Emlékeztető

2010.08.08.

A 2010. 06. 18-án 15.00 órai kezdettel Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. szám alatt a Tamási Áron Művelődési Központban megrendezésre került siklóernyős megbeszéléssel, konzultációval kapcsolatos emlékeztető.

Dr. Smura János rendőr alezredes, Tapolca Város Rendőrkapitánya megnyitja a konzultációt. Elmondja, hogy kedvelt felszálló hely a Csobánc. Elvárások vannak a Nemzeti Park részéről és a siklóernyősök részéről. Ezt az ülést, megbeszélést a felek elvárásainak egyeztetése végett hozta össze a Rendőrkapitányság, kvázi felvállalva a közvetítői szerepet. Ezt követően Kapitány Úr bemutatja a jelen lévő munkatársait Bakler Zoltán r. főhadnagy Urat és Puha Viktor r. törzszászlós Urat. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében bemutatja Sövényi Attila r. százados Urat és házigazdaként Tapolca Város Polgármesterét Császár László Urat. Megemlíti Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőt, aki egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a megbeszélésen.

Ezt követően Sárvári Csaba Urat mutatja be az országgyűlés Turisztikai Bizottság képviseletében.
Összegezve elmondja, hogy azt szeretné Kapitányságunk, hogy az álláspontokat közelíteni egymáshoz, egyeztetni, ha van rá mód és lehetőség, akkor legálissá tenni, ha nincs rá lehetőség, akkor pedig nem legálissá tenni.
Kapitány Úr elmondja, hogy kapitányságunk és munkatársai a hatályban lévő törvények, jogszabályok alapján fognak eljárni. És ezt eddig is így tettük úgy gondoljuk, illetve ezután is így fogunk tenni.

Felkérte Kapitányságunk a helyi televízió munkatársait, hogy készítsenek felvételeket, vágóképeket, illetve készítünk hangfelvételt a megbeszélésről, majd ezt követően a jelen lévők nem szószerinti jegyzőkönyvet, de emlékeztetőt kapnak.

Ezt követően a jelenléti ív körbejáratása következik kiegészítve az e-mail cím megadásával, ahova az emlékeztetőt el tudjuk küldeni.
Kapitány Úr hangsúlyozza, hogy nem veszekedést szeretnénk folytatni, hanem megbeszélést és ebben az egy témában.

Ezt követően Kapitány Úr bevezeti a power pointos anyagot, amelyet Puha Viktor Úr készített, majd ezt felolvasva ismerteti azt.
Elmondja, hogy a Csobánc hegy nagyon szép hely, illetve a siklóernyősöknek alkalmas hely a tevékenységük gyakorlásához.
Elmondja az előzményeket, az abban foglaltakat, a 2006-ban kicsúcsosodó problémákat, ami ahhoz vezetett, hogy a Csobáncon megtiltották a repülést. Ezt követően elhangzik, hogy hatóságunk miért is kezdett el foglalkozni a siklóernyősökkel.

Nagy vonalakban ismerteti a 2009 évben történt siklóernyős balesetet.
A power pointos bemutatót követően kapitány Úr átadja a szót Bakler Zoltán r. főhadnagy Úrnak. Majd elmondja még, hogy ezt követően Császár László polgármester Úr kap szót és kéri, hogy ezt követően mindenki kézfeltartással jelezze a felszólalási szándékát.

Bakler Zoltán r. főhadnagy Úr elmondja, hogy 2009 előtt nem foglalkozott hatóságunk a siklóernyősökkel. A baleset során döbbent rá hatóságunk arra, hogy nagyon nincsen rendben sok minden a siklóernyősök körül.
Említi, hogy technikai sport-e a siklóernyőzés vagy nem, illetve azt, hogy kell-e egészségügyi alkalmasság vagy sem… stb.
2010 évben Csopakon volt egy oktatás, továbbképzés a siklórepüléssel kapcsolatban, ahol tudatosult bennünk az, hogy nagy az ellentét a hatóságok és a siklóernyősök között. Ezen a továbbképzésen jelen volt a Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselője is.
Mindenkinek más az álláspontja. Minden siklóernyős a bizonyos bírósági ítéletre hivatkozik.
Elmondja, hogy a siklóernyősök körében az az álláspont, hogy mi (Rendőrség) ellene vagyunk a siklóernyőzésnek. Ezt cáfolta azzal, hogy ha így lenne, akkor nem kezdeményeztük volna ezt a megbeszélést.

