A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelete

2014.05.16.

Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól.

Sajnos a közlekedésért felelős minisztérium nem tartotta be az MRSz-nek tett ígéretét, miszerint siklóernyőzéhez és sárkányrepüléshez a 14/2002 sz. KöVim. EüM. rendelet módosításával majd nem kell reporvosi, mert ők a jogosítvány szintű orvosit fogják javasolni.
Nem így lett.
Viszont most már az orvosi jogi kötelezettsége siklóernyővel és sárkányrepülővel  – ellentétben a korábbiakkal – nem kérdőjelezhető meg.

Az persze továbbra is kérdés maradt – hiszen felvetésünkre nem kaptunk értékelhető választ – hogy hogyan kell értelmezni az e rendeletnél magasabb szintű jogszabály, a  Légiközlekedési Törvény azon pontját, miszerint:

„Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti igénybe,

b)62 amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, lajstromozásra nem kötelezett légijármű esetében a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-növendék által vezetett légijárműre.”
Érthető-ez akként, hogy a jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelés alól e törvényi pont szerint mentesülő siklóernyős növendékre a repülőorvosi kötelezettség sem vonatkozik?

Nem tudjuk.

Inkább azt javasoljuk: minden siklóernyőzni, sárkányrepülni szándékozó – mielőtt belefog a képzésbe – szerezze meg a szükséges repülőorvosi minősítést. Megítélésünk szerint ez a kuponosokra is vonatkozik, bármit is hirdetnek ezekről a kedvezményekről a honlapjaikon.