2011. február 25-i közgyűlés jegyzőkönyve

2011.02.26.

JEGYZŐKÖNYV
a Szabad Repülők Szövetségének éves rendes közgyűléséről
(amely egyben az MRSz Szakág Közgyűlése)

Időpont:    2011. február 25. 17 óra.

Helyszín:     1138 Budapest, Dagály u. 11. 2. em. MRSz oktatóterem

Melléklet: Pénzügyi terv 2011 (xls)

2011. január 31-ig a 30 MRSz tagszervezetből 23 egyesület 496 fő után fizetett be tagdíjat. A mandátumok elosztása az MRSz Alapszabálya szerint ez alapján:

egyesület

befiz. 2010.jan 31-ig

mand

jelen

egyesület

befiz. 2010.jan 31-ig

mand

jelen

AC.Hajdúszoboszló

21

1

Kecskeméti SE

0

Airborne SE

92

5

5

Kettő SE

45

2

2

Amatőr SE

114

6

5

Mátra Extrém SK

0

Békéscsabai LE

17

1

Miskolci SRK

0

Budai SE

11

1

1

MPC Extrém SE

13

1

Cumulus SE

0

Műegyetemi SE

1

Easy Fly SE

12

1

Pannónia Solaris RE

6

Eged Eagles SE

3

Pilisi SE

18

1

Eger SRK

4

Q-TAI FLY

0

Felhőút SE

5

SIRESZ

14

1

1

Fly Air SE

0

Sirius SE

8

Fly Away SE

51

3

2

Sky Club Győr

6

Gedeon Ferenc SRK

0

Sky Escort SE

1

Gödöllői SK

5

Soproni SSE

4

Gyöngyösi SSK

18

1

Tokaj Fly SE.

27

1

 

17 órakor jelenlévő mandátum létszám: 13 (határozatképesség: legalább 13 mandátum esetén). A kezdési időpontban a közgyűlés határozatképes (később még 1 mandátum érkezett).
Levezető elnök: Kerekes László
Jegyzőkönyv vezető: Szebenyi Virág
Jegyzőkönyv hitelesítők: Fekete Kornélia, Tasnádi Kinga
A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül.

A közgyűlés bevezetőjében üdvözöltük Dr. Kecskeméti Tamást az MRSz új elnökét, aki a szakág közgyűlése előtt személyesen mutatkozott be. Ismertette az MRSz jelenlegi helyzetét, és pár szót szólt elképzeléseiről, és a megválasztása óta végzett tevékenységéről. 

A közgyűlés napirendje:
(A napirend kezdetekor a mandátumok száma 16.)

1.    Elnökségi tag jelölés, választás, MRSz elnökségi tagunk státusa

Kerekes László ismertette az elnökség felállását. Az eredetileg megválasztott Kubicsek attila korábban lemondott elnökségi tagságáról. Új elnökségi tagnak jelöli Szűcs Gáspár Kingát a FlyAway egyesület oktatóját. Kinga a jelölést elfogadta.

A közgyűlés Szűcs Gáspár Kingát nyílt szavazással egyhangúlag elnökségi tagnak megszavazta.

Szöllösi László elnökségi tag lemondott elnökségi tagságáról. Lemondásának indoka, hogy az MRSz főtitkáraként nem akar táptalajt adni az összeférhetetlenségi vádaknak. Véleménye szerint mint az MRSz főtitkára az MRSz és nem a HFFA érdekeit kell szem előtt tartsa. Kerekes László szerint az MRSz és a HFFA érdekei nem különbözhetnek. Ha az MRSz vezetése a HFFA (az MRSz szakága) érdekei ellen döntene, az a döntés szavazáson kell alapuljon, és a többség általi döntést a kisebbségnek is tudomásul kell vennie. A HFFA alapszabálya szerint:

„A szövetség érdekképviseleti szerve a Magyar Repülő Szövetség, melynek tagja kíván lenni és így az MRSz alapszabályát és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.”

Így a lemondás indokát nem látja alaposnak.

A közgyűlés Szöllösi László lemondását elfogadta.

2.    2011-es év tervezése

A korábban az elnökség által elfogadott és a honlapon a közgyűlést megelőzően közzétett célokat 2011-es évre a közgyűlés áttekintette és nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés a mellékelt 2011-es pénzügyi terveket fogadta el nyílt egyhangú szavazással (pénzügyi és sporttámogatási terv 2011-re).

A 2011-es pénzügyi tervben lévő maradványt arra használjuk fel, hogy a siklóernyős műszaki vezetők hatósági légialkalmassági felülvizsgáló engedély eljárási díját a szövetség átvállalja. Ezt a jogszabály ellenesen megkövetelt díjat szövetségünknek jogi úton kell a hatóságtól visszaperelni. Az 52. sz. PRMDO eljárás ugyanis több pontban is jogszabály és törvénysértő. 

3. TURUL SE fellebbezése

Az MRSz alapszabálya szerint:

„A szövetségnek a FAI szerinti országos szakbizottságok útján tagja lehet minden olyan sportegyesület és az Stv. 18. § szerinti sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet), amely részt vesz a sportági versenyrendszerben, feltéve, hogy a szövetség alapszabályát elfogadja.
A tagfelvételt kérő sportszervezetnek vállalnia kell, hogy a felvételt követően legalább 10 fő után ki váltja a szövetségi tagsági igazolványt és/vagy a versenyengedélyt.”

A fenti szövegezés a Sporttörvényből került a szövetség alapszabályába.
A TURUL SE fellebbezett a szövetségünk kizáró határozatával szemben, ugyanakkor az MRSz tagságra vonatkozó feltételek egyikét sem teljesítette. Mivel szakágunknak csak az MRSz tagszervezetei lehetnek a tagjai, ezért a TURUL SE fellebbezése nem felel meg a fennálló jogszabályoknak, így annak tárgyalásától a közgyűlésünk eltekintett.

Kmf
A jegyzőkönyv hiteléül:

Fekete Kornélia                    Tasnádi Kinga