Elnökségi ülés 2014. március 5.

2014.03.07.

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2014. március 5-i üléséről

Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1139 Budapest Dagály utca 11.) 16.30 kezdettel

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Fekete Kornélia elnökségi tag,
Gyócsi Brigitta elnökségi tag,
Blaumann Attila elnökségi tag,
Jenes Győző elnökségi tag,
Szöllösi László elnökségi tag,
Csiga Sándor ell.biz.tag,
Holló Attila ell.biz.tag,
Szalai József ell.biz.tag.

Az ülés tárgya:

1. Beszámoló a 2014.március 4-i MRSz elnökségiről:

1.1. Pályázat figyelés: Török József (HHH), (Erasmus + sport program) Eu. pályázat a repülősportokra.  14 mEuro. 2 mEuro a rövid pályán április pályázati határidő.
Programok. Kapcsolatok, szegények támogatása, hosszú távú kapcsolatok (kit).
március 14-ig az elképzelésekkel jelentkezni kell.
1.2. A ballon szakág közgyűlést tartott, nem lett jogi személy.
1.3. Rendezvények.  Ballon EB,UL VB Matkó Puszta, MOB várja a rendezvényeink előzetes tervét 2015-2017-ig. Határidő március 6.
1.4. Repülőtér bizottság. A HM-nél nem állt meg a kötelékprogram. A HM kéri a repülőterek jövőjének elképzeléséről szóló anyagot, 5-6 repülőteret várnak a HM kezeléshez. A repülőtér törvényi védettségét várjuk ettől. Felmérés. A bizottság vezetője Fekete Kornélia lett.
1.5. Képző szervezet helyzete. Utolsó változat beadva. Engedély. A siklóernyő, sárkány képzési engedélyt a napokban megkapjuk.
1.6. Elnökségi beszámoló. Az elnökség elfogadta, a honlapra kerül közgyűlés előkészítő anyagként.
1.7. Tagdíj fizetések helyzete. Minden tag után kell tagdíjat fizetni!
Problémás tagszervezetek. Szavazás a nem fizetők tagsági viszonya megszüntetéséről (Békéscsaba Sikle, Cumulus SE, Fly Air, Blue Sky, Q TayFly, Sky Club Győr). Mandátumok száma a honlapon.
1.8. FAI díjakra felterjesztés, jelöltek egyeztetése.
1.9. Beszámoló és közhasznúsági elfogadása.
1.10. EB véleménye a gazdálkodásról.
1.11. Repülősegély Alapítvány Kuratórium kiegészítése. (Selyei Péter támogatott 1988. óta) Buchmüller Tibor, Vali Tibor.
1.12. Alapszabály. Szélsőséges javaslatok érkeztek. Mészáros Zoltántól és Kerekes Lászlótól érkezett javaslat. A mostani közgyűlés csak koncepciót tárgyaljon. Mészáros Zoli javaslatát visszavonta, Kerekes László javaslatait az elnökség elfogadta, közgyűlésen kell beterjeszteni.
1.13. A ballon szakág VB indulóiból 2 visszalépett.
1.14. Adatvédelmi szabályzat. Egyhangúlag elfogadva.
1.15. Utánpótlás pályázat
1.16. Az EB rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte. Az elnök kérte a hivatkozott törvénysértések konkrét megnevezését. Konkrétum nem hangzott el, azonban kiderült, hogy Csiga Sándor MRSz EB tagsága összeférhetetlen, valamint az is, hogy nem a teljes EB egyetértésével nyilatkozik (a másik jelenlévő EB tag nyilatkozata szerint).
(MRSz alapszabály szerint: „Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, aki a szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a szövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója. A bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak, a szövetségnek, az elnökség tagjainak hozzátartozói, alkalmazottai, és a szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. Hozzátartozón a Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározottat kell érteni.”)
1.17. Épületbontás, mekkora a károkozás. A bontás az elnök leváltásának kezdeményezése után történt, ezt visszamenőlegesen indokként alkalmazni nem lehet. Az elnökség megállapította, hogy a bontás célszerű volt, mert több évtizeddel korábbi környezetszennyezés maradékát számolta fel. Ezt már sokkal korábban meg kellett volna tenni. A tulajdonos értesítése a szerződésnek megfelelően történik. A tartály visszatemetése lenne bűncselekmény.

2. MKSSz közgyűlés – ppg VB

3. MRSz Díjkiosztó 2013.

4. Új könyvelő bemutatkozása. A korábbi könyvelés hiányosságai miatt a NAV folyószámlán hiányosságok és többletbefizetés tapasztalható.

5. Feladatok előző elnökségi ülésünkön vállalt feladatok helyzete:
– „E” learning-vizsgáztatás előkészítése (Jenes Győző) ?
– A REBISz bejelentések újra Szöllösi Lacin keresztül történjenek az MRSz felé (honlapra került, eddigi bejelentések száma?, intézkedések?)
– Sportszabályzat aktualizálása (Szöllösi Laci, Szalai Józsi) ?
– Válogatott keret vezető pályázat kiírása – megtörtént, határidőig 1-1 jelentkezés.
– Startalap pályázat kiírása – megtörtént, de határidőig kevés a jelentkező.
– Startalap igények összegyűjtése, elbírálásra előkészítése (Gyócsi Brigitta)?
– Hazai verseny szervezők pályázat kiírása megtörtént, kevés a jelentkező.
– EHPU konferencián Szőlő és Csülök részt vettek, a beszámoló a honlapon.
– Siklóernyős Szabadegyetem – meghirdetve, és zajlik. Részvételi arány 20-30 fő.
– Facebook elnökségi csoport létrejött, még nem igazán használjuk.
– Nagy sportágválasztó – jelentkezésünkre nem reagáltak.
– Fehéren repülök matrica 2014-re is (kiderült, hogy pilótáink szégyellik, mert megkülönböztet)

6. Döntés a beérkezett starthely pályázatokról. TÁBLÁZAT LETÖLTÉS (xls)

A Nagyeged starthely megőrzés érdekében felvesszük a kapcsolatot a felvonó terv illetékesével.

7. Döntés a válogatott keret vezetői pályázatokról.
Siklóernyős XC válogatott keret vezető: Simonics Péter kiegészítette pályázatát, amit ez elnökség megtárgyalt és a pályázatot elfogadta.
Siklóernyős célraszálló válogatott vezető: Ónódy Miklós pályázata nem tartalmaz felkészítési tervet, de korábbi eredményes tevékenysége alapján az elnökség pályázatát elfogadta.
Siklóernyős acro keret vezető:.pályázat nem érkezett.
Sárkányrepülő válogatott keret vezető: pályázat nem érkezett.

8. Döntés a versenyek támogatásáról TÁBLÁZAT LETÖLTÉS (xls)
A Simonics Péter felkészítési tervében szereplő siklóernyős nemzeti bajnokságra vonatkozó javaslatot az elnökség elfogadta.

9. A kuratórium javaslatai a Szécsi Gábor diploma 2013-as díjazottjára (a kuratórium jelöl, az elnökség dönt (több jelölt esetében szavazással). Az elnökség a kuratórium által javasolt Kerekes Lászlónak ítéli a 2013-as évre a diplomát.

10. Csiga Sándor összeférhetetlenségre hivatkozva (lásd: 1.16. pont) lemondott a HFFA-ban betöltött tisztségéről (ellenőrző bizottsági tagság). Megjegyeztük, hogy érdekes, hogy más hasonló szerepkörben lévő személyek működése az MRSz vezetését nem zavarja.