Beszámoló a magyarországi szabad repülés helyzetről az EHPU STC konferenciáján

2010.07.22.

Tisztelt EHPU küldöttek!

Mintegy 3 éve vagyunk teljes jogú tagszervezete az EHPU-nak, és mint ilyen az egyetlen magyarországi repülős szakmai szervezet vagyunk, amely kapcsolódik nemzetközi szakági szervezetéhez. 2007-ben csatlakozásunk évében valamennyi hazai siklóernyőzéssel és sárkányrepüléssel foglalkozó szervezet a tagszervezetünk volt, és tevékenységét szakmai irányításunk alapján végezte.

2008-ban a Magyar Légiközlekedési Hatóság a magyarországi légiközlekedési törvényben foglaltakkal ellentétesen megvonta a korábban kiadott szakmai engedélyeket a HFFA-tól és megkezdte a magyarországi szabad repülés megosztását.

 

Az általunk felelőtlennek ítélt, vagy a szervezet érdekeivel ellentétes magatartása miatt fegyelmi eljárás alá vont személyek a HFFA 2008-ra már 1700 főt számláló tagságából mintegy 220 siklóernyőst magukhoz csábítottak azáltal, hogy a hatósággal közvetlen kapcsolatot teremtve bevonatták a mi engedélyeinket és maguknak pedig kiadatták azt.

Ebben partnerre találtak azokban a hatósági személyekben, akik a mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabad repülő pilóták hatósági repülőorvosi vizsgálatra legyenek kötelezve. Ma a törvény nem ír elő hatósági engedélyezési kötelezettséget csupán a siklóernyők és sárkányok nyilvántartásba vétele és a szervezetek képzési engedélyeinek kiadása tekintetében. Mégis jogtalanul ez a szervezet olyan szabályozókat ír elő, amelyek szakmaiatlanok és a leírt törvény paragrafusaival teljességgel szemben állnak.

Szervezetünk nem csupán szakmai, hanem érdekvédelmi szervezet is.

Fontosnak tartjuk, hogy a magyarországi szabályozás az európai elvek mentén haladjon, az EHPU szakmaiságához illesztetten. Ezt követeli az ésszerűség mellett a repülésbiztonság is. Sajnos soraink közül többen évek óta a hatósági engedélyeztetés és felügyelet szükségességét szajkózzák, és ezzel sikerült megosztaniuk az eddig valamelyest egységes szabályozás és szakmai irányítás mellett folyó magyarországi szabad repülést. Nem csupán érdekvédelmi, hanem mély szakmai ismereteink alapján is ragaszkodunk ahhoz, hogy a szabad repülés szakmai felügyeletét és szabályozásának kidolgozását az azt összefogó társadalmi szervezet végezze.

A mi szervezetünk egyben a Magyar Repülőszövetség hivatalos szabad repülő szakága. A másik utat választók, akik a hatóságtól várják a szabad repülés szabályainak megalkotását és felügyeletét, érzékelhetően minden lehetséges ponton akadályozzák lehetőségeinket abban, hogy ez az európai iránytól ellentétes állapot visszaállhasson az ésszerű irányba.

Reméljük, hogy a legutóbbi magyarországi választások eredményeképp a szakmától és az európai trenedktől idegen irányoktól sikerül megtisztítani a szabad repülők társadalmát, mert így sem a biztonság érdekében szükséges valós szakmai felügyeletet, sem az egységes fellépést nem lehet megteremteni.