Tájékoztatás az MRSZ üzembentartási és karbantartási engedélyének felfüggesztéséről

2011.12.11.

Tisztelt Klubvezetők, Kedves MRSZ tagok, Pilóták!

Mint arról Főtitkár úr közleményéből nyilván értesültetek, november 21-i Határozatával a NKH Légügyi Hivatala felfüggesztette az MRSZ üzembentartási engedélyét, méghozzá azonnali hatállyal.

Ennek következtében az MRSZ engedélyének keretében folyó képzések és repülések törvénytelennek minősülnek addig, ameddig a felfüggesztés érvényben van. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatlak benneteket:

Melléklet: Dr. Kecskeméti Tamás levele a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének (pdf)

Az MRSZ 2011 januárja óta folyamatosan dolgozik azon, hogy minden szervezete az érvényes jogszabályoknak megfelelően dolgozzon, minden jogosítás háttérfeltételei rendben legyenek. Ennek érdekében olyan szakembereket alkalmazunk, akik képesek és hajlandóak is a feladatok ellátására. 2011 áprilisára kidolgozásra került az MRSZ üzembentartási kézikönyve (kb. 600 oldal) és a Hatóságnak azt jóváhagyásra átadtuk. Az ügyintézésre törvény által kitűzött maximum 90 nap azóta többször eltelt, sem észrevétel, sem hiánypótlási felszólítás, sem jóváhagyás nem érkezett.
Ettől függetlenül volt érvényes üzembentartási engedélyünk. Ezt függesztette fel most a Hatóság. Ugyancsak volt Karbantartási engedélyünk is, amelyet egy új rendszer kidolgozásáig mi magunk kértünk felfüggeszteni.

Szeretném, ha megértenétek a két jogosítás fogalmát és összefüggését:

Üzembentartási engedély: A repülőgépek, és eszközök műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése, a gyári, vagy hatósági előírások betartatása, nyilvántartása, a légialkalmasság folyamatos fenntartásának érdekében.

Karbantartási engedély: Légijárművek karbantartása, javítása, műhelymunkák elvégzése (szervizelés).

Összefüggés: az üzembentartási engedély egyik előírása, hogy az üzembentartott légijármű, eszköz akkor maradhat légialkalmas, ha a karbantartás, javítás biztosított. Ennyit ír elő a jogszabály. Azt nem írja elő, hogy az Üzembentartási engedély feltétele Karbantartási szervezet megléte lenne. Ennek nem is lenne értelme. A karbantartást, javítást kizárólag arra jogosított szakember (saját engedélyének megfelelő szintig), vagy minősített javító szervezet végezheti.

Az MRSZ által üzemeltetett légijárművek mind rendelkeznek karbantartási szerződéssel, mert ez előfeltétele az üzembentartási szerződés megkötésének. Sajnos ezek közül szinte egy sem az MRSZ műhellyel kötötte meg a karbantartási szerződést,ezért is voltunk kénytelenek elküldeni onnan öt embert. Jelenlétük hiányát senki nem jelezte az elmúlt hónapokban. Mindeközben az MRSZ apparátusa és néhány arra vállalkozó komoly háttérrel rendelkező önkéntes azon munkálkodik, hogy az MRSZ-nek ismét legyen immár vonzó Karbantartási szervezete. Ennek működési dokumentációját az MRSZ 2011
november 24-én beadta a Hatósághoz.

A Hatóság felfüggesztő döntését azzal indokolta, hogy a Karbantartó szervezetünk működését mi magunk felfüggesztettük, ezért a gépek karbantartása nem megoldott. És itt van az a pont, ahol anélkül döntöttek, hogy érvelésük valóság tartalmáról meggyőződtek volna. Ez akkora szakmai hiba, amit egy Hatóság nem követhet el következmények nélkül. Különösen akkor nem, ha az intézkedés azonnali hatálya miatt közvetlen anyagi és erkölcsi károkat okoz nem csak az érintett repülőgépek tulajdonosainak, a repülőkluboknak, a kiképzés alatt álló leendő pilótáknak, hanem az egész országnak. Ilyen kihatású intézkedésre sem a magyar repüléstörténelemben, sem a világ más országaiban nem volt példa.

Az MRSZ vezetése december 6-án kapta meg a Határozatot. Jogkövető szervezetként azt azonnal közzé tettük. Ugyanakkor jogászunk elkezdett dolgozni a fellebbezésen azzal az eltökélt szándékkal, hogy bármilyen szintű bíróságig elmegyünk igazunk és tagjaink védelmében. Főtitkár úr azonnal levélben tiltakozott a Hatóságnál az intézkedés ellen, én pedig a mellékelt levelet (pdf) írtam a Hatóság elnökének, sajnos az Légügyi elnökhelyettes nem fogadta a telefonhívásom és vissza sem hívott. A Légügyi Főigazgatóval is felvettem a kapcsolatot, aki megígérte, hogy az ügyet megvizsgálja és egyeztető tárgyalást hív össze.

Legfrissebb hír: Az MRSZ Főmérnöke ma személyesen egyeztetett a Hatóság szakembereivel. Azt az információt kapta, hogy a Hatóság december 13-án,
kedden auditálni fogja az MRSZ szervezetét és annak pozitív eredménye esetén a felfüggesztéseket visszavonják.
Nagyon remélem, hogy ezt az információt a valóság is visszaigazolja.

Összegzés: A Hatósággal kapcsolataink vezetői szinten jónak mondhatók. Sajnálatos viszont az, hogy a vezetői megállapodásokat követően azokkal
homlokegyenest intézkedések jönnek ki. Ez ugyan nem az MRSZ kompetenciája, de az MRSZ és tagjaira kiható probléma.

Mint a hazai alacsony légtér legnagyobb használója, a Hatóság legnagyobb ügyfele, több ezer pilóta érdekképviseleti szerve, az MRSZ elvárja, hogy a
Hatóság szakemberei olyan szakmaisággal álljanak az ügyintézéshez, amely egy Európai Uniós országban a hasonló szervezetekkel szemben szokásos.

Felkérlek benneteket, mint e Szövetség tagjait, tudásotokat, szakmai felkészültségeteket, szervezőképességeteket bocsájtsátok a Szövetség rendelkezésre, hogy bebizonyíthassuk, hogy az MRSZ erőt képvisel és érdekeit képes érvényesíteni.

Sportbaráti üdvözlettel,

Dr. Kecskeméti Tamás
Elnök
Magyar Repülő Szövetség