Levelezés a repülőorvosi vizsgálatról

2020.10.08.

Dr.Veres Gábor irodavezető Úr részére.

Tisztelt Irodavezető Úr!

Köszönöm, hogy eljuttatta hozzám és ezáltal Szövetségünkhöz azt a 2019. október 4-én készült levelüket, amely sajnálatos módon eddig semmilyen csatornán nem érkezett meg hozzánk.
Sajnálom, hogy állásfoglalásukat a siklóernyőzéssel és sárkányrepüléssel foglalkozó egyetlen szakmai szervezettel sem egyeztetve alakították ki.Így történhetett, hogy állásfoglalásukban számtalan ténybeli tévedés szerepel.

Mindenekelőtt levelünket nem a közúti járművezetőkre alkalmazott egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz illeszkedés érdekében írtuk, hanem a siklórepülés nemzetközi gyakorlatához illeszkedés érdekében.

Levelükben súlyos tévedés, hogy az EASA (az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) az EHPU liberalizáló törekvésére alkotta volna meg a Light Aircraft Pilot Licence-t és az ahhoz kapcsolódó repülőorvosi követelményeket. Az EASA az általa az európai közösségben szabályozott 2000 Kg össztömeg alatti Light Aircraft légijármű kategóriára hozta létre az LAPL-t és a hozzá kapcsolódó repülőorvosi követelményeket. Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról 1.Anexe megfogalmazza azokat a légijármű és repülőeszköz kategóriákat, amelyekre nem vonatkoznak az EASA közös szabályai. Ide tartozik a sárkányrepülő és a siklóernyő is. Tehát az LAPL kategória ezekre nem alkalmazható. Ilyenformán a 1178/2011 számú EU rendelet sem vonatkozik rájuk.

Álláspontunk szerint nem támasztja alá az egészségügyi vizsgálat szükségességét olyan eset, amely során repülőeseményt okozott volna siklóernyős, vagy sárkányrepülő pilóta hirtelen cselekvőképtelensége.Megfontolásra ajánljuk az Egészségügyi Szakmai Kollégiumok számára a hazánkkal ellentétben sokkal nagyobb pilóta létszámmal és siklórepülő múlttal rendelkező országok gyakorlatának átvételét.

Kérem, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, a kérdésben szakmai egyeztetést végezzenek a siklórepülés hazai szakmai szervezeteivel, mert ezekkel a téves indokokkal álláspontjukat nem tudjuk elfogadni.

Tisztelt Dr. Veres Gábor irodavezető Úr!

Ismételten köszönöm hozzánk eljuttatott levelét, és kérem, amennyiben lehetősége van támogasson minket abban, hogy a velünk folytatott szakmai egyeztetés keretében léphessünk a kérdésben!

Önnek és munkatársainak a jelenlegi nehéz és bonyolult egészségügyi helyzetben sok erőt, kitartást és sikert kívánok a magam és pilótatársaim nevében is!

Tisztelettel:

Kerekes László
elnök