Meghívó a Magyar Repülő Szövetség 2013. december 14-én tartandó évi rendes közgyűlésére

2013.11.14.

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!
A Magyar Repülő Szövetség elnökségének 2013 11. 05-én kelt határozata alapján, a Szövetség évi rendes közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke  az Alapszabály VI. fejezet 1 c pontja alapján 2013. december 14. 09:00-re hívja össze.
Helyszín: Dagály utcai tanácsterem


A közgyűlés napirendje:
1. 2014. évi költségvetés elfogadása
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Amennyiben a közgyűlés a 09:00-ra meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joga csak a mandátummal rendelkező küldöttnek van. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2013. január 31-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezet és a költségvetés javaslat (ez utóbbi legkésőbb december 01-től) olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.
Az Ellenőrző Bizottság az előzetes anyagait a saját oldalán teszi közzé.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
–    A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
–    Alapszabályát
–    A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2009. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2013. december 14” felirattal!
Budapest, 2013. november 06.

Mészáros László s.k.
elnök