Jelentés az EHPU ülésről

2010.05.26.

Jelentés az EHPU ülésről
Tegernsee, 2010. február 27.

Zöldfülű pilótaként és zöldfülű HFFA elnökségi tagként vettem részt az EHPU éves ülésén a bajorországi Tegernsee-ben. Magyarországot ketten képviseltük, Fekete Kornélia, és jómagam.
A soros elnök, Németország rendezte az eseményt nagyon színvonalasan.

Maga az ülés február 27-én, szombaton zajlott, de sokan már péntek délután megérkeztek, ahogy mi is.
Ekkor lehetőségünk volt bepillantani a DHV Dürnbach-i főhadiszállására, ahol egy nagyon profi stáb intézi a német siklórepülők ügyeit és elöl járnak a technikai és biztonsági vizsgálatok módszertanának folyamatos fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában. Pl. egy szobában a falakat teljesen beborító polcokon sorakoztak a német klubok aktái. A bevizsgáló részleg szintjén ugyanilyen polcokon pedig a különböző ernyő-, sárkány, és egyéb eszköztípusok dokumentációi voltak láthatók, hajlító, szakító, fáradásvizsgáló gépek társaságában.

Végül előadásokat hallottunk: bemutatták a DHV XC versenyplatformot, mely hasonló az MKK-t is kiszolgáló Xcontest platformhoz. Ezzel kapcsolatban megfontolandó az MKK átköltöztetése, mivel az elmondottak alapján így valószínűleg jelentősen csökkenthetők a költségek.
Karl Slezak videókkal fűszerezett előadásából hallhattunk az aszimmetrikus csukódások vizsgálatának a továbbfejlesztéséről, amit nemrég történt balesetek tapasztalatai alapján vezettek be. Láthattuk az új fejlesztésű, tesztmanőverek kiértékelését támogató rendszerüket, melynek lényeges elemei a szárnyra és a pilótára rögzített gyorsulásmérők. A rendszer segítségével nagyon pontos számszerű adatokkal lehet kiegészíteni a pilótáknak a bevizsgált ernyők viselkedéséről adott tapasztalati értékeléseit.

Mindkét este hagyományos bajor éttermekben láttak vendégül minket, ahol lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésekre és kapcsolatteremtésre. Eközben például felmerült a gondolat, hogy női elnöke legyen a szervezetnek, tekintettel arra, hogy kivételesen ritka alkalom női jelöltet találni, így felmerült Kornélia szerepvállalása.

Maga az ülés konstruktív hangulatban zajlott, ezt fűszerezte a délelőtti verőfényben a Tegernsee tava felett átrepülő hőlégballonok látványa.
Az ülés jegyzőkönyve, a megvitatott anyagokkal együtt a közeljövőben felkerül az EHPU honlapjára (ehpu.org).

A konferencián elsőként Rudi Schuegraf (Europe Air Sports) beszélt az európai fórumokon folyatatott lobbi tevékenységükről, melynek célja az alacsony költségű és túlszabályozástól mentes sportrepülés feltételeinek biztosítása. Szó esett arról is, hogy az EASA távlatilag a siklórepülés szabályozását is tervezi, ezért az EAS-on keresztül juttatja el hozzájuk az EHPU azt a tagországok által jóváhagyott ajánlást, amely az európai siklórepülés feltételrendszerét szabványosítaná. Ez jó kiindulási alapot nyújt a tagországok saját szabályozásának EU-kompatibilis kialakítására.
Az EASA szabályok egyik függeléke (Annex II) szerint az abba tartozó – veterán, modellrepülés, sárkányrepülés, siklórepülés, UL, háziépítésű – légijárművekre a nemzeti szabályozás érvényes. Kialakítás alatt van egy „SERA” nevű (Single European Rules of Air) kezdeményezés. Ezzel kapcsolatos probléma, hogy a siklórepülés esetén nem indokolt a többi légi járműre megkövetelt minimális magasság és látótávolság előírása.

