Összes hír

Éves közgyűlés meghirdetése

Amint azt november 3-i hírlevelünkben a klubvezetőknek megküldtük a HFFA Elnöksége december 12-ére kedden 19 órai kezdettel tervezi az éves beszámoló közgyűlést online módszerrel, Zoom alkalmazással.

A közgyűlés szavazat számai a máig befizetett pilótáitok számával egyeznek. 

A közgyűlés napirendje:
1. Beszámolók a 2023-as évről.
2. A 2024-es évi tervek

Egyéb napirendi javaslat nem érkezett.

Kérem a klubjainkat, hogy amennyiben a közgyűlésen nem tudnak részt venni, meghatalmazással bízzanak meg valakit az egyesületük képviseletére, aki azt el is vállalja (egy Email-en elegendő elküldeni). Határozatképtelenség esetén egy órával később létszámtól függetlenül is megismételjük a közgyűlés indítását (ekkor az már létszámtól függetlenül határozat képes).

Azonban a témák fontossága miatt kérjük, hogy lehetőleg a klubok vezetői, legyenek jelen az online ülésen.

Pénzügyi terv 2024 (PDF)
Beszámoló a HFFA 2023 évi tevékenységéről (PDF)

Hatósági díj befizetésre vonatkozó módosítások

Megjelent az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló építési és közlekedési miniszter 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelete, mely szerint:

4. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

5. § (1) A  légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet [a továbbiakban:3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet]

1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  díjat – a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kérelmező ügyfélnek az  eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az  átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.”

Bővebb információkért kattintson ide!

Utasbiztosítás külföldre (ajánlat a HFFA tagjainak)

A Szabadrepülők Szövetsége tagjai részére utasbiztosítási igényükre az Uniqa Biztosító utasbiztosítási termékét ajánljuk.

Az utasbiztosítási fedezet a biztosítási feltételekben meghatározott extrém sport tevékenységeken belül Önöket érintően az alábbi légi sporttevékenységekre terjed ki:

  • siklóernyőzésre, tandem siklóernyőzésre
  • sárkányrepülésre, tandem sárkányrepülésre
  • továbbá tájékoztatásul ejtőernyőzésre, tandem ejtőernyőzésre
bővebben…