Elnökségi ülés 2013. április 3.

2013.04.04.

A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
április 3-i ülése

Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1139 Budapest Dagály utca 11.) 17.50 kezdettel

Mellékletek:

Megállapodás a Barlangi Mentő Szolgálattal (pdf)

Starthelypályázatok elbírálása (xls)

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Gyócsi Brigitta elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Szöllösi László elnökségi tag
Jenes Győző elnökségi tag,

Távol:
Kádár Márton elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.
Blaumann Attila elnökségi tag,

Megbeszélt kérdések

Munkacsoportok áttekintése.

Starthely munkacsoport (startalap javaslatok, pályázat kiírás, elbírálás)
Gyócsi Brigitta, Szűcs Gáspár Kinga
A startpályázatot kiírta, a javaslatokat megtette, a starttámogatások döntése ez alapján megszületett. Feladata a továbbiakban a starthelyek ellenőrzése. Május 30-ig új, legálisan használható starthelyek felderítésére pályázatot írjunk ki.

Verseny munkacsoport (rekordok hitelesítése, sportszabályzatok, versenyek szervezése) Szalai József, Szűcs Gáspár Kinga.
Kiírták a verseny pályázatot, El kell végeznünk a sportszabályzat és rekord hitelesítés szabályozását ápr. 30-ig? 
A szakbizottság hozzon létre a rekordok és a teljesítményjelvény igazolások fogadására a szakbizottság tagjai által fogadott Email címet (rekord@hffa.hu)

Képzési munkacsoport (tematika módosítási javaslatok, vizsgáztatások)
Szöllösi László, Jenes Győző, Pálfi Béla Gábor
Jelenleg az MRSz-nek nincs képzési engedélye, a hiánypótlásokra az információt késve kaptuk meg, a hiánypótlásban szereplő kérdések némelyike értelmezhetetlen, milyen irányban kellene elindulni.
Az MRSz üzembentartási engedélyében szerepel a siklóernyős légijármű vezető képzés is, tehát a hiánypótlással kapcsolatosan személyes kapcsolatfelvételt javasolunk.
Ezzel párhuzamosan adjunk be külön képzési engedélyt az MRSz-től függetlenül.
Kezdje meg a csoport az önálló képzési engedély megszerzéséhez a munkát.

Környezetvédelmi munkacsoport (természetvédelmi területek starthelyei, engedélyei) Tóth Zsuzsi, Pálfi Béla Gábor, Blaumann Attila
A Csobánci engedély megvan, a HHH engedélyezett, a Tokajon várják a kérelem elbírálását, a Szársomlyóról nem tudunk, Apcot felkeressük. 

PPG munkacsoport (versenyek, táborok) Kubicsek Attila, Szöllösi László
Nem született döntés.

Utánpótlás munkacsoport (felkészítő táborok pályázatai, elbírálás levezetés)
Szöllösi László, Szabó József, Szalai József
Feladata az utánpótlás felkészítési terv elkészítése és publikálása. Reményteljes utánpótlás felkutatása.

MRSz beszámoló

Szöllösi Laci mint MRSz alelnök lemondott. Az MRSz főtitkára felmondott. Nincs jelenleg MRSz főtitkár, az elnök vette át a főtitkári feladatokat. Az elnökség információkat nem kap, a szakágak nem tudják képviselni az érdekeiket, mert az elnök nem képviseli őket. A hatóság, a MOB és az FAI felé zajló folyamataink megakadtak.

Startpályázatok elbírálása (táblázat mellékelve)

A megítélt összegek a feltételekkel kifizethetőek, (június 30-áig új pályázatot tervezünk az új starthelyek támogatásának elbírálásra). Valamennyi pályázót a pályázat elbírálásról értesítünk. A társadalmi munkák összefogását koordináljuk.

Versenypályázatok elbírálása

A sporttámogatási tervben az eredményességi támogatás utó finanszírozás helyett az eredményesség érdekében átcsoportosítást igényel.
Az utánpótlás finanszírozási kérdésben elhangzott vélemények:
Az utánpótlás finanszírozása szükséges, a rá fordított pénzt hatékonyan kell felhasználni, vagy támogatásra használni. 5, vagy 10 fő utánpótlás keretet célszerű támogatni.
Más vélemény szerint az utánpótlás kiválasztásához utánpótlás csapat kiválasztásával együttes repülésekkel és edzéssel lehet eljutni és ehhez kell a támogatást felhasználni.
A válogatott keret vezetője szerint a távrepülés versenyzését megfelelő szintű versenyeken lehet elsajátítani.
Az utánpótlás utánpótlására nem kell pénzt fordítani, a kluboknál ez amúgy is zajlik.
A verseny utánpótlásra a szűrő a versenyekre nevezett pilóták mezőnye. 
A sok ellentmondó vélemény miatt, mert az elnökség a kérdésben nem tud dönteni, javaslat született egy rendkívüli közgyűlés összehívására, melynek témája a sporttámogatás hatékonyabb elosztása.
A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2013. április 19. péntek 16 óra.

Döntés az MKK támogatásáról

A legutóbbi elnökségi ülésen született döntés alapján 140 ezer Ft-ot az MKK szervezőinek támogatásként átutalunk.

Válogatott-keret vezető kijelölése

Pethe Attila ajánlatát a szakbizottság megtárgyalta. Mivel jelenleg nincs létező magyar acro keret, ezért külön keret vezetőt nem jelölünk ki, viszont a felkészülési tervet és az arra vonatkozó támogatási igényt, mint a szakbizottság által a siklóernyős acrósok megbízott kapcsolattartója a soron lévő rendkívüli közgyűlésnek nyújtsa be.

Barlangi mentőszolgálattal kötendő megállapodás (mellékelve)

A mellékelt megállapodást az elnökség elfogadta.