Emlékeztető az érvényes sportszabályzatból

2010.08.31.

„3. Rekord igények benyújtása és elbírálása

3.1 Rekordokat a Szakbizottság hitelesít.

3.2 A rekord igénylést a Szakbizottságnak kell benyújtani, a rekord megrepülésétől számított 30 napon belül. Az igényt benyújthatja a pilóta vagy klubja, vagy az a versenyadminisztrátor, akinek keretrendszerében a repülés igazolásra került.

3.3 A rekordigénynek tartalmaznia kell a rekord típusát, a fel- és leszállás helyét, startolás módját (hegyi, csörlős) a pilóta és a szárny azonosító adatait (típus és azonosító), a feladatkiírás igazolását, és a hitelesítő G-rekordot tartalmazó tracklogot, a hitelesítő program megnevezésével (pl. MaxPunkte) ha az szükséges a rekord típushoz. Az FAI versenyek esetében a hitelesítéshez elegendő a feladat kiírást tartalmazó hivatalos eredmények másolata, MKK esetében az MKK értékelő bizottság igazolása).

3.4 A rekordokra benyújtott igényeket a lehetséges legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül a Szakbizottság elbírálja, és a benyújtott trackloggal együtt közzéteszi az elbírálás eredményét. Ha az elbírálás közzététele nem történik meg 30 napon belül, a rekord hiteles és elfogadott, az ellen óvással élni nem lehet.”