Nyílt levél Dr. Molnár Lajos Miniszter Úrnak

2009.11.08.

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajnálattal értesültünk a sajtóból arról, hogy a 2006. december 23-i 319/2006.(XII.23.) számú krm. rendelet a kötelező egészség biztosítás ellátásáról szóló korábbi krm. rendelet módosításaként különösen veszélyes sportnak minősítette a sárkányrepülést.

Mint a hazai sárkányrepülő sportért felelős szervezet a Magyar Siklórepülő Szövetség elnöke, de úgy is mint a főpilótája a siklórepülő képzésért felelős Szabad Repülők Szövetségének szeretném jelezni az Ön által vezetett Minisztérium szakembereinek és Önön keresztül a rendeletet alkotó kormány felé is: a sárkányrepülés nem extrém sport, de mégcsak nem is veszélyesebb, vagy baleseti statisztikájában nem kedvezőtlenebb, mint más – extrémnek nem minősíthető – sportok.

A sárkányrepülés hazai, több mint 30 éves történelmében a sárkányrepülő versenyeken elvétve fordultak elő balesetek, az utóbbi 5 évben nem is emlékszem sérülésre. A sport a repülésre jellemző szabályozott és ellenőrzött keretekben folyik, széleskörű az oktatómunka és a baleseteket megelőző információ-terjesztés. A pilóták és légijárműveik évente szigorú vizsgáztatáson és felülvizsgálatokon esnek át ellentétben a közúti közlekedésben megszokottal.

A hazai sárkányrepülő sportolók létszáma nem haladja meg az 50-et, míg a képzésekbe bevont 2007-re vizsgázott jogosított oktatók száma 18.

Tevékenységünk biztonsági szempontból kiemelten kezelt, a szabályozás a XCVII./95. számú Légiközlekedési törvény, valamint a CLXXXIV/2005 sz. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvény hatálya alá esve rendkívül szigorú és felügyelt.

Mindezek ellenére a hazai sárkányrepülő sport méltánytalanul háttérbe szorított helyzetben van. Az európai joggyakorlattal élesen ellentétben a természetvédelmi területekről, a határsávból, vagy értelmetlenül lefoglalt polgári nagygépes, vagy katonai légterekből kitiltva, életterétől megfosztva próbál ez a sport fennmaradni. Mindezt tovább súlyosbítja a fent említett diszkriminatív rendelkezés.

A kis létszám ellenére sárkányrepülésben világcsúcstartónk van, és a világ több ezer sárkányosát számon tartó rangsorban két pilótánk is az első tízben foglal helyet.

Eközben a sajtó egy-egy könnyűmotoros balesetet sárkányrepülőnek címezve folyamatosan rossz hírét kelti ennek a szelíd és – 29 éves sárkányrepülő múlttal és a hazai egyetlen kamarai tagsággal rendelkező siklórepülő szakértőként is bátran állítva – biztonságos közlekedési formának. Talán ez a méltatlan sajtókampány az oka, hogy a jogalkotó – a szakmai szervezetünkkel való kapcsolat felvétele híján – kérdezés nélkül beemelte ezt a sportágat a veszélyesnek minősítettek közé.

Kérem Önt, segítsen bennünket abban, hogy a jogszabály végrehajtására kiadott rendeletnek felsorolásába a siklórepüléshez tartozó sportok vagy repülési ágak – így a sárkányrepülés és a hasonló helyzetet elfoglaló siklóernyőzés – ne kerülhessenek bele tények és elemzések nélkül, a szakmai szervezet véleményének megkerülésével.

Bízva mielőbbi hatékony közbelépésében:

Tisztelettel:

Kerekes László

Siklórepülő szakértő

a Magyar Siklórepülő Szövetség elnöke

és a Szabad Repülők Szövetségének főpilótája