Közgyűlés 2012. november 18-án!

2012.10.18.

Az elnökség összehívja a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE tisztújító közgyűlését.

Az alapszabály 4.3. pontja értelmében: „Az elnökséget a közgyűlés 4 évre választja meg.” A 2008-as tisztújító közgyűlés óta ez a 4 év eltelt.

Javaslat a közgyűlés napirendi pontjaira:
1. Jelölések a Szécsi Gábor és Menyhárt Éva díjakra (az elnökség javaslatokat vár a közgyűlés előtti hétig)
2. Beszámolók a 2012. évről (tartalmi és pénzügyi)
3. Beszámoló a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE elmúlt 4 éves tevékenységéről (átfogó)
4. Javaslatok a tisztségekre

(Elnökségi tagok jelölése: jelöltet a tagszervezetek tagjai állíthatnak.

Érvényes a jelölés, ha ezt a jelölt elfogadja. A jelöltek aktuális listáját a honlapon haladéktalanul közzé kell tenni. A közgyűlés a jelöltek közül, elsőként elnököt választ, majd elnökségi tagokat. Ha egyetlen mandátummal rendelkező tag kéri, akkor titkos szavazást kell elrendelni.)

Várjuk a jelöléseket az info@hffa.hu e-mail címre.

5. Alapszabály módosítása

A közgyűlés időpontja: 2012. november 18. vasárnap 10 órai kezdettel. A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később, már mandátum létszámtól függetlenül is határozatképes.