MRSZ rendkívüli közgyűlés 2014. július 15-én

2014.06.13.

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!
A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség rendkívüli Küldöttgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke 2014. július 15. 14:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület aula

A Küldöttgyűlés napirendje:
1.        Alapszabály módosítás
2.        Alelnök választás
3.        Ellenőrző Bizottság elnök választás
4.        Siklórepülő szakág önálló jogi személlyé alakítása
5.        Tagok kizárása
6.        Tagdíj mértékének megállapítása

Amennyiben a Küldöttgyűlés a 14:00-ra meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2014 július 19-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt Küldöttgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Küldöttgyűlés a tagok természetes személy tagjai részére nyilvános, de szavazati joga csak a mandátummal rendelkező küldöttnek van. A Küldöttgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2014. június 13-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Küldöttgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Küldöttgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezet, kizárandó tagok jegyzéke és az Alapszabály javaslat (ez utóbbi legkésőbb június 16-tól) olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.
Az érintett Bizottságok elérhetőségei:
Állandó jelölő Bizottság: jelolo@aeroclub.hu
Alapszabály Szerkesztő Bizottság: alapszabaly@aeroclub.hu

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
Alapszabályát
A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2009. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2014. július 16” felirattal!

Budapest, 2014. június 13.

Mészáros László s.k.
elnök