2011. november 12-i közgyűlés jegyzőkönyve

2011.11.15.

JEGYZŐKÖNYV
a Szabad Repülők Szövetségének éves rendes közgyűléséről (amely egyben az MRSz Szakág Közgyűlése)
Időpont:    2011. november 12. 10 óra.
Helyszín:     1138 Budapest, Dagály u. 11. 2. em. MRSz oktatóterem

Mellékletek:

Sport támogatási elszámolás (xls)
Pénzügyi terv 2012 (xls)
HFFA pénzügyi elszámolás 2011 (xls)

2011. január 31-ig a 30 MRSz tagszervezetből 23 egyesület 496 fő után fizetett be tagdíjat. Az MRSz Alapszabálya szerint ez alapján 25 mandátum adható:

 

egyesület

befiz. 2010. jan 31-ig

mand

jelen

egyesület

befiz. 2010. jan 31-ig

mand

jelen

AC.Hajdúszoboszló

21

1

Kecskeméti SE

0

Airborne SE

92

5

2

Kettő SE

45

2

1

Amatőr SE

114

6

5

Mátra Extrém SK

0

Békéscsabai LE

17

1

Miskolci SRK

0

Budai SE

11

1

1

MPC Extrém SE

13

1

Cumulus SE

0

Műegyetemi SE

1

Easy Fly SE

12

1

Pannónia Solaris RE

6

Eged Eagles SE

3

Pilisi SE

18

1

Eger SRK

4

Q-TAI FLY

0

Felhőút SE

5

SIRESZ

14

1

1

Fly Air SE

0

Sirius SE

8

Fly Away SE

51

3

1

Sky Club Győr

6

Gedeon Ferenc SRK

0

Sky Escort SE

1

Gödöllői SK

5

Soproni SSE

4

Gyöngyösi SSK

18

1

Tokaj Fly SE.

27

1

1

 

10 órakor jelenlévő mandátum létszám: 9 (határozatképesség: legalább 13 mandátum esetén).
A kezdési időpontban a közgyűlés (nem) határozatképes.
Az alapszabály értelmében megismételt közgyűlés 11 órakor létszámtól függetlenül is határozatképes. (11.20-as kezdéskor 12 mandátum jelen)

Levezető elnök: Kerekes László
Jegyzőkönyv vezető: Tóth Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítők: Fekete Kornélia, Szalay József 
A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül.

A közgyűlés napirendje:

A közgyűlés kezdete előtt tájékoztatást adtunk az MRSz jelenlegi helyzetéről, a jelenlegi MRSz vezetés szándékairól. A résztvevők hozzászólásaikban véleményeiket ismertették az MRSz-hez tartozás, a tagsággal való kommunikáció és a jelenlegi problémák kérdéseiben.

1.    Szécsi Gábor diploma átadása

A díjat a Szabad Repülők Szövetségének elnöksége Szécsi Gábor emlékére alapította 2007-ben.
Szécsi Gábor 1974. március 16-án született, a siklóernyőzéssel 2003-ban ismerkedett meg. A repülésben is az jellemezte kapcsolatát pilótatársaival, mint ami egész egyéniségére jellemző volt. Segítőkész és önfeláldozó, másokra odafigyelő és lelkes együttműködő társa volt azoknak, akik vele együtt voltak. 2006. május 22.-én Olaszországban egy szerencsétlenül végződött repülés során vesztette életét. Az oklevéllel személyiségének, a repülésben oly fontos közösségi tulajdonságok érvényesülésének szeretnénk tisztelegni. 
A díjat annak a siklórepülő sportolónak adják, aki az év során a hazai siklórepülésért segítőkészségével, másokért vállalt áldozatos munkával példaértékű magatartást tanúsított.
Az évben egyetlen jelölés ékezett a díjra, Tóth Zsuzsanna személyére, mert több alkalommal is segített fára szállt, vagy megsérült pilóták segítésében a saját repülései elmaradása árán is.

2.    Beszámolók a 2011-es évről
Szakmai beszámoló

MRSz engedélyek.
Kerekes László MRSz szakágvezető: Minden hatósági engedélyhez kötött tevékenységünk az MRSz útján rendezett. A műszaki vezetők jogosultságait a hatóság határozatban megtiltotta, de ennek a határozatnak az MRSz bírósági felülvizsgálatát kérte. A jogerős bírósági ítéletig a műszaki vezetők alkalmasságot igazolhatnak.