2 célt említett:
1., Eldöntésre kerüljön, hogy a Csobánc hegyet használhatják-e a siklóernyősök, hogy lehet-e teljesen legálisan felszálló helyként használni.
2., Teljesen ellenőrzött körülmények között legyen ez a tevékenység. A hiányosságokat megszüntetni, tematikákat egységesíteni.
Szót emel a továbbiakban a hatósági ellenőrzések alkalmával a siklóernyősök viselkedéséről. Nincsenek iratok, nem hajlandóak magukat igazolni stb.
Beszél arról, hogy ki kellene alakítani egy leszállóhelyet, kijelölni egy személyt, aki a felszállás előtt ellenőrzi az ernyősök iratait.
Kéri a felszólalókat, hogy a felszólalásukkal ne vitába menjen át a beszélgetés, hanem vigyük előrébb a dolgot, hogy minél előbb legális lehessen a siklóernyőzés a Csobáncon.

Kapitány Úr átveszi a szót:
Egy kérdésről van szó, hogy lehet-e repülni vagy nem lehet. Jelenlegi álláspont szerint nincs rá lehetőség a jogszabályi keretek között, hogy a Csobáncon siklóernyőzést lehessen végezni, akár fel-, akár leszállóhelynek lehessen használni.

Császár László Tapolca Város Polgármestere:
Köszönti a jelen lévőket. Problémaként minősíti a dolgot, amit meg kell oldani. Elmondja, hogy a jogszabályokat be kell tartani, és a problémával foglalkozni kell. Örömét fejezte ki, hogy ez a tanácskozás létrejött. Mindenki érdeke az, hogy megállapodás szülessen, a szabályokat mindenki tartsa be, illetve be kell tartatni.
Az emberi élet az egyik legfontosabb dolog, ami akkor kerül előtérbe, ha baleset történik. Polgármesterként fontos, hogy az ország területéről, illetve külföldről jöjjenek emberek és jól is érezzék magukat. De a játékszabályokat be kell tartani.
Említi a régebbi megállapodást, ami kezdetben működött is, de ez idővel ellaposodott.
Az a cél, hogy megállapodás születhessen.

Kapitány Úr:
Örömét fejezi ki, hogy ilyen sokan eljöttek a megbeszélésre. Építő jellegű ötleteket kér a jelenlévőktől.

Kardos István következik a SIRESZ elnöke:
Megköszöni a szervezést és a lehetőséget, hogy ilyen kultúrált körülmények között van mód rendezni ezt a problémát. Megdöbbenését fejezi ki, hogy a felvezető mennyire tájékozott a kérdéskörben, de sok részben félreértéseket vél felfedezni.
Legfontosabb kérdés, hogy technikai sport-e vagy nem. Véleménye szerint ez nincsen meghatározva és nem is tartják ők technikai sportnak, hiszen nincsen másról szó, mint egy zsák rongyról, amin zsinórok lógnak, egy mozgó alkatrész nincs benne, nincsen köze a technikához.
Elmondja, hogy több szempontból készültek. Jogi aspektusból, illetve olyan szempontból is, hogy a világban hogyan kezelik ezt a dolgot.
Minél nagyobb repülési kultúrával rendelkező országokat nézünk, annál pozitívabb a fogadtatás.
Véleménye szerint ezt a természeti adottságot ki kell használni, természetesen a Nemzeti Parkkal egyetértésben. Példaként említi, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkkal csodálatos az együttműködésük.
A Bükki Nemzeti Park területén 9 starthelyet említ, ahol lehet repülni. Félreértésként nevezi meg a légtérhasználatot.
Elmondja, hogy egy háti motoros siklóernyő, amely bárhonnan képes felszállni, majd egész nap a Csobánc közelében repkedni sokkal jobban megviseli a természetet és a lakosságot a zajhatása miatt, ez mégis teljesen legális és nem lehet belekötni.
Elmondja, hogy a hadgyakorlatok alatt a repülőgépek, helikopterek is használják a Csobánc vonzáskörzeti légteret, ez is nagy zajjal jár és repülhetnek, amely szintén teljesen legális.
Két szövetség is képviselteti magát és biztos benne, hogy a véleményük azonos.
Elmondja, hogy a jogszabályokat be kell tartani, elismeri, hogy ellenőrizni kell azt, hogy olyan eszközzel és olyan emberek repüljenek, akiknek erre meg van a lehetőségük, minden papírjuk rendben van. Ezzel maximálisan egyetért. Ezt sosem gondolták ők sem másként. Viszont úgy érzik, hogy igenis van helye megállapodásnak.
Segítségét ajánlja fel a Nemzeti Parknak szemétszedésben, illetve megfigyelések végzésében.
Említi az idegenforgalmi vonzerejét. A siklóernyőzés, véleménye szerint reklámot is jelképez, hiszen messziről lehet látni a siklóernyősöket, ami vonzza Tapolca környékére a turistákat.
Véleménye szerint a siklóernyőzés csak segítene ennek a kisebb lokális térségnek a fejlődésében.
A leszállás vonatkozásában elmondja, hogy a pilótának van módja megválasztani, korrigálni, hogy hova száll le, de ha a meteorológiai viszonyok nem engedik meg az emelkedést, akkor csak meg kell tudni választani a leszállás helyét. Bárhová leszállhatnak ilyenkor. Természetesen, ha ez kárt okoz a Ptk. Szerint erre felelősséggel tartozik a siklóernyős.

