Változások a gazdasági célú tandem pilóta engedély kiváltásában

2022.02.28.

A természetes személyként benyújtandó megkeresést hivatali kapun, e-papíron, postai úton illetve személyesen tudják fogadni, melyek az alábbi módon lehetségesek. 


E-papír:
https://epapir.gov.hu
Címzett szervezet:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Itt kell igényelni a kereskedelmi engedélyt és 30-60 nap az átfutási idő. 

A levél tárgyát meg kell jelölni, a megadott pontokból az „Egyéb” pontot válasszátok.

(Megjegyzésbe telefonszámot érdemes írni.) 

Szükséges még erkölcsi bizonyítvány, vagy egy kézzel írott nyilatkozat erről.

Valamint még egy igazolást kértek (30 napnál nem régebbit) hogy köztartozásmentes adózó vagy, amit ügyfélkapun át lehet igényelni. (2-3 munkanap amíg megküldik) Az erre vonatkozó jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény [ Lt. ]

 „23/C. § (1) A légiközlekedési hatóság a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére vagy a légiközlekedéssel összefüggő tevékenység végzésére engedélyt kérelemre annak a vállalkozási tevékenységet – ide nem értve a léginavigációs szolgáltatást – folytató természetes-, vagy jogi személynek adja ki, amely igazolja a megfelelő pénzügyi teljesítőképességét.

(2) E § alkalmazásában a pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben tekinthető igazoltnak, ha a vállalkozási tevékenységet folytató természetes-, vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet,

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

b) rendelkezik a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló kormányrendeletben előírt biztosító által nyújtott felelősségbiztosítással.

(3) Ha a légiközlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a pénzügyi teljesítőképesség a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolt, akkor az (1) bekezdés szerinti engedélyeket visszavonja.”

Az egyéni vállalkozásról kell egy igazolást mellékelni. A vállalkozásba 931902 – Egyéb m.n.s. sporttevékenységként tedd bele a tandemezést, ebben szerepel a siklóernyőzés. 

Más nem változott és a HFFA oldalán leírtak alapján működik. 

Postai úton:
Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1440 Budapest Pf. 1.

Személyesen:
2220 Vecsés, Lincoln út 1. (Quadrum Irodaház fsz.)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda, Péntek:         9:00-12:00;
Kedd, Csütörtök:                 12:00-15:00.

A légiközlekedési hatóság központi email címére (caa@itm.gov.hu) kizárólag panasz, tájékoztatás kérése küldhető:
Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kérelmeiket cégkapun, ÉTDR-en, valamint meghatalmazott útján a fentiekben említett elektronikus csatornákon keresztül jogosultak benyújtani.

Köszönjük az információt Marosi Norbinak!