Képzés (továbbképzések, MRSz tematika, IPPI kártya).
Szöllösi László a HFFA képzési és biztonsági vezetője: Nemzetközi téren komoly eredményeink vannak. Mi szerveztük meg és vezettük le februárban Budapesten az EHPU konferenciát. Szakmailag a konferenciához illeszkedtünk, sőt novemberben mi szerveztük az ESTC (az EHPU Biztonsági és Képzési Bizottsága) konferenciáját. Képzési rendszerünk nemzetközi szinten elismert, a siklóernyős kultúrállamok nyitottak a magyar kezdeményezésre, az oktatói szintek egységes elfogadására vonatkozóan. Az oktatói jegyzékek cseréjének megvalósítása a mi oldalunkról (Európában egyedülálló módon több egymással nem koordináló szervezet) aggályos. Az oktatási tematikánk kezdeményezése a tagországok legtöbbjében elismerést aratott.
A francia hatóság képviseletében megkezdődött ebben az irányban a munka. Azonban néhány ország aggályát fejezte ki a professzionális oktatások miatt. Sajnos ennek folytatása a budapesti találkozón elmaradt. A holland küldött a labdarúgás területéről hozott példával teljesen összezavarta a kezdeményezésünket. Javaslatunk mellett a további üléseken is ki fogunk tartani, képviselve a magyar érdekeket.
A CIVL (az FAI siklórepülő bizottsága) jelentős személyi átalakulás alatt áll. Az FAI ülésen ha nincs szószólónk, akkor nem tudjuk hatékonyan védeni sportolóink érdekeit.  
A hazai oktatások ellenőrzéseivel kapcsolatban a tapasztalat nem pozitív. Az oktatói tematikát felül kell vizsgálni, mert régi oktatók gyakorlati tevékenysége, alkalmazott módszerei már túlhaladottak, sok tanítvány futószalag szerűen kapja a képzést. Sok oktató úgy engedi ki a tanfolyamosát, hogy az még a tematikában lévő minimumokat sem érte el.
Szükségesnek tűnik az oktatók gyakorlati továbbképzése és közös együttműködése. A starthelyeken alacsony szintű a morál, ami szintén a képzés hiányosságaiból ered.
A hozzászólók nehezményezik, hogy a felelőségre vonás nem kivitelezhető, mert egy esetleges eltiltás esetén, az érintett átmegy más szervezethez, ahol a jogosításait ellenőrzés nélkül elfogadják.
A HFFA honlapján megtalálhatóak azok az információk, amelyek a képzésre vonatkozóan tájékoztatást adnak.
Az évben heti rendszerességű előadás sorozatot folytattunk Free Flying Akadémia címen, valamint középfokú pilóta továbbképzés formájában.  

Repülésbiztonság.
Részt vettünk az év mindkét alkalommal rendezett KBSz konferenciáján. Hangsúly eltolódást érzünk ezeken a konferenciákon a hazai valós repülésbiztonsági kérdések rovására. A BSE szervezésében támogattuk a második éve rendszerrel szervezett biztonságtechnikai hétvégéjét, ahol a DHV szakemberének meghívásával növeltük a tanácskozás szakmai színvonalát. Az MRSz BISz szervezete a balesetek vizsgálatába bevonja szakembereinket, 2 főt beiskoláztunk a KBSz balesetvizsgálói tanfolyamára.

Légialkalmasság.
Elindultunk az önálló légialkalmaság tanúsító szervezet engedély megszerzése irányába. A hatóságnak beadtuk a szükséges dokumentumokat. Több mint 50.000 Ft eljárási díjat fizettünk be a légialkalmasság vizsgálóink eljárási díjaként.
Blaumann Attila a HFFA légialkalmassági kérdéseinek felelőse:
Áttekintette az alkalmasság és a szakmai személyzet kapcsolatát. A kapcsolatrendszer leggyengébb eleme a probléma fészke. A légialkalmassági háló elemeinek boncolgatása után ismertette véleményét az év során a repülés biztonságáért végzett alkalmassági vizsgálati tevékenységünkkel kapcsolatban. Az évben nem volt légialkalmatlanságra visszavezethető esemény. Azonban a tevékenysége során találkozott sok olyan siklóernyővel, amelyek „időzített bombák”. A mentőernyők alkalmazása és alkalmassága körül általános problémák vannak. Szakmai továbbképzésen egyeztetni kell a tapasztalatokat. A mentőernyők mérete sok esetben nem megfelelő.
Az oktatók alkalmassága nem egyértelmű.
A versenyernyők és a vizsgálat nélküli ernyők alkalmazásával kapcsolatosan jelentkező problémák figyelem felkeltőek, mert a pilóták egy része az EN D ernyők irányába nyit, ami esetleg nem az ő tudásának megfelelő. Ezekben az esetekben az ajánlásainkat meg kellene tenni!
A gazdasági kényszerítő környezet a repülésbiztonságot károsan befolyásolja. A belső igényességre hívja fel a figyelmet. Az évi események alapvetően igénytelenséget tükröznek.
Ha nem lépünk, hazai letiltások következhetnek.
Javaslatai: a szakmai továbbképzéseken a megfelelő ajánlásokat a szakemberekhez el kell juttatni, akik tegyék meg a szükséges változtatásokat!
A zsinór szakító szilárdság értékeinek vizsgálatára hívta fel a figyelmet.
A sárkányok légialkalmasság vizsgálatához kötődően a BSE ismét felajánlotta  Biztonságtechnikai Hétvége megszervezését.

