MRSZ rendkívüli közgyűlés 2013. június 15-én

2013.05.16.

Tisztelt Tagság,

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség 2013. április 30-án, képviselője útján, az MRSZ Alapszabályának

„VII. Közgyűlés

(2)  Rendkívüli közgyűlés összehívását írásban kell kérni az ok és cél megjelölésével. A rendkívüli közgyűlést a megkereséstől számított 15 napon belül meg kell hirdetni és a meghirdetéstől számított egy hónapon belül kell megtartani. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

–    az elnökség tagjainak egyharmada vagy a tagszervezetek legalább egyharmada kezdeményezi.”
pontja alapján rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezte az alábbi napirendi pontokkal:
– a. Tisztségviselő választás: Alelnök, Könnyűrepülő szakági delegált
– b. MRSz tulajdonában levő sporteszközök szakági tulajdonba kerülése
Az előterjesztést az MRSZ Elnöksége a 2013. május 07-i ülésén tárgyalta és a szükséges arányban támogatta. Határozatot hozott, hogy az előterjesztők részletes indoklásaival és határozat javaslataival 15 napon belül kerüljön meghirdetésre egy 30 napon belüli időpontra.
Az Elnökség ilyen időpontnak 2013 június 15-t találta.
A Határozat értelmében és a MVSZ pontosított napirendi javaslata alapján, az Alapszabály alapján:
A Magyar Repülő Szövetség Rendkívüli Közgyűlését összehívom.
A Közgyűlés helye: Budaörs-i repülőtér Körépület Aula
A közgyűlés ideje:  2013. június 15. 09:00 óra

A közgyűlés napirendje:

A Magyar Repülő Szövetség tulajdonában álló sporteszközök tulajdonba adása elkülönült jogalanyok számára:
Magyar Vitorlázórepülő Szövetség részére: 4 db vitorlázó repülőgép szállítókocsival (HA-4471, HA-4483, HA-4495 és HA-4514)

Magyar Műrepülő Klub részére: 1 db vitorlázó műrepülő gép szállítókocsival (HA-7022), egy darab vontatógép (HA-SDF) és két darab motoros műrepülő gép (HA-SIF és HA-SIJ)

Tisztségviselő választás: Alelnök, Könnyűrepülő szakági delegált
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az összehvást megismétlem változatlan helyen és napirenddel 2013. június 15-én 10:00 órára.

A megismételt Közgyűlés, az Alapszabály VII. 7. pontja értelmében, a meghirdetett napirendekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tárgyalni kívánt napirend érzékenységére tekintettel, a megismételt Közgyűlésen is célszerű lenne legalább 1/3-os részvételt biztosítani.

A részvételhez a 2013. január 31-ig beérkezett tagdíjbefizetéseket tudjuk figyelembe venni.

A döntés előkészítéséhez a szükséges anyagok, azok összeállítása után, az MRSZ honlapján érhetők el.

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban a Jelölő Bizottság tagjainak elérhetősége:

– Pollerman Judit 0630/9316767 judypollerman@vnet.hu
– Gavronek Ferenc 0670/9470032
– Sárai Pál 0620/9443841 saraipal@gmail.com

Üdvözlettel

Mészáros László

elnök