A SARS CoV2 PCR pozitív esetek jelentési kötelezettsége az Országos Sportegészségügyi Intézet irányába

2020.09.14.

Tisztelt Klubvezetők!

Levelünkben továbbítjuk Dr. Szabó Tünde államtitkár kérését, illetve mellékletben az OSEI VKESZ állásfoglalását.

Tisztelt Egyesületi vezetők!

A versenyzők egészségének védelme érdekében az Országos Sportegészségügyi Intézetnek és a Válogatott Kereteket Ellátó
Szolgálatnak az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről szóló, csatolt állásfoglalásában foglaltakra is figyelemmel
kérem, hogy a sportágában jelentkező/jelentkezett SARS COV2 PCR POZITÍV TESZTEREDMÉNYEKET haladéktalanul szíveskedjen jelenteni a keretorvosnak és az OSEI-nek (foig@osei.hu, vkesz@osei.hu).

A jelentésnek tartalmaznia kell a sportoló adatait, a mintavétel dátumát, a pozitív eredmény kézhezvételének idejét, a teszt
típusát (PCR vagy antitest-szerológia), a teszt gyártóját, a korábban kitöltött kérdőívet, a szükséges értesítések
megtörténtének igazolását, a meghozott intézkedéseket, a lehetséges kontaktokat 14 napra visszamenően.”

Kérjük, ha pozitív teszttel találkoztok, a fentiek szerint járjatok el.

Együttműködéseteket köszönjük!

Üdvözlettel,
Szeri András
RLSZ Főtitkár