Elnökségi ülés 2012. október 16.

2012.10.17.

A SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2012. október 16-i ülése

Az ülés helyszíne: A SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11.  Időpontja: 17.00 kezdettel

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Szöllösi László elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Távol:
Blaumann Attila elnökségi tag,
Kádár Márton elnökségi tag,
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.

Napirend:
1. Pénzügyi helyzetünk.
2. SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE MRSz jogállása, szakági szerepkör és feladatok.
3. A SIRESz-szel való együttműködés szükségességének megítélése.
4. SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE tisztújító közgyűlés (letelt a 4 év, beszámolók és a közgyűlés előkészítése)

ad)1. Kimutatások mellékelve, a további kérdésekben minden súlyozottabb pénzügyi javaslatot a következő közgyűlés döntsön el. Ezek: sporttámogatás Kaszás Sándor részére (az EB nevezési díj), útiköltség túllépések engedélyezése, alkalmazotti fizetés. A foktői starthely támogatásról a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE az önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot a kifizetésre vonatkozóan.

ad)2 Az elnökség a 2011. évi CLXXII. törvény 58.§-ának megfelelő változtatást az MRSz jelen Alapszabályával összhangban az MRSz elnöksége határozata alapján hajtsa végre. Az MRSz elnöke ezek alapján a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGÉ-t az MRSz származtatott jogi személyiségű szervezeteként jelentse be.

ad)3 A közgyűlés döntsön arról, hogy a starthelyek kezelését segítendő támogatási alapot önállóan szedjük be, és a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE tagjai által startalapra befizetett pénzről a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE elnöksége döntsön, más külső szervezetek bevonása nélkül.

ad)4. Az elnökség összehívja a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE tisztújító közgyűlését. Az alapszabály 4.3. pontja értelmében: „Az elnökséget a közgyűlés 4 évre választja meg.” A 2008-as tisztújító közgyűlés óta ez a 4 év eltelt.
Javaslat a közgyűlés napirendi pontjaira:
1. Jelölések a Szécsi Gábor és Menyhárt Éva díjakra (az elnökség javaslatokat vár a közgyűlés előtti hétig)
2. Beszámolók a 2012. évről (tartalmi és pénzügyi)
3. Beszámoló a SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE elmúlt 4 éves tevékenységéről (átfogó)
4. Javaslatok a tisztségekre (Elnökségi tagok jelölése: jelöltet a tagszervezetek tagjai állíthatnak. Érvényes a jelölés, ha ezt a jelölt elfogadja. A jelöltek aktuális listáját a honlapon haladéktalanul közzé kell tenni. A közgyűlés a jelöltek közül, elsőként elnököt választ, majd elnökségi tagokat. Ha egyetlen mandátummal rendelkező tag kéri, akkor titkos szavazást kell elrendelni.) Várjuk a jelöléseket az info@hffa.hu e-mail címre.

5. Alapszabály módosítása

A közgyűlés időpontja: 2012. november 18. vasárnap 10 órai kezdettel. A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később, már mandátum létszámtól függetlenül is határozatképes.

Budapest, 2012. október 16-án