Vásárhelyi Gábor SIRESZ:
Elmondja, hogy Káptalantóti, helyi lakos. A HFFA honlapján kialakított egy lapot, amely a starthelyeket tartalmazza.
Elmond néhány példát a világban, hogy hol, mit engedélyeznek. (pl.: Hawaii, Kanada).
Európában is sok szabályozás létezik.
Az öko turizmushoz sorolja a siklóernyőzést és a rekreációs tevékenységhez.
Szlovéniát említi ahol a Nemzeti Park területén  nem csak siklóernyőzni, de raftingolni, hegyi biciklizni is lehet.
A siklóernyőzésnek ott ki van építve az infrastruktúrája. Természetesen komoly szabályozással. Leszállódíjjal, napi díjjal. Csak regisztrált személyek repülhetnek. Megoldott a helyi felszállítás is. Nemzetközi viszonylatban sok ilyen starthely van pl.: Ausztriában is.

Kapitány Úr megkérdezi a Légi hatóságot, hogy kíván-e hozzászólni, aki egyenlőre nem kíván élni a lehetőséggel.

Kerekes László HFFA Szabad Repülők Szövetségének az elnöke következik:
Egyetért Bakler Zoltán felvetésével, a jogszabályok betartásával, de elmondja, hogy nagyon zavarosak ezek a jogszabályok.
Fontos iránymutatás a Bakler Zoltán véleménye, ezeket a szabályozókat egységesíteni kellene.
Visszaemlékszik a régen szervezett Isolyth kupákra, amely hatósági engedéllyel zajlottak és a Természetvédelmi hatóság támogatásával nem csak hozzájárulásával. Ezek a versenyek nemzetközi versenyek voltak. 1995-ben volt utoljára halálos katasztrófa a Csobáncon. A szabályok be nem tartása miatt történt ez a baleset.
Kifejti és a következő példán keresztül vezeti le a Csobánc és a siklóernyőzés problémáját: Ha egy vasúti átjáró nagy kilométeren keresztül az egyetlen átjárónál piros a lámpa, elvárható-e az emberektől, hogy ne mászkáljanak át rajta?

Kapitány Úr veszi át a szót:
Érdekes dolgok merültek fel. A hatályos normákat be kell tartani, be kell tartatni, megígéri, hogy be is fogjuk tartatni.

Petróczi Imre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóhelyettese:
Megköszöni a részvételi lehetőséget. 2001-től volt engedély bizonyos egyesületeknek. Akkor még nem volt vita az engedélyeztetés kérdésében, azóta pedig nem változott a jogszabályi háttér. Technikai sport-e vagy nem? Véleménye szerint amely eszközre vizsgát kell tenni az technikai eszköznek minősül.
A siklóernyőzés sokkal bonyolultabb, sokkal nagyobb tapasztalatot igénylő eszköz, mint pl.: a csónakázás, kenuzás.

