Kivonat a Szabad Repülők Szövetsége elnöksége 2010. november 20-i közgyűlési beszámolójából

2011.02.03.

Kivonat a Szabad Repülők Szövetsége elnöksége 2010. november 20-i közgyűlési beszámolójából

1. A Szövetség 2010-ben végzett tevékenysége és jelenlegi helyzete:

A Szövetség tagszervezetei az évben az MRSz számára a hatóságtól kapott működési engedélye alapján végezhették szakmai tevékenységüket. A Magyar Repülőszövetség nevében, májusban hatóságtól a tematikáink jóváhagyása formájában kapott oktatási engedély keretein belül 2010-ben a szakág szabad repülő klubjai oktatói számára megtartotta a szükséges továbbképzést és ezzel a sorszámmal ellátott oktatói bélyegzők ismét használhatóak.
Az MRSz Üzembentartási Engedélye mellékleteként elkészítettük Szakági Működési Szabályzatunkat. Szakmai tevékenységünk alapja az MRSz-en belül ez a dokumentum.

A Magyar Könnyűmotoros Sportrepülő Szövetséggel egyetértésben elkészítettük a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek szabályozásáról szóló kormányrendelet tervezetet. Az éves szokásos tájékoztatást a Légirendészet és a KBSz számára is megadtuk.
2009 év végén tagszervezeteink számára sorozatos továbbképzéseken ismertettük az új rendszer követelményeit.
Ezalatt légtér és természetvédelmi ügyekben az MRSZ-szel a hátunk mögött próbáltunk előbbre lépni.
A szövetség választott új elnöksége folyamatos egyeztetésekkel és a szükséges döntések közösen való megszavazásával segítette az operatív szakmai munkát.

Az MRSz által megbízott szakmai vezetők társadalmi munkában és a költségeik megtérítése mellőzésével végezték munkájukat ebben az évben is. Továbbra is rengeteg időt és energiát kellett fordítani ostoba vitákra, a hatósággal való értelmetlen eszmecserékre, szakmaiatlan egyeztetésekre és jogvédelem utáni hiábavaló szaladgálásokra. 
2010-re is kedvező biztosítást kötöttünk a jogszabályok előírásainak megfelelően, bár a segédmotoros eszközök számára a biztosítási tételt magasabbra emelték. Pilótáink igényére ismét kötöttünk biztosítást a demo ernyőkre külön kedvezménnyel. Az oktatói felelősségbiztosítást nem lehetett megkötni, mert az oktatóknak csak kis része vállalta volna.

A www.hffa.hu honlapunk látogatottsága még mindig kicsi, az azon közzétett információkat a klubok szakmai vezetése alig, vagy egyáltalán nem továbbítja. A honlappal kapcsolatban építő jellegű kritikát keveset kaptunk.
2009. decemberében 6 alkalommal tartottunk műszaki vezetői és oktatói továbbképzést. A képzéseink során kérdőíves módszerrel folyamatosan felmértük az oktatásról, a témákról és az oktatókról a hallgatóság véleményét. Az új továbbképzések szervezésekor ezek tapasztalatainak figyelembe vételével állítjuk össze a programot és kérünk fel előadókat. A klubok igényeinek figyelembe vételével a 2010-es oktatási tervnek megfelelően egy oktatói képzést szervezetünk. Ezeken 8 fő vett részt. 

2. A 2010 évre megfogalmazott céljaink teljesítése:

Céljainkat a júniusi továbbképzésen közzétettük. Az abban megcélozottakat az alábbiak szerint sikerült teljesítenünk.

•    honlapjaink fejlesztése
Az ezzel kapcsolatos célunk sikeres, mert a honlapon minden szükséges információ fellelhető és elérhető. A rajta elérhető on-line rendszer használható, az abban található adatok az érdekeltek számára hozzáférhetőek.

•     együtt az MRSz-szel
2009-ben a közgyűlésünk, amely egyben az MRSz siklórepülő szakágának határozatképes ülése volt döntést hozott arról, hogy a párhuzamos szervezetek működtetése és a szétaprózódás helyett a szövetség elnöksége legyen a Magyar Repülőszövetség Siklórepülő Szakbizottsága és a HFFA és az MRSz Siklórepülő Szakága. Ezt a döntést az MRSz elnöksége 2009.május 8-án 2009/026 számú határozatában is megerősítette, majd a 2010. január 30-i MRSZ közgyűlés is megszavazta és az MRSZ alapszabályába beemelte. 

