Felhívás

2010.12.09.

Tisztelt klubvezetők, pilóták, növendékek!

A KBSz kivizsgálásai több esetben arra a következtetésre jutottak, hogy növendékeink nincsenek tisztában a jogosításaik által szerzett repülési jogokkal.
Ezúton ismét felhívjuk a figyelmeteket, hogy tájékoztassátok a növendékeket, különösen a hosszú ideje „A” vizsgával rendelkezőket a szabályos keretek közötti repüléseikre.
N1 = a növendék OKTATÓ IRÁNYÍTÁSA MELLETT alapfokú repüléseket végezhet

N2 = „A” vizsga = Oktatója iránymutatása alapján nem turbulens időben gyakorló repüléseket végezhet, oktató jelenlétében középfokú gyakorlati repüléseket végezhet.

P1 = „B” vizsga = távrepüléseket végezhet, részt vehet nemzetközi versenyeken (jogosult „A” vizsgásokat felügyelni)

Felhívjuk továbbá a figyelmeteket a jogosítások megszűnésére és a vizsgák közötti minimum idő elteltére. (pl. „B” vizsga esetén az „A” vizsgától el kell telnie 3 hónapnak és rendelkezni kell 5 óra repidővel! Ekkor kezdhetők meg a „B” elemek gyakorlása, melynek tényét a repülési naplóban rögzíteni kell!)

Kérünk mindenkit, hogy tanulmányozza a tematika ide vonatkozó részét mely megtalálható a www.hffa.hu weboldalon.

Balesetmentes repülést kívánunk mindenkinek!
HFFA szakmai vezetés.