MRSZ Közgyűlés 2014. április 22-én

2014.04.07.

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!
A Magyar Repülő Szövetség Közgyűlésének 2014. március 16-án kelt határozata alapján, a Szövetség rendkívüli közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke az Alapszabály VII. fejezet 2. pontja alapján 2014. április 22. 15:00-re hívja össze.
Helyszín: Budaörsi repülőtér körépület.
A közgyűlés napirendje:
1.    Közhasznúsági beszámoló bemutatása, könyvelő
2.    Közhasznúsági beszámoló elfogadása
3.    Fegyelmi Bizottság tisztújítása
4.    Ellenőrző Bizottság tisztújítása
Amennyiben a közgyűlés az április 22. 15:00-ra meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2014. április 26-án 10:00 órakor megismételjük, amely közgyűlés az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében már létszámtól függetlenül AZ EREDETI NAPIRENDI PONTOKBAN határozatképes.

A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joga annak a küldöttnek van, aki a küldő tagszervezet eredeti (!) bírósági bejegyzésével és az aláírási címpéldánnyal igazoltan képviseli a szervezetet vagy egy ilyen okmánnyal igazolt személytől eredeti meghatalmazása van. Külön köszönjük, ha a megbízás(ok)ról szóló saját közgyűlési határozatot is be tudják mutatni.
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2009. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2013. december 14” felirattal!
Kérem, hogy, aki még nem tette meg, hozza magával a szervezete Alapszabályának egy példányát is.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezetek olvashatók a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés (2014. március 16) Info menüpont alatt.
Az Ellenőrző Bizottság az előzetes anyagait a saját oldalán teszi közzé.
Budapest, 2014.április 07.

Mészáros László s.k.
elnök