Elnökségi ülés 2012. február 20.

2012.02.24.

A SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2012. február 20-i ülése

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11.  Időpontja: 17.00 kezdettel
Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Szöllösi László elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,

Távol:
Blaumann Attila elnökségi tag,
Kádár Márton elnökségi tag,
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.

Napirend:

1. Jelölések és döntés a Menyhárt Éva Emlékérem adományozásával kapcsolatosan.

Az EHPU éves ülésén úgy döntött, hogy nem kívánja maga eldönteni ennek a díjnak a sorsát, azt a magyar szervezetre bízza. Így ennek a díjnak a jelölése és a díjazott eldöntése is a HFFA elnökségének a feladata. Az átadásra elsőként az MRSz díjkiosztón kerülhet sor (2012. március 3-án). A díjra jelölteket a képzésért és a biztonságért tevékenykedők közül kellene javasolni.
A javasolt személy Majoross István, aki a MALÉV sárkányos szakosztályát alapította 1979-ben. Majoross Tyutyu az alapítástól oktató, és a repülésbiztonságért a magyar sárkányrepülésben talán a legtöbbet tevő oktatónk. Ezzel a díjjal egyben a MALÉV jelen helyzetére is utalni szeretnénk.

2. Beszámoló az EHPU ülésről

Az EHPU ülés legtöbbet a CIVL-nek fogalmazott levelével foglalkozott, amelyben a versenyernyők problémáját feszegetik. A javaslat, hogy ne engedjenek csak certifikált ernyőkkel versenyezni. A CIVL a levél hatására a következő döntéseket hozta:
Versenyernyővel FAI-1 és World Cup-on sem lehet repülni 2012-ben. Ideiglenesen kizárják a versenyzésből ezeket az ernyőket. 2013-ig ez nem fog változni. Minden ország eldönti magának, hogy FAI-2 versenyeken engedélyezi-e a versenyernyők használatát. (például: Szerb Repülő Szövetség Siklóernyős bizottságának döntése alapján Szerbiában nem versenyezhetnek ilyen ernyőkkel és rekordbeállítás, megdöntés sem engedélyezett.)
A beülőkre és sisakokra ugyanúgy vonatkozik a szabályozás mint eddig. 2016-tól minden sisaknak az LTF 09 előírásainak kell megfelelnie. 
A CIVL PG bizottsága által felállított munkacsoport fogja meghozni azokat a döntéseket március elején amely Szerbiában a versenyzés feltételeit szabályozza majd. A hírlevél listán lehet majd véleményt formálni.
Az EHPU az EAS (Europe Air Sport) tagja. Az EAS prezentációjából kitűnt, hogy Magyarország is EAS tag, de hogy ki és mikor képviselte a magyar repülősportot az EAS-ban, az számunkra sem derült ki. A prezentációból az is kitűnt, hogy az EAS nem igazán fogta fel, hogy a HG-PG repülés milyen népes Európában, és mennyire kívánatos lenne a közös európai szabályozás (az EHPU által kidolgozott elvek egységes elfogadtatása a tagországokban).
A SERA (Standardized European Rules of Air) küldötte beszámolójából a legmegdöbbentőbb kijelentés az volt, hogy a SERA a vitorlázó repülésen kívül más motor nélküli ágazatot nem is ismer.
Az EHPU ülésen az informális eszmecsere során felmerült, hogy már megint a magyarokra panaszkodnak. Most a románok, mert a Torockót a katonák a repülés bejelentések elmaradása miatt le akarják tiltani. Jól követhetően magyarok repülnek ott tömegesen bejelentés nélkül.
Monaco még mindig zárva, a Dolomitokkal kapcsolatban úgy tűnik most nincs korlátozás a láthatáron.
Az olaszok kormányváltozás folytán elveszíthetik szakmai önállóságukat. Az Olasz Szabadrepülők Szövetsége (FIVL) az EHPU alapítója aláírást gyűjtött helyzetük megerősítéséhez.

3. MRSz helyzete.

Az MRSz legutóbbi elnökségi ülése a nem lajstromozott szakágainak feladatul szabta, hogy dolgozzák ki az MRSz-beni tevékenységükről való elképzelésüket, és az ahhoz tartozó hozzájárulás mértékét is. Az MRSz vezetésének javaslata, hogy a szakág még fizessen be 3000 Ft-ot tagonként az MRSz üzembentartási rendszer fenntartására.
A HFFA jelenleg az MRSZ szakága. Ennek rövid története, hogy az MRSz-ben 2005-ben alakult meg a Magyar Siklórepülő Szövetség az MRSz 2004 végi  közgyűlése hatására, elsőként mint az MRSz származtatott jogi személyiségű szervezete (28/1-es bírósági alszámon). 2007-ben ebbe a Szövetségbe (és ezáltal az MRSz-be) csupán 210 tag fizetett be (előtte több, mint 1400 MRSz tagunk volt), mert az MRSZ csak a sport licenszet biztosította, a szakmai tevékenység az MRSz-en kívül zajlott. Ez az MRSz számára kárt okozott (elmaradó tagdíj fizetés) ezért az MSSz-t a szakág 2007. október 28-án megszüntette. 2008-ban már újra 1700-an fizettek MRSz tagdíjat, a  szakbizottság feladatait az MRSz Szakági szekcióülése döntése alapján végzi a HFFA, a szakmai tevékenység (amihez nekünk nem szükséges üzembentartási engedély) 2009 óta ismét az MRSz-ben folyik. Ennek a tevékenységnek a költségeit teljes egészében a HFFA állja, az MRSz haszna az, hogy a HFFA-ban működő klubok valamennyi pilótájukat befizetik az MRSz-be. Ez 2009-ben 1414, 2010-ben 1165, 2011-ben 824 főt jelentett. A létszámcsökkenés oka, hogy tagjaink nem érzékelik az MRSz szándékát arra vonatkozóan, hogy valóban minden repülő sportolót össze akarna fogni. Az MRSz akkor cselekszik legjobban, ha figyelembe veszi a szakágai szándékát és nem a kisebbségeket pártolja. Ezt mutatják a felsorolt létszámadatok is. A szakág a nagy létszámú tagdíjfizetéssel más üzembentartott szakághoz képest már jelentősen teljesítette a nem versenyzők befizetéseivel az MRSz anyagi támogatását. Ezért a többlet befizetéseket nem tartjuk sem szükségesnek sem igazságosnak. Ezt a véleményünket az MRSz közgyűlésén érvényre kívánjuk juttatni. 

Budapest, 2012. február 20-án