Összes hír

Készül az európai plasztik kártya

A HFFA tagjai a szövetség EHPU tagsága révén jövőre már ezzel a plasztik kártyával igazolhatják képzettségüket a világban.

Hatósági díj befizetésre vonatkozó módosítások

Megjelent az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló építési és közlekedési miniszter 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelete, mely szerint:

4. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

5. § (1) A  légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet [a továbbiakban:3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet]

1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  díjat – a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kérelmező ügyfélnek az  eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az  átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.”

Bővebb információkért kattintson ide!

Utasbiztosítás külföldre (ajánlat a HFFA tagjainak)

A Szabadrepülők Szövetsége tagjai részére utasbiztosítási igényükre az Uniqa Biztosító utasbiztosítási termékét ajánljuk.

Az utasbiztosítási fedezet a biztosítási feltételekben meghatározott extrém sport tevékenységeken belül Önöket érintően az alábbi légi sporttevékenységekre terjed ki:

  • siklóernyőzésre, tandem siklóernyőzésre
  • sárkányrepülésre, tandem sárkányrepülésre
  • továbbá tájékoztatásul ejtőernyőzésre, tandem ejtőernyőzésre
bővebben…

EHPU ESTC – Repülésbiztonsági kérdőív

Kedves Pilóták!

Az Európai sárkányerpülő és siklóernyős szakmai szervezet (EHPU) repülésbiztonságért és az oktatásért felelős munkacsoportja (ESTC) egy kérdőívet készített, amelyben fel kívánja mérni a pilóták szokásait, tekintettel a levegőben történő láthatóságra, és az „észrevehetőség”-re.

Kíváncsiak vagyunk, hogy a pilóták mely hányada használ ütközésre figyelmeztető, ütközés-elkerülő vagy erre a célra felhasználható pozíciójelző elektronikus eszközt. Meg szeretnénk tudni, hogy aki nem használ más forgalmat megjelenítő elekronikus segédeszközt, és a maga helyzetét sem adja mások tudtára semmilyen segédeszközzel sem, ő ezt így milyen megfontolásból teszi.

A kérdőív anoním, kérek mindenkit, megfelelően töltse ki azt. A kérdőív 5 perc időt vesz igénybe.

A kérdőívet az EHPU ESTC légtér munkacsoport vezetője dolgozza majd fel, eredményét pedig az EHPU az EAS-tal közreműködve az EASA által szabályozni kívánt szakterület illetékes kollégáinak adja be, annak érdekében, hogy a siklórepülők számára is elérhetővé váljanak olyan okoseszköz nyújtotta lehetőségek, amelyek a másik levegőben lévő forgalmat megjelenítik – legyen az akár kisgép, sportgép vagy nagygép, illetve drón.

Segítségeteket, mindannyiunk bizonsága érdekében, az EHPU és a HFFA nevében, előre is köszönöm!

Nagy Richárd
HG FI
EHPU ESTC

Észlelhetőségi eszköz: villanólámpa, nyílt frekcenciás rádió, amatőr rádió, síp, kiabálás
Okosalkalmazások: SafeSky, OGN, tetszőleges mobile app
Transzponder és rádió: SSR C-mód, SSR A-mód, SSR S-mód
Ütközésveszély-jelzőrendszer: ADS-B, ADS-L, TCAS, PCAS

A kérdőívet ide kattintva tudja kitölteni!