Magyar szabad repülők szövetsége

Hungarian Free Flying Association

A legnagyobb hazai siklóernyős és sárkányrepülős szervezet.

EHPUINFO

Balesetek bejelentése

+36 70 363 1109 // safety@hffa.hu

Legfrissebb híreink

Hatósági díj befizetésre vonatkozó módosítások

Megjelent az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló építési és közlekedési miniszter 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelete, mely szerint:

4. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

5. § (1) A  légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet [a továbbiakban:3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet]

1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  díjat – a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kérelmező ügyfélnek az  eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az  átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.”

Bővebb információkért kattintson ide!

Utasbiztosítás külföldre (ajánlat a HFFA tagjainak)

A Szabadrepülők Szövetsége tagjai részére utasbiztosítási igényükre az Uniqa Biztosító utasbiztosítási termékét ajánljuk.

Az utasbiztosítási fedezet a biztosítási feltételekben meghatározott extrém sport tevékenységeken belül Önöket érintően az alábbi légi sporttevékenységekre terjed ki:

  • siklóernyőzésre, tandem siklóernyőzésre
  • sárkányrepülésre, tandem sárkányrepülésre
  • továbbá tájékoztatásul ejtőernyőzésre, tandem ejtőernyőzésre
bővebben…