egészségügyi vizsgálat szükségességét olyan eset, amely során repülőeseményt okozott volna siklóernyős, vagy sárkányrepülő pilóta hirtelen cselekvőképtelensége.Megfontolásra ajánljuk az Egészségügyi Szakmai Kollégiumok számára a hazánkkal ellentétben sokkal nagyobb pilóta létszámmal és siklórepülő múlttal rendelkező országok gyakorlatának átvételét.

Kérem, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, a kérdésben szakmai egyeztetést végezzenek a siklórepülés hazai szakmai szervezeteivel, mert ezekkel a téves indokokkal álláspontjukat nem tudjuk elfogadni.

Tisztelt Dr. Veres Gábor irodavezető Úr!

Ismételten köszönöm hozzánk eljuttatott levelét, és kérem, amennyiben lehetősége van támogasson minket abban, hogy a velünk folytatott szakmai egyeztetés keretében léphessünk a kérdésben!

Önnek és munkatársainak a jelenlegi nehéz és bonyolult egészségügyi helyzetben sok erőt, kitartást és sikert kívánok a magam és pilótatársaim nevében is!

Tisztelettel:

Kerekes László
elnök