Véleményünk nyílt levélben a legutóbbi hatósági audit kapcsán

2014.07.29.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság vezetőjének:

 

Tisztelt Farkas András Úr!

 

Engedje meg, hogy nyílt levélben mondjak véleményt a képző szervezetünk legutóbbi auditjáról.

Mint minőségügyi szakértő és korábbi munkámból fakadóan magam is a HM tanúsító szervezetének egyik legnagyobb tapasztalatú auditora, nagy érdeklődéssel  figyeltem az NKH Képzési Osztály kijelölt auditorainak munkáját.

A felülvizsgálat a Magyar Repülőszövetség képzési tevékenységén belül a siklóernyős képzésre terjedt ki. Mivel ennek a szabályozásában évtizedek óta központi szerepet vállalok magam is, megvallom szorongva vártam a hatósági auditorok fellépését, mert úgy gondoltam, ez a terület nem igazán az Ő szakmájuk, hogyan fogják akkor felmérni azt a gigászi munkát, amit a képzési engedélyünk kiadása óta ebben a szervezetben végeztünk. Észre fogják-e venni, hogy a képzésekbe bevont oktatóink mindegyikét felkészítettük, hogy ők valamennyien az oktatás és a szabályozottság elkötelezett hívei és nagy tapasztalatú munkásai? Azonban a felülvizsgálat lefolytatása minden kétségemet eloszlatta. Az audit a szakma és a szabvány maximális figyelembe vételével, korrekt légkörben és nagy odafigyeléssel zajlott. Az észrevételek mindegyike „ült” arról tanúskodva, hogy a kollégák a szervezetünk átvizsgálására alaposan felkészültek. A vitás kérdések most sem a felülvizsgált és a felülvizsgálók közötti egyet nem értésekből, hanem a még mindig zavarosan fogalmazott jogi háttérből fakadnak.

Összességében, régi szakmám gyakorlásaként engedje meg, hogy – ha nem hivatalosan is – értékeljem beosztottai munkáját, és egy ötös skálán leosztályozhassam Őket.

Nálam, aki évekig auditorok munkáját értékeltem, mindhárman jelesre vizsgáztak!

Farkas Úr!

Köszönöm Önnek és munkatársainak a szervezetünk érdekében végzett munkáját!

Tisztelettel:

Kerekes László