Tisztelt Klubvezetők!

Levelünkben továbbítjuk Dr. Szabó Tünde államtitkár kérését, illetve mellékletben az OSEI VKESZ állásfoglalását.

Tisztelt Egyesületi vezetők!

A versenyzők egészségének védelme érdekében az Országos Sportegészségügyi Intézetnek és a Válogatott Kereteket Ellátó
Szolgálatnak az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről szóló, csatolt állásfoglalásában foglaltakra is figyelemmel
kérem, hogy a sportágában jelentkező/jelentkezett SARS COV2 PCR POZITÍV TESZTEREDMÉNYEKET haladéktalanul szíveskedjen jelenteni a keretorvosnak és az OSEI-nek (foig@osei.hu, vkesz@osei.hu).

A jelentésnek tartalmaznia kell a sportoló adatait, a mintavétel dátumát, a pozitív eredmény kézhezvételének idejét, a teszt
típusát (PCR vagy antitest-szerológia), a teszt gyártóját, a korábban kitöltött kérdőívet, a szükséges értesítések
megtörténtének igazolását, a meghozott intézkedéseket, a lehetséges kontaktokat 14 napra visszamenően.”

Kérjük, ha pozitív teszttel találkoztok, a fentiek szerint járjatok el.

Együttműködéseteket köszönjük!

Üdvözlettel,
Szeri András
RLSZ Főtitkár