Közgyűlés 2015. december 13-án!

2015.12.02.

Tisztelt tagság!

 

A Szabad Repülők Közgyűlését az elnökség 2015. december 13-ra hívja össze. Jelenlegi alapszabályunk értelmében: „A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később, már mandátum létszámtól függetlenül is határozatképes, amelyet az eredeti meghívóban fel kell tüntetni. Ekkor azonban már csak az eredeti meghívóban meghirdetett napirend témáiban lehet határozatot hozni.”

A közgyűlés helyszíne az MRSz Siklórepülő szakági ülés helyszínével egyezik, annak befejezésétől kezdünk. A szakági ülés 10-kor kezdődik, a helyszínt később hirdetik meg. Javaslatunk a megszokott lesz Budapest, XIII. Dagály utca 11. 2. emelet

Napirend:

1. Beszámolók a 2015-ös évről (pdf)

2. Starthelyek kérdése (Vértes, Tardos, Nyikom, Kalocsa)

3. 2016-os tervek és pénzügyi tervezés.

4. Alapszabály módosítási javaslatok.

5. Az MRSz és a HFFA kapcsolata

6. Szécsi Gábor díj átadása

7. Amennyiben az előző napirendi pontok valamelyike indokolja, elnökség választás.

8. Egyéb

Minden tagszervezetünk képviselőjét elvárjuk, az ülés minden tagszervezetünk tagja számára nyílt.

HFFA elnökség