Elnökségi ülés 2009. október 6.

2009.11.08.

A HFFA 2009. október 6-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata
Cross Country Egyesület méltányossági kérelme (pdf)
A bíróság elutasította a HFFA felülvizsgálati kérelmét (pdf)
Pénzügyi beszámoló (xls)

 

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.30-tól

Jelen vannak:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Csiga Sándor elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag,

Lisztes Ildikó titkárság vezető.

 

Napirend:

 

A Cross Country Egyesület méltányossági kérelme a 2007-2008-as tartozásával kapcsolatban.

(Az egyesület levele mellékelve). Az elnökség felszólítja az egyesület volt vezetőjét a levélben foglalt költségek tételes elszámolására. Azt a költséget, amelyet a HFFA tovább fizetett (MRSz tagdíj, IPPI díjak, biztosítási költségek stb.) mindenképpen ki kell fizetni, a további maradvánnyal kapcsolatos javaslatáról a közgyűlés döntsön.

 

A bíróság elutasította a HFFA felülvizsgálati kérelmét (az elutasító levél mellékelve).

 

Az Amatőr SE javaslata a HFFA elnökségének.

Az egyesület közgyűlésen határozott, hogy kéri a HFFA rendkívüli tisztújító közgyűlésének összehívását (lásd a www.hffa.hu oldalon a HFFA elnökségi ülés 4. pontját).

Kenderes Zoltán elmondta, hogy a Pilisi SE. közgyűlése is hasonló javaslattal élt.

Az egyesületek kérelme alapján a HFFA elnöksége rendkívüli tisztújító közgyűlést hív össze 2009. november 28-ára szombati napra 10 órától. Az év végére való tekintettel ez a közgyűlés egyben az éves beszámoló közgyűlés is.

A közgyűlésre az alapszabályunk 4.3. és 4.7.1. pontja alapján 2009. november 9-ig lehet jelölést állítani elnök, főtitkár, elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági tagok személyére.

 

„4.3. Elnökségi tagok jelölése: jelöltet a tagszervezetek tagjai állíthatnak írásban (egyértelműen azonosítható eMail, levél formájában), lehetőleg a tisztségválasztó közgyűlés előtti 20. napig. Érvényes a jelölés, ha ezt a jelölt elfogadja. A jelöltek aktuális listáját a honlapon haladéktalanul közzé kell tenni. A közgyűlés a jelöltek közül, elsőként elnököt és főtitkárt választ, majd megnevez 5 elnökségi tagot. Ha egyetlen mandátummal rendelkező tag kéri, akkor titkos szavazást kell elrendelni. „

 

„4.7.1. Az EB-i tagok választása: EB jelöltet a szervezet tagszervezeteinek tagjai állíthatnak írásban (egyértelműen azonosítható eMail, levél), ennek határideje lehetőleg a tisztségválasztó közgyűlés előtti 20. nap. Érvényes a jelölés, ha ezt a jelölt elfogadja. A jelöltek aktuális listáját a honlapon haladéktalanul közzé kell tenni. A közgyűlés a jelöltek közül, megnevez 3 EB tagot, a szavazatok összeszámlálása után a 3 legtöbb mandátumot szerzett jelölt lesz kinevezve, mandátumuk 3 évre szól. Ha egyetlen mandátummal rendelkező tag kéri, akkor titkos szavazást kell elrendelni.”

 

A jelöltek esetében kérjük feltüntetni a javasolt funkciót, a jelölt klubját, Email elérhetőségét.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 

Beszámolók a 2009-es évről

Tisztségviselők választása

2010-es pénzügyi terv

 

 

2009-es év maradvány pénzügyi tervezése (mellékelve az áttervezett működési költségterv)

A szövetség tagszervezeteinek nyilvántartása

A mellékelt egyesületek a szövetség nyilvántartásába nem adták be a tagfelvételükkor a szükséges dokumentumokat (bírósági bejegyzés másolata, alapszabály, a HFFA tagfelvételre vonatkozó közgyűlési határozat). A hiányt kérjük mielőbb pótolják.

 

 

Pilisi SE

Tokaj Fly SE.

AC.Hajdúszoboszló

Blue Sky SE

Cumulus SE

Eger SRK

Fly Air SE

Gedeon Ferenc SRK

Gyöngyösi sárk

Kettő SE

Miskolci SRK

MPC Extrém SE

Műegyetemi SE

Pannónia Solaris RE

Sirius SE

Sky Escort SE

Soproni SSE

Turul SE