EHPU 2014. – Összefoglaló

2014.02.23.

Február elsején, reggel 9-kor elkezdődött a 2014-es EHPU találkozó.

Ebben az évben minden tagállam képviseltette magát, nem voltak hiányzók.  Viszont az az ötlet, hogy toborozzunk új tagokat, sikertelennek bizonyult.

Habár a főtitkár meghívott kb. 10 országot, hogy csatlakozzon a szervezethez, csak 1 (Szerbia) válaszolt a felkérésre. Megjegyezném, hogy az említett országok közül vannak olyanok, amelyeknek a világszervezetben (CIVL)-ben sincsenek küldötteik.
Lehet, hogy csupán szervezési gondok miatt nem lett eredményes ez a próbálkozás, ezért egyhangúlag megszavaztuk, hogy a toborzás folytatódjon. A főtitkár felkérte a küldötteket, hogy ezt propagálják hazájukban is, hátha személyes ismeretségek által sikerül új tagokra szert tenni.
Ennél a gondolatnál maradva, ötletek hangzottak el a weboldal korszerűsítésével kapcsolatban úgy strukturális, mind esztétikai területen.
Nagy szükség lenne egy szabály összesítőre, melyből mindenki látná mik a szabályok a többi Eu-s államban. (hírek, elvárások, változások, tiltások, stb…)
Felmerült az a kérdés, hogy a rotációs EHPU elnökséget váltsa fel egy min. 4 évre megválasztott elnöki mandátum, de ezt a későbbiekben nem változtattuk, nem tárgyaltuk…

Az egyik cseh küldött kifejtette, hogy a világ összes területén változnak a légügyi szabályok, szervezetek infrastrukturális felépitése, itt az idő, hogy a szabad-repülők is tudatosítsák mindenkivel, hogy egy számottevő csoportot képviselünk, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni amikor a légterekről folynak tárgyalások.Megkérdezték, hogy melyik ország képviselteti magát a tavasz folyamán megrendezendő törökországi AIRSPORTS  találkozón. Szinte senki sem tudta a biztos választ. Ez azt mutatja, hogy nincs kellő kommunikáció a NAC szervezetek és a szakágak között ( Nálunk az MRSZ tölti be a NAC szerepet) Országon belül sem tudják sok helyen, hogy különböző szakmai fórumokon mit nyilatkoznak a küldöttek, ezért vannak példák, hogy ugyan annak az országnak az állás foglalása homlokegyenest eltér ugyan abban a kérdésben…
Ezért fontos, hogy az országon belüli szakmai szervezetek keressék a kapcsolatot egymás között és tudván mit képviseltek egy szakmai találkozón ugyan azt mondják egy másik találkozón is ( pl. EHPU – CIVL).
Lobby kérdése. Kiderült, hogy mindenki szeretne változtatni ezt-azt, de konkrétan nincs definiálva, hogy mit is kellene elérni bizonyos szervezeteknél (pl. AIRCONTROLL, EASA, stb) Konkrét problémák léteznek, de kidolgozott megoldásokat kellene ajánlani.

Ezek után következett Vincent Treve az EHPU légügyi vezetőjének beszámolója. (lásd mellékletben)
Ebből kiemelném azt a gondolatot, melyben Vincent kifejtette, hogy tudomása van arról, hogy több országban a helyi légügyi hatóságok fölösleges szabályzatokkal nehezítik a szakmai munkát és a biztonságos repülést. Ezért azt javasolja, hogy a szabad- repülők tegyenek javaslatokat szakterületükről, hogy azok bekerüljenek az újra strukturálandó aircontroll szabályzatba, mert ha az Anex II-es kategóriához tartozó légi járműveket is megemlítik a fő szabályzatokban, akkor az nagy segítség lehet a helyi légügyi hivatalok meggyőzésében. Ugyanis van mire hivatkozni. Beszámolójában szemléltette, hogyan képzelte el, de ezt csak példa jelleggel.
A végleges új aircontroll szabályzat 2014 decemberében fog elkészülni.
Ezért első lépésben az EHPU tagországai munkacsoporttá alakulnak és tavaszig beküldik az EHPU főtitkárának javaslataikat.
Addig is forró drót az emiles levelezőrendszerben.

