Elnökségi ülés 2009. november 3.

2009.11.08.

A HFFA 2009. november 3-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

 

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.30-tól

Jelen vannak:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Csiga Sándor elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag,

Lisztes Ildikó titkárság vezető.

Napirend:

Tájékoztatás az MRSz Sportiroda Dagály utcába helyezéséről.

Az MRSz Sportiroda vezetőnek alkalmazta Szöllösi Lászlót. Az MRSz sportiroda a Dagály utcába költözött az MRSz tagnyilvántartóval. A HFFA elnöksége úgy döntött, hogy szövetségünk a telefon és internetvonalát ossza meg az MRSz-szel a költségek felezésével.

A közgyűlés időpontjának eldöntése.

Kenderes Zoltán javaslata szerint a közgyűlés nem került elég körültekintően meghirdetésre, ezért javasolja a közgyűlést 2009. december 12-re szombatra hirdessük meg.

Napirendi pontok:

Napirend előtt Szécsi Gábor díj átadása

Beszámolók a 2009-es évről

Tisztségviselők választása

2010-es pénzügyi terv

4. Egyebek

Tájékoztató a Légiközlekedési Igazgatósággal folytatott megbeszélésről.

Az MRSZ üzembentartó szervezetének képviseletében 2009. november 2-án tárgyalást folytattunk a hatóság képviselőivel. A megbeszélésen elhangzottak alapján hatóság által jóváhagyott tematika nélkül az LI nem adja ki az engedélyt oktatásra. A tematika jóváhagyását csak az LI által megkövetelt feltételek teljesítése esetén végzik el. Ilyen tematika a hatóság jelenlévő szakemberei szerint sem siklóernyőzéshez, sem sárkányrepüléshez, sem az UL területre az MRSz részére nincs jóváhagyva.

Az LI jogásza tájékoztatta az MRSz jelenlévő szakembereit, hogy ellentétben az MPC vezetője által a KBSz szakmai egyeztetésén tett kijelentésével az MPC számára a hatósági repülő-orvosi minősítés bevállalásával adtak ki siklóernyős képzésre engedélyt.

Az MRSz részéről beadott sárkányrepülő tematikára azért nem érkezett reakció, mert azt az LI ezzel a területtel foglalkozó osztálya nem találja, ezért kérik a feladás idejének igazolását (az MRSz a siklóernyős tematikával közösen adta be).

Az LI és a HFFA szakemberei a jogszabályokat eltérően értelmezik, de amíg nincs egyértelmű szabályozás, az egyértelműen jogilag nem szabályozott területeken az LI által előírtakat kell teljesíteni.

Az on-line rendszer szerződésével kapcsolatosan

Kenderes Zoltán javasolta, hogy a szerződést az elnökség tekintse át, és az általa javasolt módosításokkal fogadja el.

Az EHPU képzési és biztonsági konferencia költségtervének elfogadása

A HFFA 2009. november 13. és 15. között 4 fős küldöttséggel vesz részt a kezdeményezésére összehívott ülésen Franciaországban. Az elnökség a felmerülő szállás és útiköltséget a részvételhez biztosítja.

Az elnökség döntött a 2009-es évi „Szécsi Gábor” díjazott személyéről.