Hatósági díj befizetésre vonatkozó módosítások

2023.06.28.

Megjelent az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló építési és közlekedési miniszter 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelete, mely szerint:

4. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

5. § (1) A  légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet [a továbbiakban:3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet]

1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  díjat – a  (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kérelmező ügyfélnek az  eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az  átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.”

Bővebb információkért kattintson ide!