Következőkben Angus Pinkerton  A WG6 munkacsoport vezetője, koordinátora ismertette a csoport 2013-as tevékenységét.
Ezek közé tartozott pl. a felszerelések tesztjei, sisakok, beülők, ernyők elemzése, egyeztetés a gyártókkal… Kérték a küldöttek, hogy idéntől tegyék közzé munkájukat az EHPU honlapján. Angus ezt meg is ígérte.
A WG6 munkacsoport egyre nagyobb elismerésnek örvend a szakmai körökben. Már az EHPU, CIVL, PMA és 2 teszt laboratórium is támogatja munkájukat.
Érdekes ötletet említett meg Pinkerton, melynek az a lényege, hogy olyan versenyeket rendeznének, melyben a versenyzők azonos típusú ernyőkkel repülnének. (Pl. Sigma 7 verseny, vagy Skywalk Tequila verseny, stb…). Ezeken a versenyeken ténylegesen a pilóták tudása mutatkozna meg, nem pedig az eszköz tulajdonságai döntenék el a rangsort…
Körkérdést intézett a WG6 vezetője a résztvevőkhöz, melyben arra várt választ, hogy szerintünk kell-e változtatni a sisakok normáin. Mivel nem lehetett egyértelmű válaszokat definiálni erre, a kérdés válasz nélkül maradt. Statisztikák hiányában nem lehet következtetésekre jutni.

A következő napirendi pontban Stephan Malbos a CIVL képviseletében ismertette az új ernyő kategóriát a CCC-t. (CIVL COMPETITION CLASS) lásd a mellékletet.

Nyilvánvalóvá vált, hogy amíg az EHPU a szabadrepülők általános érdekeit nézik, addig a CIVL kimondottan a versenysportolókét.
Luca Basso, az olaszok egyik küldötte megjegyezte, hogy országa diszkriminálva van a CIVL által, ha érvénybe lépnek az új ernyővel kapcsolatos szabályok, mivel az ország törvényei kizárják az olyan versenyek rendezését ahol a CCC ernyők részt vehetnének. (ez több országra is vonatkozhat…)
Charlie Jöst a németek egyik küldötte felkérte a CIVL-t, hogy ellenőrizzék hatékonyabban a szabályok betartását a versenyeken!

Ehhez kapcsolódóan elmondtam én is, hogy sajnos van precedens arra nézve, hogy pár országban licence nélküli pilótákat is befogadnak a szervezők, ha az kifizeti a nevezési díjat. Ezzel nagy pofont adnak a repülés biztonságnak…
Az osztrákokat megszólítottam, hogy rendezzék a magyar pilóták repülési engedélyét országukban. Megígérték, hogy elküldik azoknak az email címét akik ezt engedélyezik. (Különben csak a légügy papírja hiányzik nekik, amint megkapják meg is adják az engedélyt!

Megemlítettem az EHPU konferencián, hogy magyar pilóta csak az esetben legális, ha az MRSZ licencét is be tudja mutatni az IPPI kártya mellé. (mintát kell nekik küldeni Email-on. Rasmus továbbküldi mindenkinek, ha neki átküldjük a mintát)
Az olaszok nem állítanak ki idéntől  IPPI kártyát. Elfogadják a külföldiekét, de saját pilótáiknak nem tudnak adni, mert az ottani közlekedési törvény változás miatt kénytelenek valami helyi plasztik kártyát nyomtatni…. (Itthoni verseny rendezőknek lehet ez érdekes infó!)

Az egyetlen új jelentkezőt, Szerbiát felvettük az EHPU-ba.
Szünetben megkérdeztem tőle, hogy megy -e Baliba a CIVL konferenciára. Mivel válasza pozitív volt megkértem, hogy fogadja el Magyarország proxiját, amit szívesen meg is tett.
Következő napirendi pontként Karl Slezak bemutatta azt a nemzetközi adatbázis összesítőt amit a DHV kifejlesztett a repülő balesetek és események rögzítésére!  https://ehpu-safetynetwork.org/login
Ha részt akarunk venni benne (nagyon hasznos lenne), akkor egyszeri alkalommal be kell fizetni 300 €-t és el kell küldeni a magyar szavakat, amiket feltöltenek és onnan kezdve mi is tudjuk használni nemzeti és nemzetközi szinten is. (Ez erősítené a bejelentési hajlandóságot, belátást nyújtana az eseményekbe!) Elnökségi döntés szükséges!

Utolsó napirendi pontként a pénzügyekről beszéltünk. A tagdíjat emelni szeretnék, mert az AFNOR emeli az árakat! Nem született döntés, mert a szlovén küldött azt mondta, hogy megpróbál egy másik tanúsító szervezetet hozni olcsóbban… (Nem biztos, hogy van ilyen) Májusig eldől.

Szöllösi László