Feljegyzés az NKH LI Igazgatójával tartott megbeszélésről

2009.11.08.

FELJEGYZÉS
a 2009. június 4. napján 15:00 kezdettel az NKH Légiközlekedési Igazgatóság Igazgatója és a Magyar Repülőszövetség, valamint a Szabad Repülők Szövetsége elnöke között megtartott megbeszélésről.

Előzmények: Kerekes László az MRSz főpilóta helyettese, egyben az MRSz Siklórepülő szakágvezetője kezdeményezésére Fejéregyházi László az MRSz elnöke időpontot kért Vágó József úrtól az NKH LI igazgatójától a siklórepülők üzemeltetési problémáinak megbeszélésére.

Jelenlévők:
Vágó József NKH LI igazgatója
Fejéregyházi László az MRSz elnöke
Kerekes László MRSz siklórepülő szakágvezető

Kerekes László nem pusztán az MRSz siklórepülő szakág vezetőjeként, hanem a Szabad Repülők Szövetsége megválasztott elnökeként is képviseli a szakágat, ami az MRSz legutóbbi elnökségi ülése óta csak formalitás, mert a Szabad Repülők Közgyűlése határozata után az MRSz elnöksége is határozatot hozott arról, hogy a Szabad Repülők Szövetsége a továbbiakban az MRSz Siklórepülő szakága, amelynek elnöksége egyben az MRSz Siklórepülő szakbizottsága az MRSz alapszabályában megfogalmazott hatáskörökkel.

Elmondta, hogy a Magyar Repülőszövetség jelenleg is azzal a szabályozási rendszerrel folytatja a siklórepülők szakmai szabályozását az MRSz üzembentartási engedélye alapján amelyet 2004-ben a hatóság elfogadott. Azóta ezzel kapcsolatosan csupán annyi jogszabályi változás következett be, hogy 2005-ben a Légiközlekedési Törvény módosításával a jogalkotó kifejezte, hogy a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek szabályozásával kapcsolatos tevékenység nem a Légiközlekedési Hatóság feladata lesz, hanem azt olyan társadalmi szervezetre bízzák, ahol a terület szakemberei vannak. Lévén a hatóság nem rendelkezik a szakterületen jártas szakemberekkel és a kormányzat nem is tervezi a hatóság létszámának ilyen irányú bővítését.

A hatóság szakemberei most mégis hiánypótlásra szólították fel a Szövetséget, miközben névtelenek internetes fórumokon azt terjesztik, hogy a Hatóság vissza fogja vonni az MRSz számára kiadott siklórepülésre vonatkozó engedélyeket. Az elmúlt fél év során sokan emiatt kivártak, és nem legalizálták siklórepülő tevékenységüket. Közülük már ketten siklórepülés során életüket vesztették, ők elhagyták azt a szervezetet ahonnan szakmai képzésüket és siklóernyőjük alkalmassági ellenőrzését biztosították, illetve be sem léptek abba, hiszen a helyzetet zavarosnak ítélték meg a hatóságtól kapott levelek tükrében.

Kerekes László kérte az LI igazgatóját, hogy a meglévő engedélyeket ne vonják vissza, hiszen ennek sem szakmai oka, sem repülésbiztonsági indoka nincs.

Elmondta, hogy a repülő egészségügyi alkalmasság kérdésében a hatóság egyes szakemberei és a Szövetség álláspontja között ugyan különbség van, de miután a Légiközlekedési Törvény megalkotásakor jelen volt, tisztában van vele, hogy az hogy az abban szereplő meghatározás a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekre vonatkozóan nem írja elő orvosi vizsgálat kötelezettségét, nem a véletlen, hanem az európai siklórepülő szakmai álláspont figyelembe vétele miatt került így megfogalmazásra. Igaz, hogy 2002-ben a Miniszter rendeletet alkotott a szakszolgálati engedélyek repülő egészségügyi feltételeiről, de abban a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységek orvosi vizsgálati követelményei szerepelnek. Az MRSz-ben siklórepülő tevékenységet folytató sportolóink egyike sem szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett pilóta. Ezért kéri a siklórepülésre vonatkozó európai jogalkalmazás elfogadását a hatóság részéről is.

Vágó József elmondta, hogy a hatóságnál valóban nincsenek az előzőekben említett szakterületet ismerő szakemberek, és valóban a hatóság létszámának ilyen szakterülettel való kibővítése nem várható. Azonban a jelen hazai jogszabályi környezet nehezen áttekinthető és ellentmondásos, ezért a Hatóság az európai direktívák tükrében kívánja a kérdést szabályozni.

Az Európai Parlament és Tanács rendeletei alapján ennek a szakterületnek a szabályozásával a Hatóság a szövetség szakembereit kívánja továbbra is megbízni, és nem szándékozik a kiadott engedélyeket visszavonni. Azonban az új követelmények alapján egy átláthatóbb engedély-kiadási rendszerben kerülnek az üzembentartási és működési engedélyek kiadásra, amelyről a hatóság egy széleskörű tájékoztatót fog tartani 2009. július 3-án pénteken 10 órakor a Budaörsi Repülőtér körépületében.

Bár a súlypontkormányzású légijárművekre vonatkozóan eltérő a véleménye a repülő egészségügyi követelmények tekintetében, elfogadja azt az álláspontot, hogy bizonyos lajstromozásra nem kötelezett légijármű fajta esetében a repülő egészségügyi alkalmasság megállapítása történhet egészen egyszerűen is. Ez azonban megítélése szerint légijármű fajta, illetve kategória függvénye.

Elmondta, hogy a Légiközlekedési Törvény és jogszabályok teljes átalakítását tartja szükségesnek, amely jelenleg zajlik, de a tervezetek szakmai vitájának és az új jogszabályok hatályba lépésének idejéről még távlatokban sincsenek információk.

Biztosította a beszélgetés résztvevőit afelől, hogy a Hatóság szándéka is az, hogy a pilóták minél egyszerűbb módon és minél kisebb költségekkel juthassanak azokhoz az engedélyekhez, amelyek alapján biztonsággal és legálisan repülhetnek.