Ellenőrzési tapasztalatok 2010. május 23.

2010.05.27.

Az MRSz főtitkári utasításának megfelelően május 23-án ismét repülési területet és az ott repülő siklóernyősöket, sárkányosokat ellenőriztem a hármashatár-hegyi repülőtéren és az óbudai starthelyen.

 

A repülőtéren lévő sárkányosok jogosításaiknak megfelelően légivontatásra készültek, az MRSz által jogosított oktatók és pilóták felkészültségüknek megfelelő feladatra vállalkoztak. A területen egyetlen siklóernyős végzett talajmenti kupolázásokat, a légtérben három ernyős tartózkodott, akik közül ketten a Vöröskővár oldalában szálltak le, egyikük sem tartozott az MRSz üzemeltetésébe. Az óbudai starthely állapotát a startra veszélyesnek ítéltem meg, a szakadt, elhasználódott szőnyeg miatt, ezért a veszélyes részeket a jelen klévő pilóták segítségével eltávolítottuk, és a starthely kezelő Pilótacentrum Kft-vel egyeztettem a biztonság és a természetvédelmi hatóság követelményeinek megfefelő új szőnyeg kirakására vonatkozóan. A nap során ellenőrzött 3 ernyő közül kettőn semilyen azonosító jel nem volt feltüntetve, ebből mindjárt az elsőről kiderült, hogy nem az MRSz üzemeltetésébe tartozik, ezért nincs rajta semilyen azonosító. Ilyen körülmények között nehéz volt a további ellenőrzés komolyságát fenntartani. Úgy tűnik adminisztratív követelményeket csak velünk szemben követelnek meg a hatóságok, a szervezetünkön kívüliek öntudatosan szeghetik a szabályokat, velük szemben úgysem lesz semmi retorzió.
A másik ernyő azonosító jelének felvitelére a klubvezető irányába intézkedtem. Az MRSz üzemeltetésében lévő többi siklóernyő és a sárkány műszaki állapota kifogástalan volt. A meg-megerősödő szél miatt kevesen voltak a starthelyen, közöttük olyan, aki a képzettségét meghaladóan vállalkozott volna repülésre nem volt. A területet használó siklóernyősök, sárkányosok tevékenységükkel jó példát, fegyelmezett, szabálykövető összképet mutattak, az őket bámuló turisták előtt.
Kerekes László
MRSz főmérnökhelyettes