Szabad Repülők egységes Európai szakmai szabályozásának alapjai

2010.06.03.

Elfogadta az Európai Sárkányrepülő és Siklóernyős Unió 2010. évi ülése

 

Magyar | English

 

 


Néhány országban  a sárkányrepülők és siklóernyősök nemzeti szabályozása során problémák merülnek fel a hatóság és a Nemzeti Szövetség között. Lehetséges, hogy ezen a helyzeten segít egy közös európai álláspont a sárkányrepülők és a siklóernyősök nemzeti szabályozásának alapvetéseire vonatkozóan.

Az alábbi tervezet (amelyet a márciusi ülés végül elfogadott) szinte megegyezik azzal amelyet a 90-es évek elején a Europe Airsport sárkányos-siklóernyős munkacsoportja javasolt.

EHPU álláspont a sárkányrepülők és siklóernyősök nemzeti szabályozására

1.    A szárny típusalkalmassági igazolását a nemzeti szövetségek kell megköveteljék

2.    Az egyedi repülőeszközökön fel kell tüntetni a típust tanúsító számot.

3.    Az egyedi repülőeszközöket nem kell regisztrálni, és az azonosító jelet a szárnyra nem kell felfesteni.

4.     A fel és leszálló helyek követelménye, hogy a tulajdonos hozzájáruljon, ahol ez szükséges, de nem kell hatósági engedély. A csörlőpályák engedélyezése a nemzeti szövetségek hatásköre. A távrepülés során bárhol le szabad szállni.

5.    A nemzeti pilóta licensz megkövetelt, azt a nemzeti szövetség adja ki. Ezt nem szükséges megújítani. A képzés csak jogosított oktató felügyelete mellett végezhető.

6.    Különleges egészségügyi követelmény igazolása nem szükséges. Az egészségügyi alkalmasság igazolásául elegendő a pilóta nyilatkozata.

7.    A külföldön való repulés megengedett, az adott országban a hazai követelmények szerint alkalmas felszereléssel, és jogosítás szerint (a képzettséget az IPPI kártyával kell bemutatni)

8.    Az EU tagországokon belül a határ átrepüléséhez nem kell engedély.

9.    A nemzeti oktató jogosítás követelmény az oktatáshoz. Ezt a nemzetui szövetség adja ki és újítja meg.

10.    Az oktatók külföldön cask a helyi ország hozzájárulásával oktathatnak más állampolgárságú  személyeket.

11.     Valamennyi iskolának a nemzeti szövetség ellenőrzése alatt kell működnie.

12.     Minden külföldön működő iskola köteles az adott ország nemzeti szövetségéhez regisztrálni, ha más állampolgárságú személyeket is oktat.

13.    A légtérhasználat szabályai a vitorlázó repülőkével megegyezőek.

14.     A nemzeti szövetségeknek aktív szerepet kell játszani a belesetek kivizsgálásában, hogy azok tapasztalatait az oktatás és a fejlesztés érdekében felhasználhassák.

 

 


In some countries the Authorities and the national federation sometimes have problems in creating sensible national regulations for Hang Gliding and Paragliding. It is possible that this situation could be helped by us having an EHPU Position Paper on national regulations for hg and pg that they could refer to for basic principles.

The draft below is closely based on a paper prepared a Europe Airports HG/PG Working Group back in the late 1990’s.

EHPU Position Paper on National Regulations for Hang Gliding and Paragliding

1.    Glider type airworthiness certification should be required by the national association.

2.    Individual gliders should display type certification number.

3.    Individual gliders need not be registered and a registration number on the wings should not be required.

4.    The use of take-off and landing sites requires the acceptance of the landowner where necessary but not the permission of the governmental bodies. Winch towing sites require the permission of the national association. To land elsewhere during a cross country flight is allowed.

5.    National Pilot Licenses are required: they should be issued by the national associations. The licenses need no renewal. Training flights are only permitted under the control of a licensed instructor.

6.    A special medical certificate is not required. The medical self-declaration ‘I am fit’ is sufficient.

7.    Flights outside the home country should be permitted by the guest country under the requirement of the home country for flight equipment and licence. (The IPPI card should be used to indicate proficiency.)

8.    Cross-border flights within the EU countries do not need permission and customs requirement.

9.    National Instructor licenses are required for instructors. These licenses are issued by the national association and are subject to renewal.

10.    Instructors working outside their home country need the agreement of the host country (if training other than citizens of its home country).

11.    Each training school must be registered with and controlled by the national association.

12.    Each training school working outside its home country needs also to be registered with the national association of the host country (if training other than citizens of its home country).

13.    Airspace access is the same as that given to gliders.

14.    National associations should play an active role in accident investigation so that lessons are learnt and improvements can be made.