A pénzügyi beszámolót követően felmerült, hogy milyen határig növelendő az EHPU tőkéje (jelenleg kb. 23000 EUR), és az efölötti összeget milyen célokra fordítsa. Ehhez ötleteket várunk a tagországoktól.

Angus Pinkerton a légialkalmassági bizottság vezetőjeként a következőkről beszélt: a vizsgálati szabvány reprodukálhatóságát szeretnék fokozni. Felmerült, hogy a versenygépekre talán még nagyobb stabilitást kellene előírni, mint a hobbigépekre, melyek nem mennek olyan kiélezett helyzetekbe. A gyártói tanúsítást ellenezzük, a légialkalmasság megállapítását független szervezetek kell hogy végezzék. Elhangzott, hogy a CIVL ülésen javasolták, hogy versenyen prototípus, vagy gyári határértékektől eltérő beállítású eszközök ne vehessenek részt. Ez sajnos nem került akkor megszavazásra, bár a jelenlevők egyetértenének ezzel biztonsági valamint fair play szempontok miatt is.

A környezetvédelmi felelős, Thomas Senac beszámolója is gondolatébresztőnek bizonyult, a felmerült gondolatok között szerepel az egyetemi tudományos kutatásokban való részvétel, a madárvédelmi egyesületekkel történő kapcsolatfelvétel, többi természetközeli szabadidős tevékenység (túrázás, lovaglás) képviselőivel való közös fellépés, a szabad repülés és a természet harmóniájának demonstrálása például helyileg készített filmekkel. A helyi engedélyeket mindenhol egyenként kell megszerezni, de az érvelés közös lehet.

A légtérügyi jelentés (Chris Borra) szerint az EU államok összevissza alkalmazzák a FL195 alatti ICAO osztályokat. Az eddigi szabályozási kísérletek (airspace toolbox) értelmetlennek bizonyultak. Ugyanakkor pozitív a 208 / 2134 EP végzés: nemzeti hatáskörben hagyja, és támogatja a sportrepülést, mint a kereskedelmi repülés hátterét biztosító tevékenységet. Felmerült, hogy a légtérszabályozásról is kell születnie egy EHPU állásfoglalásnak, valamint hogy a lassú repülésre való képességet kell hangsúlyozni, és attól is függővé kellene tenni a szabályokat. Emellett az Eurocontrollal kell szorosabb kapcsolatot kiépíteni.

A szabad repülés szabályozására megfogalmazott és előzőleg köröztetett ajánlást megvitatva többségi vélemény alapján kikerült a szövegből az a kitétel, mely szerint a pilóta jogosítást nem szükséges megújítani. A korrigált szöveget a tagországok egyhangúlag elfogadták.

Franciaországban egyes külföldi oktatók tevékenységével problémák adódtak, ezért a hatóságok számukra előírták a kötelező akkreditációt. A helyzet felodására a FFVL kezdeményezi a tagországok gyakorlatának felmérését, hogy a megfelelő feltételek esetén automatikus akkreditációt lehessen alkalmazni. (Erről külön anyagot osztottak szét a küldötteknek)

Végül a korábbi pénztáros és főtitkár újraválasztása után a soros elnökség megszavazása következett. Magyarország nevében elvállaltuk a soros elnökséggel járó feladatokat, az elnök személyét pedig saját közgyűlésünk megerősítésével véglegesítjük. Az elnök egyik fontos feladata lesz a 2011. február 19-re kitűzött következő ülés megszervezése Magyarországon.

Összességében nagyon tanulságos volt azt látni, hogy jórészt mindenhol hasonló kérdésekkel áll szemben sportágunk. Az egységes álláspont és fellépés kialakítása érdekében nagyon hasznos az együttműködés és a tapasztalatcsere a többi ország képviselőivel.
Bízunk benne, hogy a jövő évi Magyarországi összejövetelt is hasonlóan hasznos és jó hangulatú eseményként fogjuk lebonyolítani.

Kádár Márton