Elnökségi ülés 2009. szeptember 1.

2009.11.08.

A HFFA 2009. szeptember 1-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

 

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.30-tól

Jelen vannak:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Fekete Kornélia elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag,

Csiga Sándor elnökségi tag,

Lisztes Ildikó titkárság vezető,

Bereznai Attila az Ellenőrző Bizottság tagja,

Holló Attila az MRSz főmérnök-helyettes siklóernyős megbízottja.

Napirend:

 

1. Az elektronikus nyilvántartási rendszer megvalósítása.

Bemutatásra került a Pilóták és légi járművek nyilvántartására egy on-line rendszer ajánlata. Az ajánlatot az elnökség szakmailag elfogadhatónak tartja, árcsökkentés lehetősége szempontjából áttekinti.

 

2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (mellékelve).

Az elnökség ebben a válaszban nem talált választ arra, hogy ki a felelős a keletkezett pénzhiányért. Az Ellenőrző Bizottság hatáskörét és feladatait az alapszabály rögzítette. Ennek értelmében javasolta, hogy a felvetett kérdésköröket az Ellenőrző Bizottság ismételten tekintse át.

Bereznai Attila javaslatára az elnökség a hiánnyal kapcsolatosan ismét áttekintette a lehetséges felelősségi köröket. Megállapította, hogy mivel nincs egyetértés abban, hogy ki az egyértelmű felelős a pénzhiányért. A vita során Fekete Kornélia elfogadható indoklás nélkül lemondott elnökségi tagságáról és elhagyta a helyiséget. Ezt követően az elnökség jelenlévő tagjai az irodavezetővel közösen a nem tisztázható hiányt a pénztárba saját zsebükből befizették. Megállapították, hogy a pénzkezelésben alkalmazott változtatásokkal a jelenlegi rendszerében ez a helyzet többet garantáltan nem fordulhat elő.

 

3. Pénzkezelési szabályzat

Az elnökség egyes tagjainak késése és az elhúzódó előző napirendi pontok miatt a szabályzatot Email levelezéssel véglegesíteni kell. Az elnök által körbeküldött javaslatra érkezett reakciók megtárgyalásához pihentebb fejek kellenek.

 

4. MRSZ alapszabály javaslat (mellékelve)

Miután a Magyar Repülőszövetség legutóbbi közgyűlése nem tárgyalta meg benyújtott alapszabály módosító javaslatainkat, az elnök az MRSZ érvényes Alapszabályában található valamennyi helyesírási, fogalmazási hibát, ellentmondást és megvalósíthatatlan részt átdolgozva benyújtott egy az MRSZ közgyűlése számára megtárgyalásra benyújtható MRSZ Alapszabály javaslat verziót. A HFFA elnöksége ezt megtárgyalásra javasolja az elnökség és a klubok számára is.

 

5. Célraszálló NB támogatása

Miután az MRSz Siklórepülő Szakág szekcióülésén megszavazott sporttámogatási terv bevételi oldalához nagyon lassan nyújtanak a klubok támogatást (eddig 6 klub 120 ezer Ft támogatást nyújtott), a PG Accuracy Landing Világkupa futam rendezőjének kérését az elnökség a nyilvántartási számláról való átcsoportosítással látja lehetségesnek.

Mivel remélhető, hogy a versenyek támogatására a sportszámlára tagjaink még fizetnek be támogatást, ezért azzal a döntéssel, hogy ha szükséges a nyilvántartási számláról teljesítjük a kiadási oldalon szereplő eddig még ki nem fizetett sporttámogatásokat (a siklóernyős XC keretnek még jár 200 ezer Ft), a hajdúszoboszlói verseny rendezőjének a 200 ezer Ft-os támogatást az elnökség megszavazta.

 

6. Útiköltség térítések elfogadása

Az elnökség az augusztus havi útiköltségek kifizetéséhez hozzá járul.