Németh Gyula a Csobánc Váráért Alapítvány Elnöke, Csobánc Várkapitánya:
Véleménye szerint kár azzal foglalkozni, hogy a csónak vagy a siklóernyő a veszélyesebb. Azért jöttünk, hogy valamiféle kompromisszumra jussunk. Ők is próbálkoztak már 3 éve a megállapodásról. Kéri a kompromisszumra jutást.
Okoznak-e kárt egyáltalán a siklóernyősök? A ’70-es évekig kaszálták a Csobánc hegy platóját, a védett növények mégis megmaradtak.
Csak a siklóernyős a probléma okozója vagy a turista is aki siklóernyő nélkül megy fel és végigsétál az ösvényeken?
Védett madarak problémaköre: Évek óta fotóznak. A madarak nem költöztek el véleménye szerint. A valós problémákat kéri előtérbe hozni és ezek megoldását várja.

Gubics Frigyes Easy Fly-tól:
25 éve van siklóernyőzés és ezután is lesz. A megegyezést sürgeti és a feltételek megbeszélését.
A siklóernyősök segítsége pozitív hatású.

Kapitány Úr:
A külföldi példa maradjon külföldön, nálunk a magyar jogszabályok szerint kell élnünk. A mi célunk a felek összehozása, hogy egymás érveit meg tudják hallgatni és tudjanak valamilyen álláspontra jutni, vagy ragaszkodni az eredetihez, vagy bármilyen mást dönteni.
A külföldi példák egyébként jók. A 2006-ig volt feltételek már a múlt.

Bakos György Tapolca Város, Diszel városrész Önkormányzati képviselője:
Nemes dolgot szeretne a Rendőrség ami számára is elfogadható és támogatható. Turisztika szempontjából jó lenne a megállapodás.
Kérdezi a Nemzeti Park Igazgatóhelyettesét, hogy lehet-e a Csobáncon 1 felszálló helyet kijelölni.

Petróczi Imre BFNPI:
A Nemzeti Park, mint a terület tulajdonosa van jelen, az őrök ellenőriznek. Nem a Nemzeti Park ad engedélyt a tevékenységre. A Nemzeti Park Igazgatósága nincsen elzárkózva a megállapodástól, bár kellemetlenek a tapasztalatok.

Bakos György Úr:
Elfogadja a válasz és kéri, hogy a siklóernyősök kaphassanak még egy esélyt, lehetőséget. Kéri, hogy ezt a Nemzeti Park is támogassa.

Badovszky György KBSZ Főigazgató-helyettese:
Elmondja, hogy ők az a szervezet, aki csak baleset idején kerül a képbe. Elmondja, hogy nem jogalkotók és jogalkalmazók is csak nagyon korlátozottan. Megállapítják a történéseket csak a balesetekkel kapcsolatban.
Felmerült benne is a gondolat, hogy mennyivel okoznak a siklóernyősök több kárt, mint pl. egy gyalogturista.
A siklóernyőzés turisztikai látványosság, vonzhatja a turistákat. Vannak ellentmondások a jogszabályokban véleménye szerint.
Osztja Bakler Zoltán véleményét, miszerint nem jó dolog, ha a siklóernyős nem a repüléssel van elfoglalva, hanem azzal, hogy lesz-e intézkedés vele szemben, van-e a közelben rendőr stb.
Fontos az „Emberi tényező, Human Factory”.
Szintén a megállapodást sürgeti. Úgy látja, hogy mindenkinek az kell legyen az érdeke, hogy lehessen siklóernyőzni, mivel ez vonzza a turizmust.
Nem működik, nem működhet az, hogy kimegy a rendőr ellenőrizni és a siklóernyős nem adja oda az iratait, mert azt mondja, hogy nincs, majd elküldöm.
Kölcsönös megállapodás kellene.

Gubics Frigyes Úr:
A problémát meg kell oldani. Felhívja a figyelmet a balesetveszélyre az olyan siklóernyősöknél, akiknek kevés a repült óraszámuk.
Kérdezi a NP igazgató helyettesétől, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy látva a terület változásait.

Igazgató helyettes Úr válasza:
Több helyet üzemeltetnek, a salföldi majort, tanösvényeket tartanak fent, a tavas barlang stb.
A Nemzeti Parknak a turizmusból vannak a legnagyobb bevételei. Nincsenek ellene a megállapodásnak továbbra sem.
Elmondja, hogy kikopik a fű az egész platóról, kijárják a bokrokat…stb.
Ezek a változások szabályozott kereteket követelnek.
Senki nem lett megbírságolva, azért mert agyontaposott két szöcskét, vagy letépett 3 virágot. Pedig lehetne vele foglalkozni, most mégsem erről van szó. Sajnálatosnak tartja, hogy a siklóernyősök között lévő „partizánok” nem vesznek figyelembe senkit és semmit és azt, hogy a repülő kluboknak sincs ráhatása ezekre az emberekre.

