2011. május 20-i közgyűlés jegyzőkönyve

2011.05.21.

JEGYZŐKÖNYV
a Szabad Repülők Szövetségének éves rendes közgyűléséről
(amely egyben az MRSz Szakág Közgyűlése)

Időpont:    2011. május 20. 17 óra.
Helyszín:     1138 Budapest, Dagály u. 11. 2. em. MRSz oktatóterem

Mellékletek:

Sport támogatási terv 2011 (xls)

Alapszabály (pdf)

2011. január 31-ig a 30 MRSz tagszervezetből 23 egyesület 496 fő után fizetett be tagdíjat. Az MRSz Alapszabálya szerint ez alapján 25 mandátum adható:

 

egyesület befiz. 2010. jan 31-ig mand jelen egyesület befiz. 2010. jan 31-ig mand jelen
AC.Hajdúszoboszló 21 1 Kecskeméti SE 0
Airborne SE 92 5 1 Kettő SE 45 2 1
Amatőr SE 114 6 6 Mátra Extrém SK 0
Békéscsabai LE 17 1 Miskolci SRK 0
Budai SE 11 1 1 MPC Extrém SE 13 1
Cumulus SE 0 Műegyetemi SE 1
Easy Fly SE 12 1 Pannónia Solaris RE 6
Eged Eagles SE 3 Pilisi SE 18 1
Eger SRK 4 Q-TAI FLY 0
Felhőút SE 5 SIRESZ 14 1 1
Fly Air SE 0 Sirius SE 8
Fly Away SE 51 3 Sky Club Győr 6
Gedeon Ferenc SRK 0 Sky Escort SE 1
Gödöllői SK 5 Soproni SSE 4
Gyöngyösi SSK 18 1 Tokaj Fly SE. 27 1

 

17 órakor jelenlévő mandátum létszám: 3 (határozatképesség: legalább 13 mandátum esetén).
A kezdési időpontban a közgyűlés nem határozatképes.
Az alapszabály értelmében megismételt közgyűlés 18 órakor 10 mandátummal is határozatképes.

Levezető elnök: Kerekes László
Jegyzőkönyv vezető: Szebenyi Virág
Jegyzőkönyv hitelesítők: Fekete Kornélia, Jakab Sándor
A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül.

A közgyűlés bevezetőjében a levezető elnök ismertette a HFFA anyagi helyzetét, pénzügyi terve teljesítésének állapotát, az MRSz elnökének álláspontját és az MRSz jelenlegi anyagi helyzetét. 

A közgyűlés napirendje:

1.    Alapszabályi módosítások

Többen tettek javaslatot arra, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásának idejét az alapszabályunk az MRSz alapszabályához hasonlatosan szűkebb intervallumban jelölje meg. A másik alapszabály módosító javaslat, hogy a fegyelmi bizottság feladatkörét módosítsuk (a feladata fegyelmi szabályzat kidolgozása legyen). A közgyűlésen továbbá javaslat született az MRSz alapszabályhoz illesztés miatt a siklórepülő terminológia szabad repülőre cserélésére.
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag a mellékelt alapszabályt fogadta el.

2.    MRSz sporttámogatás elosztása

Az MRSz közgyűlése eldöntötte, hogy 2011. május 1-i befizetések szerint a szakágak a befizetett tagdíjból létszámarányosan a sport támogatására befizetett tagdíjanként 1500 Ft-ot kapjanak. Ezzel mintegy 700 taggal több, mint 1 millió Ft-tal tudtuk volna növelni az év elején tervezett sporttámogatást. Aki olvasta az MRSz honlapján (www.aeroclub.hu) található elnökségi információkat, az a legutóbbi elnökségi ülés jegyzőkönyvéből láthatja, hogy az MRSz elnökének véleménye a közgyűlésen megszavazott sportági támogatásról a következő: „A Közgyűlés határozata szembemegy a törvényekkel, emiatt szükség esetén az ügyészségre is elmegy, amennyiben ebből ügy lesz.”. „Az MRSZ-t szétszedni nem lehet, nem lehet a koncon marakodni” és „a szervezetből pénzt kivenni, hiba. Farizeus volt a viselkedés.”
Ez az MRSz elnöki döntés számunkra azt jelenti, hogy sportolóinkat az MRSz ebben az évben sem kívánja anyagilag támogatni, a válogatott kerettagok támogatását egyéb forrás nem lévén csak a szűkös szakági sporttámogatásból tudjuk megoldani. Miután ebben az évben tovább csökkent a szakág létszáma, a rendelkezésre álló 1000 befizetésből jelenleg csak alig több mint 700 befizetővel számolhatunk.
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag a mellékelt csökkentett sport-költségvetést fogadta el azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben az MRSz közgyűlésen megszavazott összeg rendelkezésre áll, a plusz keret felhasználása eredményességi alapon az útiköltség vagy szálláskölség támogatására fordítódjék.

3.    Elnökségi tag visszavétele, pénzkezelésre jogosultak kijelölése

Szöllösi László előző közgyűlésünkön lemondott. Indokként az szerepelt, hogy MRSz főtitkárként összeférhetetlen, hogy a szakág elnökségi tagja lehessen. Főtitkári munkaviszonya ezt követően mintegy két héttel megszűnt. Így ez az indok megszűnt, elnökségi tagságának nincs akadálya.
Szöllösi László visszavételét elnökségi taggá a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta.
Az alapszabályunk értelmében: ” 5.4. Az elnök és a közgyűlés által kijelölt két elnökségi tag közül bármelyik két személy együttes aláírással jogosult a Szövetség bankszámlája felett rendelkezni.” A korábban megszavazott elnökségi tag Szöllösi László. A harmadik aláíró Tóth Ibolya már nem tagja az elnökségnek ezért a közgyűlés döntött a másik aláírásra jogosult elnökségi tag személyéről.
Nyílt szavazással 8 mellette 1 ellene 1 tartózkodással a közgyűlés Szűcs Gáspár Kingát választotta a harmadik aláírónak.

Kmf

A jegyzőkönyv hiteléül:

Fekete Kornélia                Jakab Sándor