•     az élsport támogatása
Sajnos az MRSz nyári közgyűlésén hozott közgyűlési határozatát nem teljesítette, és a SIRESZ sem teljesítette a sporttámogatásról a legutóbbi közgyűlésünkön tett ígéretét. Így a sport pénzügyi tervünkben több mint egymillió Ft-os deficit keletkezett.

•      növekedjen az együttműködők száma
Jelenleg 28 egyesület 1165 személyt jelentett be a HFFA-n keresztül az MRSZ-be, de közülük néhányan kizárólag az MRSZ licenszt váltották ki. Az együttműködés azonban az MKSSz-el megvalósult, így az MRSz két legnagyobb szakága folyamatos együttműködést folytat. Az MRSz szabályainak és a nemzetközi követelményeknek megfelelően a segédmotorosok az MKSSz-hez tartoznak. A pilóták anyagi terheinek csökkentésére azonban a nyilvántartásainkat összefésüljük, és a lábról induló segédmotorosok repülőeszközeiket bármelyik szervezetben regisztrálhatták.

•     nagyobb légtér
A Hungarocontrollal szervezetünknek a 26/2007. GKM-HM-KvVM rendelet alapján együttműködést kellett volna kialakítani a koordinációs feladat ellátására. Fekete Kornélia (bse.hhh@gmail.com) a HFFA elnökségének és az MRSz főtitkárának megbízása alapján felvette a kapcsolatot a Hungarocontrollal, de érdemben még nem született döntés, a tárgyalások folynak. Alapkérdések a TMA alatti repüléseink, légtér növelés lehetőségei, pontosan megfogalmazott kérések alapján változtatások.

•     EHPU kapcsolat
A hagyományos nemzetközi kapcsolat fenntartása érdekében részt vettünk az Európai Siklórepülő Unió munkájában (EHPU) annak tagszervezeteként. Információkat cseréltünk a képzés és a repülésbiztonsági tevékenység területén a Safety and Training Committee munkájában a munkabizottsági üléseken. Szöllösi Lászlót jelöltük az EHPU ezévi elnökének, és a CIVL Safety Committee vezetőjének. 2011-ben a HFFA a vendéglátója az EHPU éves konferenciájának.

•     jogszabály alkotás, érdekvédelem
Az MKSSz-szel együtt elkészítettük a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekről szóló rendelet tervezetet, de az a tárgyalások kiszélesítésével megfeneklett.

•     starthelyek támogatása
A starthelyek támogatására a közgyűlés döntésének megfelelően a SIRESZ-el közös startbizottság alakult. A startbizottság véleménye a HHH és a Máriahalom támogatása kérdésében eltérő volt, ezért ezt már saját magunk döntése alapján fizettük ki. 2010-ben még a 2009-es maradvány felhasználásával is csak 2.470.000 Ft-unk volt, (az előző évben 2.830.000.- Ft támogatást nyújtottunk a starthelyek kezelőinek) mégis 2.491.000 Ft-ot fizettünk ki, starthely támogatásra. A tagjaink pénzéből támogatott starthelyeket azok is használhatták, akik nem járultak ehhez hozzá. A SIRESZ–szel az együttműködést a közös startalap bizottsága előre lefektetet alapelvek alapján folytatta, amelyről a HFFA honlapján folyamatosan tájékoztatást adott. A starthelyek megszavazott támogatási összegei teljes mértékben kifizetésre kerültek.

•     szakmai egység
Bár a regisztrált siklórepülők száma a HFFA-ban csökkent, de ebben a létszámban az „A” vizsga alattiak nem szerepelnek, így ez még így is a tervezettnél nagyobb regisztrált létszám.
A Szabad Repülők Szövetségében tömörült klubok és pilóták véleményükben egységesek, úgy tűnik többen értenek egyet az általunk képviselt európai elvekkel, mint akik a hozzá nem értő hatóság felügyeletét szeretnék szakmaiatlan követelményekkel. A szövetségünk elnöksége egységesebb, mint valaha, és a látszólag csökkent létszámunk az MKSSz-el való együttműködéssel nagyobb tömegű egységes elveket valló csapat, mint amikor azok is hozzánk tartoztak, akik csak a másik munkájának leszólásához értettek.
Azt, hogy mi járunk jó úton, az bizonyítja, hogy a nemzetközi siklórepülő szervezetek, az FAI Szabad Repülő Szakága a CIVL és az európai szakmai szervezetünk az EHPU elvei tökéletesen megegyeznek a miénkkel.