Siklóernyős részről betarthatatlan szabályokról beszéltek, ami 2006-ig volt.

Erre a NP reakciója, hogy a következő megállapodás sem biztos, hogy kedvezőbb feltételeket fog nyújtani. Adott esetben szigorodhat.

Gubics Frigyes Úr kéri, hogy Varga György a prezentációját bemutathassa.
A szünet után megtörtént Varga György prezentációja.

Kapitány Úr:
Nem a károkozás megállapítás a feladat, hanem a felek véleményének meghallgatása.

Sárvári Csaba kap szót az OGY Turisztikai Bizottságától:
Bemutatkozik és elmondja tisztségeit. Elmondja, hogy támogatja az idegenforgalom fellendülését és a siklóernyősök ügyét. Véleménye szerint a siklóernyősök nem jelentenek akkora veszélyt, hogy ekkora ellenállásnak kellene lenni a NP részéről.
Ezt a dolgot minél előbb meg kell oldani. Bízik abban, hogy lesz megállapodás, ha mégsem akkor referál a turisztikai bizottság felé, vagy államtitkár Úr felé fog jelezni az ügy megoldása végett.

Kapitány Úr:
Elmondja, hogy ő nem tud ígérni semmit. Azonban kitűzött a jelenlévők előtt 2010.07.16-ára 15.00 órai kezdettel egy újabb megbeszélést. Ezen a megbeszélésen mindenki hallhatta egymás véleményét. Mindenkinek lesz 1 hónapja gondolkodni. Mindenkinek ígér meghívót erre a napra.

Siklóernyős hozzászólás:
Nem tartja jónak a teljes tiltást. Inkább kompromisszumot, együttműködést szeretne. A siklóernyősök segítségét ajánlja fel a terület ápolásában, rendezésében. Németországi példát említ a sasok megfigyelésében.
Védett természeti fajok táblát említ kihelyezésre.
Kéri, hogy ne kollektív büntetés legyen, hiszen a szövetségeknek nincsen ráhatása a partizánokra.

Bakler Zoltán Úr:
Ellenőrzéseink során azt tapasztaljuk, hogy 10 siklóernyősből 6-nak a papírjai nincsenek rendben. A felelősség igenis legyen a szövetségen és azokon akik repülnek.
Sajnos a tapasztalatok NEGATÍVAK!
Minden szakosztály tegye rendbe a dolgait, igenis az emberek felelősek saját magukért.

Fischer József Úr:
Jó hozzászólásokat hallottunk, nem pejoratív értelemben. Nem ez a dolgunk most mégsem ezen vitatkozni. Nem kell jogszabály módosítás, egyszerűen csak engedélyt kell kérni. Ez az engedély kérelem nem érkezett hozzájuk.
Cél a jogi normák betartása és betartatása. Idegenforgalom kell, ők is ezt támogatják. Kifejti, hogy a siklóernyős tevékenység soha nem volt egy engedélyezett tevékenység a Csobáncon.
2001-ben érkezett meg az első megkeresés. Akkor megszületett a megegyezés, ami később mégsem működött.
Arra számítottak ezen a fórumon, hogy a siklóernyősöktől hallanak valamit. Kérte, hogy 2010.07.16-án álljanak elő tervekkel, elképzelésekkel, vállalásokkal.

Kapitány Úr:
Pozitív kicsengésűnek tartja ezt a fórumot, bár a Rendőrségnek nem ez a feladata, hogy ilyen fórumokat szervezzen. A klubok vonzzák az embereket, hogy lépjenek be a klubjaikba, szövetségeikbe.

Szoboszlainé Dr. Szabó Szilvia r. alezredes Asszony a Tapolca Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály osztályvezetője:
A jogszabályi háttérrel van a gond véleménye szerint.

