Fellebbezés a starthely-pályázat elbírálásával kapcsolatban

2009.11.08.

Tárgy: Fellebbezés Elnökségi döntéssel szemben,
egyben indítvány rendkívüli közgyűlés összehívására

 

A szövetség alapszabályának 4.1 pontja szerint: „Rendkívüli Közgyűlést kell
összehívni, ha bármelyik tagszervezet az ok és a cél megjelölésével
indítványozza.”

A szövetség 2008.05.06-i nyílt elnökségi ülésén határozott a starthely
támogatási pályázatok elbírálásáról, a támogatási összegek odaítéléséről. Az
Őcsényi RK. mint Kalocsa repülőtér siklórepülő kezelője a tavalyi
szerződéses összeggel azonos 400,000 Ft támogatást igényelt. Az elnökségi
döntés 300,000 forintot állapított meg. A rendkívüli közgyűlés összehívására
tett indítványunk oka, hogy a döntést nem tartjuk méltányosnak. Célja a
döntés közgyűlési felülvizsgálata valamint az alábbi indoklás
figyelembevétele alapján az igényelt összeg odaítélése közgyűlési
határozattal.

Indoklás: Kalocsa reptéren csörlős üzemben csak a Szövetség legális
siklóernyős és sárkányos tagjai repülnek. A terület használatához Foktő és
Uszód önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása szükséges. Az
önkormányzatok területhasználati díjat kérnek, melynek összege tavaly
200,000 – 200,000 Ft volt. A terület használatát és a bérleti díjat
szerződés rendezi. A pénzkezelés tisztaságát garantálja, hogy az
önkormányzatok átutalásos számlát bocsátanak ki a HFFA részére. A díj évente
a KSH által közzétett inflációval emelkedik, így idén 215,800 – 215,800 Ft
lesz, azaz a kért,és a megállapított támogatási összeg nem fedezi a
területbérleti díjat. Az Őcsényi RK. kötelezettséget vállal arra, hogy a
kért támogatási összeg és az önkormányzatok számlája közötti különbözetet
meghitelezi és még a díjfizetési átutalást megelőzően egy összegben befizeti
a Szövetség pénztárába. Ezt követően a meghitelezett különbözetet a
területen csörlőt üzemeltetőktől fogja beszedni,akik viszont ezt az összeget
kénytelenek lennének tovább hárítani az ott repülni kívánó pilótákra,akik
már megtették a számukra megszabott befizetéseket,amiben a vezetés
garantálta a starthelyek ingyenes használatát.

Mint csörlőt üzemeltetők,mindenképpen szeretnénk elkerülni az áremelést, még
a sosem látott üzemanyag drágulások ellenére is.

A Kalocsa reptéren történő, országosan jelentős mértékű és sport eredményű
siklórepülés megtartása érdekében kérjük a közgyűlés kedvező döntését!

Tisztelettel:

Biró Bálint

Őcsényi RK.

Klubvezető Őcsény, 2008. május 15.