Környezetvédelem (Csobánc, Tokaj) A Csobánc engedélyeit megszereztük. A Tokaj hegy engedélye a klubtagok számára biztosított.
Starthelyek működtetése. A startalap elosztására egyre kevesebb a rendelkezésre álló keret. A starthelyeket a be nem fizető pilóták is használják, ami nem túl etikus. A starthelyek támogatása aránytalan, a befizetések csökkennek, de néhány starthely bérlete indokolatlanul magas az ott elvégzett munkához képest (Nyikom, Kalocsa, Eger, HHH). A SIRESz-szel közös SVB Kardos István szerint mintaszerűen működött. A HFFA vezetése azonban kifejtette, hogy ez nem így van, személyes okok miatt nem kívánnak Zsolnay Péterrel együttműködni.

Pénzügyi beszámoló ismertetése (mellékelve).

A pénzügyi elszámoláshoz a javaslatot, hogy a Máriahalom részére a 70.000.- Ft-ot kifizesse a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A startalap maradvány összegeket az SVB-vel év végével kell elszámolni, és a felhasználásról azt követően dönteni.
A beszámolókat a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Sportágak beszámolói a 2011-es évről.

Mivel a területek felelősei a célraszálló sportág kivételével beszámolóikkal nem készültek el, azt egy későbbi időpontban közzétesszük.

Siklóernyős célraszállás:

A legújabb szakágunk, 5 éves. A VB felkészülést megakadályozta a hatóság tiltása. A csehországi VB szereplés a korábbiakhoz képest visszaesés volt, aminek a rendszeres gyakorlási lehetőség és a támogatás elmaradása az alapvető okai. A VB legjobb magyar eredménye Kaszás Sándor 33. helyezése, a csapat a 11. lett.
Az évben a hazai hatósági üldöztetés miatt Tusnádfürdőn rendeztük meg a Nemzeti Bajnokságot. A kis számú magyar részvétel oka a távolság és a célraszállás hazai népszerűtlensége.
Az év legnagyobb sikere Kaszás Sándor világkupa összetett 11. helye, és a Wasserkuppei futamon Tóth Zsuzsi győzelme 6 új magyar rekorddal.
A világrangsorban Kaszás Sanyi a 27., Nőiben Tóth Zsuzsi 7.!
Az évben 7 új magyar rekord (Kaszás S. 5 körös, Tóth Zs. 2,3,4,5,6 női és 6 ált)
Ha a sporthoz az állam továbbra is ilyen módon áll hozzá, nem lesz értelme magyar válogatottnak lenni.

Válogatott keretek (2011 évi rangsor) a sportszabályzatok alapján:

Sárkányrepülés:
1.Bertók Attila
2. Ujhelyi Balázs
3. Kovács Endre
4. Szász Péter
5. Balogh Zsolt
6. Borbély Tibor
7. Kis Attila
8. Czigler Elek
9. Kmetykó János
10. Gruber Ferenc

Siklóernyőzés:
1. Nagy Máté
2. Vértes Balázs
3. Kovács Béla
4. Galambos László
5. Forgó Szilárd
6. Percze Attila
7. Sokacz Milán
8. Babik Szilárd
9. Máté Zoltán
10. Losánia Mihály

Acro siklóernyőzés:
1. Takáts Pál
2. Kézi Gábor
3. Grillmayer Alexandra
4. Pethe Attila
5. Szabó Péter

Siklóernyős célraszállás:
1. Kaszás Sándor
2. Jenes Győző
3. Kerekes László
4. Tóth Zsuzsanna
5. Fekete Zoltán
6. Kerekes Nóra
7. Szebenyi Szandra Virág
8. Sárkány Csaba
9. Bolyán Anikó
10. Magyar Bertalan

