Elnökségi ülés 2010. október 5.

2010.10.07.

A SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2010. október 5-i ülése

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén, 1139 Budapest Dagály utca 11. 
Időpontja: 16.20 kezdettel

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Szöllösi László főtitkár,
Blaumann Attila elnökségi tag,
Kádár Márton elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Távol:
Tasi Gábor elnökségi tag,
Kubicsek Attila elnökségi tag,

Az ülés tárgya:

1.    Pénzügyi helyzet
A HFFA elnöke ismertette a szövetség pillanatnyi anyagi pénzügyi helyzetét, a számláján szereplő összegeket és az év során várható kiadásainkat.
A szövetség elnöksége határozott a csökkentett utolsó negyedéves díjakról, amelyet körlevélben teszünk közzé (az egy üléses légijármű díj 2000 Ft, a pilóta regisztráció 1000 Ft – ebből a startalapba 500 Ft kerül –  MRSz és szakbiz díj 5000 Ft)
A szövetség elnöksége határozott a mellékelt Pénzkezelési szabályzat bevezetéséről.
A szövetség elnöksége határozott a pénzügyi terv útiköltségekre vonatkozó kifizetéséről.

2.    Közgyűlés előkészítése

A HFFA ezévi közgyűlését az elnökség 2010. November 20-án 10 órára összehívja az MRSz Dagály utcai oktatótermébe. A közgyűlés tervezett napirendje:
1.    Beszámoló a 2010-es évről
2.    Alapszabály módosítás
3.    Elnökségi tag választás
4.    Célok és feladatok 2011-re

3.    Együttműködés a SIRESZ-szel
Az együttműködést nem a HFFA feladata a SIRESZ-szel fenntartani, hanem a SIRESz kötelezettsége a HFFA – mint az MRSz hivatalos szakága határozatait elfogadni és teljesíteni. Az elnökség megállapította, hogy a SIRESz nem teljesíti az MRSz alapszabályában rögzített tagi kötelességeit. A HFFA elnöksége felszólítja a HFFA fegyelmi bizottságot ennek kivizsgálására. Az elnökségünk kifogásolja, hogy az MRSz kizárólagos jogait a SIRESZ felhatalmazás nélkül gyakorolja. A szakmától idegen szabályozásokat vállal be, amelyek a hazai siklórepülésnek joghátrányt okoznak.

4.    Légtér koordináció
A HFFA a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a G2-S légtér koordináló szervezete. A koordinációt a Budaörs toronnyal egyeztetve kell megszervezni. A Hungarocontrollal kapcsolatos lépésekről a megbízott – Fekete Kornélia – készítse el beszámolóját a közgyűlésre. A főpilóta helyettesek dolgozzák ki a hatóság elé terjeszthető javaslatot.

5.    Üzemeltetési kérdések
A hatóság által kiadott határozat nem kifogásolt semmit sem az általunk az MRSz-nek beadott és a hatósághoz az MRSz Üzembentartási Kézikönyve mellékleteként beadott Szakmai Működési Szabályzatban. Ennek megfelelően a légialkalmassági vizsgálatokat az abban foglaltaknak megfelelően az MRSz műszaki vezetők jogosultak elvégezni és erről az igazolást kiadni.

6.    Sportügyek
A 2010-ben EB-ken szereplő minden válogatott kerettagja nevezési díjait a szakág az MRSz közgyűlés döntése alapján biztosított forrásból fedezi.
A szakbizottságként funkcionáló elnökség Ákos Zsuzsa és Jenes Győző új rekordjait elfogadta.

7.    Startalap elosztás
A starthely vegyes bizottságot a HFFA elnöksége felszólítja, hogy hirdessen meg a maradvány összegre pályázati lehetőséget, és az MSE és Kettő SE pályázatát is pótigényként bírálja el. A HFFA elnöksége a vegyes bizottságba delegált személyei: Blaumann Attila, Szöllösi László és a korábban visszalépett Kubicsek Attila helyett Kerekes László. A döntést levelezgetés helyett ülésen hozzák meg.  

8.    MRSZ információk
Az MRSz főtitkára kezdeményezésére a budaörsi repülőtéren megfelelő feltételek teljesítése esetén siklóernyős és sárkányos csörlős képzések és rendezvények szervezhetők.
Az elnökségünk fontosnak tartja, hogy az MRSZ táján az új főtitkár által elért eredményekről szélesebb körű tájékoztatás születhessen.

9.    Hatósági kapcsolatok
A hatóság részéről ígéretet kaptunk, hogy a korábbi álláspontját a hatóság megváltoztatja a siklóernyők felülvizsgálatára vonatkozóan, és az MRSz műszaki vezetői visszakapják a korábbi engedélyt a siklóernyők alkalmassági vizsgáztatására.

10.    Nemzetközi feladataink
EHPU konferencia 2011. február 19-20. Hajdúszoboszló. Szervezői: Szöllösi László, mint az EHPU soros elnöke, és Kaszás Sándor a helyi klub képviseletében.

11.    Fegyelmi kérdések
A szakág az oktatóink panaszára fegyelmi eljárást kezdeményezett Janovics Ferenc ellen, aki visszaélve a KBSz balesetvizsgálóként szerzett információkkal bírósági tárgyaláson előbb szakértőként, majd tanúként az MRSz-szel szemben hitelrontó és a szövetség érdekeit sértő kijelentéseket tett. Kértük az MRSz elnökségénél vele szemben eljárás kezdeményezését.