Kardos István SIRESZ:
A siklóernyőzés fiatal sport és a nagygépes szabályokat vetítették le erre a sportra, ezért van az, hogy a jogszabályok nem tökéletesek. Azok valóban csiszolásra szorulnak. Ők is a normális szabályozást szeretnék. Javaslatot fognak tenni a későbbiekben a feltételek vonatkozásában.
Betartható együttműködési megállapodásra van szükség. Az előző felsorolt szabályok véleménye szerint nem voltak betarthatók. A hajdúszoboszlói repülőtérrel kapcsolatos levelet felolvasta.
Ezzel kapcsolatban felajánlotta segítségét a madarak megfigyelésére és a Csobánc bokor irtására, tereprendezésére.
Örülnek annak, hogy a Rendőrség kiszűri közülük a partizánokat.
Ők nem bűnözők, reméli, hogy a Rendőrség nem rájuk fordítja az erejét. Elektronikus nyilvántartásról beszél a továbbiakban, ahol lehetne regisztrálni a repülésre.

Varga György Úr:
Elmondja az ellene készült feljelentést és rendőri intézkedést. Véleménye szerint vele minden rendben volt, önként sétált oda a rendőrhöz és minden papírja rendben volt. Ennek ellenére 5-6 hatóság foglalkozik az ügyével.
Betartható szabályokat szeretne és mielőbbi megegyezést.

Kapitány Úr:
A joghézagokat fel kell tárni, az intézkedés nem Ön ellen irányul.

Németh Gyula Várkapitány:
Azt hitte, hogy közelednek az álláspontok. Reméli, hogy lesz megegyezés. Elmondja, hogy táblát állítottak a NP hozzájárulásával a védett növény és állatvilágról.
Ötletként felveti, hogy ki lehetne jelölni egy embert, aki valamilyen szinten ellenőrizné a siklóernyősöket.

Szöllősi László Úr:
Nem tudnak konkrét dolgokról, hogy miért is van megtiltva a siklóernyőzés.

Békássy Gábor BFNPI Természetvédelmi őre:
Siklóernyőzéshez engedély kell, amelyet a Természetvédelmi hatóságtól kell kérni. 2006 óta nem kértek engedélyt. Jelenleg sincsen megkeresés a hatóság felé ennek az engedélyezésére.
Megköszöni Kapitány Úrnak ezt a fórumot.
Kijelenti, hogy nincs kriminalizálva a siklóernyős társadalom. Aki szabályt szeg, számíthat a felelősségre vonásra.

Kerekes László HFFA:
2007-ben 3 napra kért engedélyt írásban. 1 nappal a verseny rendezése előtt utasították el a kérelmét.

Szöllősi László Úr:
Meg fogják tenni az írásos engedély iránti kérelmet. Megköszönte az ez irányú felvilágosítást.

Fischer József Úr:
Betarthatóság. Fel kell vállalni a feltételeket, azokat be kell tartani és tartatni.
A versenyszervezéseket egyelőre ne forszírozza senki.

Kapitány Úr:
Bármilyen megállapodás születik azt be kell tartani. Mi ellenőrizni fogunk. A két társadalomnak egymást el kell fogadnia.

Ezt követően több siklóernyős magánember véleménye következett.

Tóth József Gyulakeszi Polgármestere:
Felajánlja az Önkormányzat birtokában lévő nem használt területek valamelyikét leszállóhelyként.

Bakler Zoltán Úr:
Ne szálljon vissza senki oda, ahonnan felszállt, mert balesetveszélyes. Örül a polgármesteri leszállóhely felajánlásának. Sajnos felelősséget senki nem vállal. Így nehéz lesz megállapodást kötni.

A továbbiakban szó esett starthely használati díjról, leszálló díjról, egy ember alkalmazásáról, aki ellenőrizhet.

Pap Erzsébet Tapolca Rendőrkapitányság szabálysértési előadója:
A szabályokat be kell tartani. Kezdeményezhetnek a siklóernyősök bizonyos dolgokat. Mindkét fél részéről megállapodást kér.

Szoboszlainé Dr. Szabó Szilvia Asszony:
Kölcsönös engedményekre van szükség.

Kerekes László Úr:
Növendékek megfelelő képzést kapnak, igenis tisztában vannak a dolgokkal, a starthelyekkel, a tiltott helyekkel, stb.
Ha nem egymás szakmáját akarjuk gyakorolni, hanem mindenki hagyja, hogy mindenki a saját szakmáját gyakorolja, akkor előbbre fogunk jutni.

Kapitány Úr zárszava:
Köszöni a nagy létszámú megjelenést. Mindenki elmondta a maga álláspontját, mindenki tisztába került a dolgokkal.
Továbbra is fenntartja a 2010.07.16-ai megbeszélést.
Köszöni az együttműködést és a kulturált hozzászólásokat.
Megígéri a prezentáció és az emlékeztető megküldését.