3.    Célok és feladatok 2012-re

Kérdések:
A közgyűlést megelőző elnökségi ülés az alábbi kérdésekben várt választ a tagságtól:
A Szövetség anyagi helyzete a tervezetthez képest forráshiányos. A bevételek 85%-ban teljesültek, a kiadások viszont növekedtek, az induló 2 millió Forint tartalékunkat emiatt feléltük. A 2012-re átgondoltabb pénzügyi tervezést javasol a közgyűlésnek az elnökség. Ehhez a tagság véleményének felmérésére van szükség. A kluboknak feltett kérdésekre egyetlen észrevétel sem érkezett. A közömbösség oka, hogy a pilótáink a hazai siklórepülés megosztottsága miatt bizonytalanok, sokan inkább az illegális működést választják, mert az ellenőrizetlen és a hatóság részéről sem követi retorzió, lévén a hatóság meglátásuk szerint a szervezetünkhöz tartozókat zaklatja. 
A kérdésekben a közgyűlés az alábbiak szerint döntött:

1.      Legyen kötelező mindenkinek az 5000 Ft-os MRSz tagsági díj befizetése.
2.      Az MRSz-től függetlenül szerezzünk saját engedélyeket is.
(Ez további költség, – REBISZ, – képzési, – műszaki bevizsgáló szervezeti engedély-,  de önállóságot ad)
3.      A sportolóink támogatása  nem kötelező, de önkéntes támogatásokat gyűjtünk a befizetésekkor. (2011-ben ez 2000 Ft volt).
4.      Legyen startalap. 2000 Ft. A 2011-es évhez hasonlóan történjen az SVB működése.
Probléma, hogy a kifizetett starthely támogatásokról nem számolnak el a starthely kezelők.
5.      A hátimotorosok jöjjenek vissza a HFFA-ba, és mi biztosítsuk az MRSz-beni üzemeltetésüket.
6.      Az MRSz szakág működésének költségeihez a SIRESZ hozzá kíván járulni, azzal a megjegyzéssel, hogy a HFFA és a szakági szervezet működési költségei legyenek elválasztva.
Ezzel kapcsolatban megjegyeztük, hogy a HFFA maga az MRSz szakága. A közgyűlés döntése alapján a működési költségeket nem választjuk szét.
7.      Az IPPI kártyát a jövő évben valószínűleg az MRSz fogja kiadni. Ennek oka, hogy a SIRESZ azzal a valótlan váddal jelent meg az MRSz-ben, hogy IPPI kártyát igénylő tagjai számára a HFFA a kért kártya kiadását megtagadta. Ilyen azonban sosem történt, MRSz licensszel és megfelelő startkönyvi igazolással az IPPI kártyát minden esetben kiadtuk.
Ebben a helyzetben az IPPI kártya költségeit az MRSz határozza meg.

2012-es pénzügyi előtervezés (a javaslat mellékelve).
A 2012-es szakági tagdíjra és startalap befizetésre vonatkozó részt a tagság nyílt szavazással az alábbiak szerint elfogadta

MRSz tagdíj:

5.000.- /fő (2012. jan. 31 előtt 4500.- /fő)

szakági tagdíj:

4.000.- /fő

Sportalap:

Önkéntes (500, 1000, 1500, 2000, stb.)

Startalap:

2.000.- /fő

Eszköz (nyilvántartás+biztosítás+REBISZ)

3.000.-/légijármű

Tandem biztosítás + REBISZ:

5.000. /légijármű

MRSz üzemeléssel:

14.000.- (13.500)/év/fő 1 eszköz +klub tagdíja

Csak MRSZ és szakági tagdíj

9.000.- /fő (8.500.- /fő)

 

 

Üzemeltetési kérdések. A közgyűlés továbbra sem ért egyet a hatóság jogszerűtlen díjmegállapításával a műszaki vezetők alkalmasság vizsgálatára vonatkozóan. Tavaly javaslat született a kérdés jogi úton történő rendezésére. Az MRSz a kérdésben bírósági felülvizsgálatot kért.

2012. sportversenyek tervezése.

18. Sárkányrepülő EB. 2012. augusztus 26. – szeptember 8. Kayseri (Törökország)
12. Siklóernyős EB.  2010. augusztus 31. – szeptember 15. Saint Andre (Franciaország)
3. Siklóernyős Célraszálló EB. 2012. július 1. – 8. Ohrid (Macedónia)

Az MKK támogatás lehetőségéről a sportalap elosztásáról döntő elnökségi ülés határozzon 2012. március 1-ig.

Válogatottak és csapatvezetők kijelölése. A közgyűlés a válogatottak szövetségi kapitányi teendőire a korábban kijelölt személyeket (Simonics Péter, Ónódy Miklós, Grillmayer Alexandra és Kovács Endre) bízza meg.

Kmf