Utasbiztosítás külföldre (ajánlat a HFFA tagjainak)

2023.06.21.

A Szabadrepülők Szövetsége tagjai részére utasbiztosítási igényükre az Uniqa Biztosító utasbiztosítási termékét ajánljuk.

Az utasbiztosítási fedezet a biztosítási feltételekben meghatározott extrém sport tevékenységeken belül Önöket érintően az alábbi légi sporttevékenységekre terjed ki:

 • siklóernyőzésre, tandem siklóernyőzésre
 • sárkányrepülésre, tandem sárkányrepülésre
 • továbbá tájékoztatásul ejtőernyőzésre, tandem ejtőernyőzésre

Tandem esetén a biztosítási fedezet kiterjed a „pilótára”, de az utasra nem.

Az ún. GoPack terméknek három csomagja van, azok a szolgáltatásokban és a kapcsolódó biztosítási összegekben térnek el egymástól.

GoPack Standard csomag max. térítési összege orvosi ellátás esetén 25.000.000 Ft

GoPack Optimum csomag max. térítési összege orvosi ellátás esetén 65.000.000 Ft

GoPack Prémium csomag max. térítési összege orvosi ellátás esetén 120.000.000 Ft

Területi hatály a szabadidő és hobby tevékenységre: Európa.

Világ területi hatályra nem köthető!

A biztosítási fedezet igazolt sportoló esetén a versenyzésre is kiterjed. Ebben az esetben a biztosítás Világ területi hatályra is köthető!

Utasbiztosítás szerződési feltételek (GoPack, MultiPack)
GoPack szolgáltatási lista
GoPack Biztosítás termékismertető

Biztosított lehet az a természetes személy, aki

 • magyarországi társadalom biztosítással rendelkezik
 • az illetékes magyar hatóság által kiállított érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik

Nem lehet biztosított az a magyar állampolgár aki tartósan/életvitelszerűen nem tartózkodik Magyarországon.

Csatoljuk a vonatkozó biztosítási feltételeket valamint a szolgáltatási táblázatot, szíves megtekintésre és megőrzésre. A szolgáltatási táblázatban a csomagokhoz tartozó szolgáltatások és biztosítási összegek könnyen összehasonlíthatóak. Kérjük, hogy termék választása előtt szíveskedjenek a nyújtott szolgáltatásokat áttekinteni, mert lényeges különbségek vannak.

A biztosítási díjak az alábbiak:

Területi hatály / Biztosítási fedezetStandard (Ft/nap)Optimum (Ft/nap)Prémium (Ft/nap)
Szabadidő és hobby Európa területi hatály870 Ft1 020 Ft1 920 Ft
Versenyzés Európa területi hatály870 Ft1020 Ft1920 Ft
Versenyzés Világ területi hatály,kivéve USA,Kanada1 305 Ft1 530 Ft2 880 Ft
Versenyzés USA,Kanada területi hatály 5.220 Ft6.120 Ft11.520 Ft

Biztosítási igény esetén az utasbiztosítási ajánlatot Társaságunk elkészíti.

A szükséges adatok:

 • az utazás pontos tartama (kiutazás napja / Magyarországra visszaérkezés napja)
 • a célország
 • tevékenység: szabadidő/hobby vagy versenyzés
 • a kiutazó pontos neve (hölgyeknél leánykori név is)
 • születési hely, idő
 • édesanyja neve
 • állandó lakcím
 • mobil telefonszám
 • e-mail cím

Ezeket az adatokat társaságunk Email címére kell elküldeni: info@valko-biztositasok.hu

Kiegészítés – 2023.04.05.

A tájékoztatót tovább bővítve ezúton szeretnénk jelezni, hogy az utasbiztosítási igényeket munkanapokon és munkaidőben az alábbiak szerint tudjuk teljesíteni:

Hétfő – Csütörtök:        08.00  –  16.30  időben              –           a 15.30-ig érkezett igényeket tudjuk teljesíteni

Péntek:                         08.00  –  14.00  időben              –           a 13.00-ig érkezett igényeket tudjuk teljesíteni              

Vasárnap és ünnepnapokon Társaságunk zárva tart.

Kérjük, hogy utasbiztosítási igényeiket a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek írásban megküldeni.

A véglegesítés előtt az alábbi nyilatkozatokat kell elfogadnia a biztosítottnak amit Társaságunk bejelöl a szerződés véglegesítésekor:

Kijelentem, hogy a jelen biztosítási ajánlat aláírása előtt átvettem és megismertem az Ügyféltájékoztatót, és az Általános Szerződési Feltételeket.

Az Ügyféltájékoztatóban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat elfogadom és ajánlatot teszek az UNIQA Biztosító Zrt.-nek (a továbbiakban: Biztosító) utasbiztosítási szerződés megkötésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a megadott adatokat az Általános Szerződési Feltételek részét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint teljes körűen kezelje és a biztosítási titokra vonatkozó szabályok betartásával, a szükséges mértékben együttműködő partnereihez, valamint harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez továbbítsa. Kijelentem, hogy az ajánlatban esetlegesen megnevezett harmadik személyek felhatalmaztak adataik megadására, továbbá hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat a Biztosító a fentiek szerint teljes körűen kezelje és a biztosítási titokra vonatkozó szabályok betartásával, a szükséges mértékben együttműködő partnereihez, valamint harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez továbbítsa.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítási időszak első napját követően történő online díjfizetés mellett a kockázatviselés legkorábban a díjfizetést követő nap 0 órakor kezdődik és az UNIQA Biztosító Zrt-t a fizetés napjától függetlenül a teljes biztosítási időszakra vonatkozó díj megilleti.

Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulásommal feltétel nélkül beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, és postai úton megkeressen. Jelen közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel ellátott és a következő e-mail címre megküldött nyilatkozattal: lemondom@uniqa.hu; postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. Ügyfélszolgáltatások címre. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A biztosítási díj bankkártyás fizetéssel teljesíthető. Bankkártyás díjfizetésre az Uniqa Biztosító weboldalán van lehetőség: https://www.uniqa.hu/dijfizetessel-kapcsolatos-informaciok

Kérdés esetén rendelkezésre állva.

Üdvözlettel:

Valkó Gy. Judit
vezető alkusz
ügyvezető igazgató

Kovács Ildikó
biztosítási asszisztens

 
VALKO-INTERNATIONAL
Biztosítási Alkusz,

Képviseleti, Tanácsadó és Szakértői Kft.
1066 Budapest, Teréz körút 40.
Tel./Fax: 06 (1) 269-5408,

Mob. 06 (20) 661-4199,

E-mail: info@valko-biztositasok.hu

Web: www.valko-biztositasok.hu