2010. november 20-i közgyűlés

2010.11.27.

Jegyzőkönyv a Szabad Repülők Szövetségének éves rendes közgyűléséről (mely egyben az MRSZ szakág közgyűlése)

Mellékletek:

HFFA alapszabály (pdf)
HFFA pénzügyi beszámoló 2010 (xls)
Sport támogatás elszámolás 2010 (xls)
Sport támogatási terv 2011 (xls)

 

Időpont: 2010. november 20. 10 óra.

Helyszín: 1138 Budapest, Dagály u. 11. 2. em.  MRSz oktatóterem

Mandátumok az MRSz Alapszabálya szerint 2010. január 31-i befizetések alapján:

 

egyesület

befiz. 2010.jan 31-ig

mand

jelen

egyesület

befiz. 2010.jan 31-ig

mand

jelen

AC.Hajdúszoboszló

29

1

1

Kecskeméti SE

20

1

Airborne SE

75

4

1

Kettő SE

36

2

1

Amatőr SE

150

8

8

Mátra Extrém SK

22

1

Békéscsabai LE

0

Miskolci SRK

0

Békéscsabai SK

25

1

MPC Extrém SE

21

1

Blue Sky SE

0

Műegyetemi SE

0

Budai SE

11

1

1

Nyikom HTK

0

Cumulus SE

0

Őcsényi RK

0

Easy Fly SE

10

1

Pannónia Solaris RE

25

1

1

Eged Eagles SE

6

Pécsi SRK

0

Eger SRK

3

Pilisi SE

4

Felhőút SE

26

1

Q-TAI FLY

0

Fly Air SE

4

Sirius SE

53

3

2

Fly Away SE

37

2

Sky Club Győr

12

1

1

Gedeon Ferenc SRK

0

Sky Escort SE

19

1

1

Gödöllői SK

6

Soproni SSE

15

1

Gyöngyösi sárk

0

Tokaj Fly SE.

52

3

2

Gyöngyösi SSK

18

1

Turul SE

0

 

10 órakor jelenlévő mandátum létszám: 19 (határozatképesség: legalább 18 mandátum esetén). A kezdési időpontban a közgyűlés határozatképes (később még 1 mandátum érkezett).

Levezető elnök: Kerekes László
Jegyzőkönyv vezető: Szebenyi Virág
Jegyzőkönyv hitelesítők: Jakab Sándor, Fekete Kornélia

A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül.

A közgyűlés napirendje:

1.    Szécsi Gábor diploma átadása

A díjat a Szabad Repülők Szövetségének elnöksége Szécsi Gábor emlékére alapította 2007-ben.
Szécsi Gábor 1974. március 16-án született, a siklóernyőzéssel 2003-ban ismerkedett meg. A repülésben is az jellemezte kapcsolatát pilótatársaival, mint ami egész egyéniségére jellemző volt. Segítőkész és önfeláldozó, másokra odafigyelő és lelkes együttműködő társa volt azoknak, akik vele együtt voltak. 2006. május 22.-én Olaszországban egy szerencsétlenül végződött repülés során vesztette életét. Az oklevéllel személyiségének, a repülésben oly fontos közösségi tulajdonságok érvényesülésének szeretnénk tisztelegni. 
A díjat annak a siklórepülő sportolónak adják, aki az év során a hazai siklórepülésért segítőkészségével, másokért vállalt áldozatos munkával példaértékű magatartást tanúsított.
Az évben egyetlen jelölés ékezett a díjra, Szöllösi László személyére, aki Monacoban az év elején két alkalommal is elsőként vetette magát vízbe, hogy a tengerbe szállt pilótákat a bajból kisegítse.

2.    Beszámolók a 2010-es évről

A beszámolók kezdete előtt Pálfi Béla Gábor indítványozta az MRSz Fegyelmi Bizottságánál a 2010-es MKK díjkiosztón történtek kivizsgálását.

Szakmai beszámoló ismertetése (a véglegesített beszámolót a kluboknak megküldjük).

Pénzügyi beszámoló ismertetése (mellékelve).
A beszámolót a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Sportágak beszámolói a 2010-es évről.

