Tokaj Fly pályázatának újraértékelése

2010.06.16.

A Starthely Vegyes Bizottság a beérkezett észrevételekre reagálva és a pályázat kiegészítéseként kapott új adatok birtokában újra mérlegelte a Tokaj Fly pályázatát és felülbírálta saját korábbi döntését.

 

A újraértékelés eredménye, hogy az SVB felemeli 51.000.- Ft-tal a Tokaj Fly pályázatára korábban megállapított 100.000.- Ft összeget.
A pályázatban külön-külön szereplő starthelyekre most sem állapítottunk meg egyedi támogatásokat, hanem a pályázó klub saját hatáskörében dönti el a 151.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásnak az egyes starthelyekre történő felhasználási arányait. Az SVB egyhangú szavazással döntött a korábban megítélt támogatás összegének felemeléséről. Az emelés mértéke szintén szavazás eredménye.

 

Starthely Vegyes Bizottság