Beszámoló az Európai Sárkányrepülő és Siklóernyős Unió éves konferenciájáról

2015.02.17.

Az Európai Sárkányrepülő és Siklóernyős Unió január 31-én Oslóban tartotta éves konferenciáját.

 

A szervezetnek már 19 ország a tagja országonként a legnagyobb szabadrepülő szervezeteikkel. A Szabad Repülők Szövetsége már 2007 óta tagja ennek a szakmai szervezetnek. Küldötteink ez évben is részt vettek az ülésen, ahol az európai siklórepülő szabályozás kérdései rendszeresen felvetődnek. Azzal a hírrel utaztunk ki, hogy a hozzánk külföldről érkezők jobb, ha tájékozódnak, mert hazánkban egy fals szakmai hozzáállás miatt a jogszabály kötelezővé tette a hatósági repülőorvosi minősítést és a nemzeti azonosító jel feltüntetését, azok számára is, akik hozzánk külföldről jönnek repülni, de hazájukban ez nem követelmény. Szégyen, de így szól a jogszabály.

 

A konferencia programja sok kérdésében igen aktuális volt számunkra is. A legfontosabb kérdések az alábbiak voltak:

 

 

1. Az EHPU is keresi a lehetőségeket az egyre szétesőbb és egyre kevesebb közös szabályozási elemet hordozó szabad repülés szabályainak európai egységesítésére.

 

2. Ugyanakkor az AFNOR méregdrágán végzi az egységes siklóernyős EN szabvány kidolgozását, miközben jól érzékelhetően a németek nem igazán illeszkednek az EN-hez, ők a saját LTF rendszerüket részesítik előnyben.

 

3. Az IPPI kártyákat hatékonyabbá kellene tenni, jobban használni egységes nemzetközi képesítési rendszerként, de a tagországok nem teszik kötelezővé, mert az FAI szabályai szerint a hozzá nem értő nemzeti repülőszövetségek kaphatnak IPPI kártyát és azzal nem tudnak mit kezdeni, ezért többnyire csak elfogadják, ha van. Nincs igazi összefogás az egységes alkalmazás előremozdítására. Az FAI dokumentuma, így alkalmazásának körülményeit, vagy változtatását az FAI bizottsága a CIVL hivatott megoldani. Ezen kíván változtatni a CIVL ezzel foglalkozó felelőse, de az idei CIVL ülésen erről nem lesz szó. .

 

4. A pénzügyi helyzet tervezése szerint az évek óta felhalmozott tartalékot pár év alatt el fogják költeni, így további tagdíj emelésre lehet számítani,. Ezt a köbvetkező ülés fogja tárgyalni (Portugáliában 2016. januárjában)

 

5. Az EHPU országokon belül közös biztosítást szorgalmaznak, de a bemutatott ajánlat kidolgozatlan és előkészítetlen volt (további adatokat kérnek)

 

6. Az EAS (EuropeAir Sport ) képviselője telesírta a szobát, mert az EAS nem igazán tudja képviselni az EASA-ban a szakmát. Egyre kedvezőtlenebb szabályozások születnek EASA szinten, míg a mi területünkről, problémáinkról aránytalanul keveset tudnak. Ez oda vezet, hogy a szabályozások számunkra rendívül hátrányosak (pl. új csatornakiosztású rádiót vezetnek be, a légtér struktúra változtatását a nagyszámú szabad repülő figyelembe vétele nélkül végzik, a közlekedési szabályok alakítsánaál nem hallatszik a szavunk)

 

7. A nemzeti sajátosságok egyre jobban eltávolítják az egységes szabályozás lehetőségét. A szlovének bevezetik a nemzeti azonosító jelet,mint nálunk, de csak a saját polgáraikra, a külföldiekre nem kötelező (nem úgy mint nálunk). A svédek panaszkodtak, hogy párzási időszakban sok starthelyük korlátozódik. Az izraeliek asiklóernyőt katonai felszerelésnek kiáltották ki.

 

Az ülésen Seéphane Malbos a CIVL munkabizottsáágának tagja felvetette, hogy az IPPI kártyát kiadhatnánk a CIVL nevében akár mi is, erről tárgyalások indultak a HFFA és a CIVL hivatalos küldötte között.

 

A legközelebbi vendéglátó Portugália (2016 AGM). Az ülés megszavazta az új főtitkárt ( a korábbi elnököt) és bemutatta az új elnököt (a portugál küldöttet).

 

További infók a www.ehpu.org oldalon találhatók.