Siklóernyőzés:

Simonics Péter az abtenaui EB szereplésről írt beszámolója olvasható volt a honlapunkon. A magyar csapat a 22., a legjobb magyar a 48. helyezett volt.
„Reálisan mérlegleve a magyar csapat technikai szintjét és tudását , taktikai elképzelésem  – mivel nem az  EB megnyerésére készültünk –  lényege abból állt, hogy ha  a mezőny első  felében sikerül naponta  – ami nem utópia még ebben a mezőnyben sem – beérnünk a célba, akkor a napok előrehaladásával  sikerülhet egyre előrébb kerülnünk. Ugyanis a sok esélyes pilótából, akiknek nem célja egy-egy 20. -30. -40. helyezés megtartása, a kockáztató repülés miatt mindennap néhányan kikoppannak. Így – kicsit sarkítva – nem megelőzzük őket, hanem kiesnek előlünk. A  sok  esélyes, győzelemre törekvő  pilótának nem célja annak a helyezésnek megtartása, ami már a mi számunkra egy előkelő eredmény lenne…
…A gyenge szereplésünkben  része volt a kissé lemaradt technikának, illetve  a rendkívül erős mezőnynek, és a szélsőséges időjárási körülményeknek. Annak ellenére, hogy minden magyar pilóta igyekezett a legjobb tudása szerint teljesíteni, szemmel látható volt a versenyrutin hiánya vagy/és a rossz technikai háttér.”

Sárkányrepülés:

Szász Péter csapatvezető ageri EB beszámolója olvasható volt a honlapunkon.

„A versenyen összesen 91 pilóta indult, a csapatversenyben 22 csapat. A feladatok többnyire több töréspontos, „majdnem zárt pályák” voltak, a terep változatos, hegy és síkvidék keveréke, az előbbi túlsúlyával. Ujhelyi Balázs mindjárt az első versenynapot megnyerte és Bertók Attilával együtt az egész versenyen az élmezőnyhöz tartoztak. A feladatok általában hosszúak, 100 km felettiek voltak, ahogy az egy EB-n manapság normálisnak tekinthető. A leghosszabb feladat 196 km volt, jellemző, hogy a mezőny nagyobbik része beért a célba – akárcsak a versenynapok többségén.
Az EB-t Gerolf Heinrich nyerte Thomas Weissenberger és Bertók Attila előtt. Ujhelyi 10., Balogh 53., Szász 56., Borbély 72., Kis 74., míg a magyar csapat a 6. helyen végzett. A csapat minden tagja számára hasznos és tanulságos verseny volt, az ilyen szintű mezőnyben való versenyzés semmi mással nem pótolható.
A logisztikai, szervezési kérdéseket magunk között, egyszerűen megoldottuk, a külön csapatvezető vagy szövetségi kapitány hiányát nem éreztük.”

Siklóernyős célraszállás:

A legújabb szakágunk, 4 éves. A törökországi EB eredményük:
Több, mint 20 magyar rekord született. A magyar csapat a 7. helyen végzett.
Jenes Győző igen erős mezőnyben szerezte meg a 15. helyet.
Női kategóriában Tóth Zsuzsanna a 4. helyen végzett.
Az EB-t követő Nemzeti Bajnokságot Jenes Győző világszínvonalú eredménnyel nyerte meg.
A szövetségi kapitány Onodi Miklós minden versenyen menedzselte a magyar csapatot, szerepe az eredmények elérésében kétségtelen.

Acro repülés:

Nem kaptunk beszámolót.

Válogatott keretek (2010 évi rangsor) a sportszabályzatok alapján:

Sárkányrepülés:

1.Bertók Attila
2. Ujhelyi Balázs
3. Szász Péter
4. Kovács Endre
5. Balogh Zsolt
6. Kis Attila
7. Czigler Elek
8. Tövissi Dániel
9. Kmetykó János
10. Borbély Tibor

Siklóernyőzés:

1.Vértes Balázs
2. Simonics Péter
3. Forgó Szilárd
4. Losánia Mihály
5. Kovács Béla
6. Orsy László (licenszét a szakágunkban nem érvényesítette)
7. Percze Attila
8. Varga Dénes
9. Galambos László
10. Nagy Máté

Acro siklóernyőzés:

1. Takáts Pál
2. Kézi Gábor
3. Grillmayer alexandra
4. Szabó Péter
5. Farkas Szilárd (licenszét a szakágunkban nem érvényesítette)

Siklóernyős célraszállás:

1. Jenes Győző
2. Fekete Zoltán
3. Kaszás Sándor
4. Kerekes Nóra
5. Kerekes László
6. Kiss István
7. Urbányi Anikó
8. Biri Norbert
9. Tóth Zsuzsanna
10. Farkas Sándor

Elnökségi határozat ismertetése a tagdíjat nem fizetett tagszervezetek tagsági viszonyának megszüntetéséről:
Az MPC SE, a Békéscsabai LE, a Blue Sky SE, a Gyöngyösi SRK, az Őcsényi RK, a Pécsi SRK, a Phoenix KSE, a Turul SE és a Nyikom HTK egyesületek a Szabad Repülő szakág által megállapított tagdíjat nem fizették be. Ezért HFFA tagsági viszonyukat a HFFA elnöksége határozatban megszünteti. A határozattal szemben a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezhetnek a HFFA elnökségénél. A fellebbezést a legközelebbi HFFA közgyűlés bírálja el.

3.    Alapszabály módosítás
A közgyűlés a mellékelt módosított alapszabályt módosításonként megtárgyalta, és a módosításokat nyílt szavazással 1 ellenszavazattal elfogadta.

4.    Elnökségi tag választás
Jelölés érkezett a közgyűlésen elnökségi tagra Fekete Kornélia és Jenes Győző személyére. A jelöltek a jelölőlistára kerüléshez szükséges szavazattöbbséget nem kapták meg (nyílt szavazás mellett Fekete Kornélia 2, Jenes Győző 1 szavazatot kapott).

5.    Célok és feladatok 2011-re

2011-es pénzügyi előtervezés (a javaslat mellékelve). A 2011-es szakági tagdíjra és startalap befizetésre vonatkozó részt a tagság nyílt szavazással 8 mellette, 4 ellene, az alábbiak szerint elfogadta (az MRSz tagdíj az MRSz legutóbbi közgyűlése alapján eldöntött tény, a szakági befizetnivalókban pedig csak a sportalap 1000-ről 2000 Ft-ra növelése változott, amit a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadott.)

MRSz tagdíj:

5.000.- /fő (2011. jan. 31 előtt 4500.- /fő)

szakági tagdíj:

3.000.- /fő

Sportalap:

2.000.- /fő

Startalap:

2.000.- /fő

Eszköz (nyilvántartás+biztosítás+REBISZ)

5.000.- /légijármű

Tandem biztosítás + REBISZ:

8.000. /légijármű

MRSz üzemeléssel:

17.000.- (16.500)/év/fő 1 eszköz +klub tagdíja

Csak MRSZ és szakági tagdíj

10.000.- /fő (9.500.- /fő)

 

 

IPPI kártya + rating EU

4.000.- Ft

IPPI kártya + rating VILÁG

5.000.- Ft

Csak rating EU

0.- Ft

Csak rating VILÁG

3.000.- Ft

 

Üzemeltetési kérdések. A közgyűlés nem ért egyet a hatóság jogszerűtlen díjmegállapításával a műszaki vezetők alkalmasság vizsgálatára vonatkozóan. Javaslat született a kérdés jogi úton történő rendezésére.

2011. sportversenyek tervezése. A közgyűlés elfogadta a Sárkányrepülő versenyszabályzatra vonatkozó javaslatot és felkérte a javaslattevőket a szabályzat megszövegezésére.
Az MKK rendezőjének a közgyűlés továbbra is a korábbi rendezőket jelölte ki.
A mellékelt 2011-es sporttámogatási tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Válogatottak és csapatvezetők kijelölése. A közgyűlés a siklóernyős és a siklóernyős célraszálló válogatottak szövetségi kapitányi teendőire a korábban kijelölt személyeket (Simonics Péter, Onodi Miklós) bízza meg, a siklóernyős acro keret vezetésével korábban megbízott Szabó Péter megbízását visszavonja, a sárkányrepülő válogatott ügyintézését 2011-re Kovács Endrére bízza, a csapatvezetői feladatokkal Bertók Attilát bízza meg.

Kmf

Hitelesítők:

Fekete Kornélia                     Jakab Sándor