Elnökségi ülés 2009. május 12.

2009.11.08.

A HFFA 2009. május 12-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18 órától

Jelenlévő elnökségi tagok:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Fekete Kornélia elnökségi tag,

Tóth Ibolya elnökségi tag,

Csiga Sándor elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag.

Távol:

Simonics Péter elnökségi tag

 

Napirend:

 

1. Meteorológiai megfigyelő állomások starthelyeken való létesítésének lehetőségei

Sárközi Szilárd bemutatta a MetNet-hez kötődő A-MET Közhasznú Egyesületet, amely együttműködési megállapodásokkal lehetőséget teremt a siklórepülés számára létfontosságú meteorológiai információk gyűjtésére és közzétételének lehetőségére.

A legnagyobb hiányzó láncszem a mérőműszer, amelyet klubok, illetve szervezetek vásárolnak és vásárolhatnak is meg (Pl. Eged Eagles már vett egyet).

Az Egyesület kapcsolatokat keres a klubok és a lehetséges támogatók irányába.

A siklórepülő hegyi starthelyeken keresik a lehetőségeket olyan lefedettség megvalósítására, amely országos méretű lehetne.

Szöllösi László elmondta, hogy a HFFA pénzügyi tervébe ebben az évben ez már nem tervezhető, de a következő évre áttekinthetjük, milyen anyagi lehetőségeket tudunk ehhez előteremteni. Az elnökség tagjai nem látnak ebben az évben forrást az állomások támogatására. Egyenlőre csak koordináló szerepet tudunk vállalni. Tagszervezeteinket kommunikációs csatornáinkon keresztül szorgalmazzuk az Egyesület támogatására. Honlapjainkon bemutatjuk az Egyesületet, céljait és tevékenységének eredményeit. 2010-re a közgyűlés elé javaslattal élünk a költségvetés ezirányú bővítésére.

 

2. Startalap felosztása

A HFFA elnöksége a mellékelt táblázat szerint döntött a startalap támogatásáról.

 

Az MPC SE az elnökség döntése értelmében a 2008. november 29-i közgyűlés jegyzőkönyve alapján minden repüléssel foglalkozó tagja után a startalap díj mellett 4000 Ft/fő személyi tagdíjat is köteles befizetni.

 

3. Fegyelmi kérdések

A TURUL SE ellen az elnökség a katasztrófa miatt felmerült szabálytalanságok kivizsgálására a Fegyelmi Bizottságot kéri fel. A kivizsgálásig az Egyesület tagsági viszonyát az elnökség határozatban felfüggeszti.

 

 

Egyebek:

 

Költségtérítések igazolása

Az elnökség kijelöli a költségtérítések igazolására és utalványozása. Ezentúl a költségtérítéseket tárgyhó 10-től következő hó 10-ig kell írni, és az elnökségi üléseken be kell mutatni. A költségtérítések elfogadása minden elnökségi ülésen napirendi kérdés lesz.

 

Pénzkezelési, számviteli szabályzat pontosítása

Az elnök a pénzkezelési szabályzat megírását vállalta, de leterheltsége miatt nem tudta elkészíteni. Az elnökség a feladattal a főtitkárt bízta meg.

 

Sportalap 200000 Ft-os hiányának rendezése

Kérjük fel a tagszervezeteket a sportalap támogatására. Mellékeljük a 2009 évi sporttámogatási tervet.

 

Hatósági kekeckedés kezelése

Jogászunk a hatóság hiánypótló levelére előkészíti a válaszunkat. Javasolja, hogy az NKH PLI igazgatójával személyes találkozás útján egyeztessük azokat a jogi anomáliákat, amelyeket a hiánypótlás során a

 

MRSz – HFFA közötti viszony realizálása

Az MRSz 2009. május 8-i elnökségi ülése ezt egyhangúlag megszavazta hogy a Szabad Repülők Szövetsége legyen az MRSZ önálló jogalanyisággal rendelkező Siklórepülő (névváltoztatás után MRSz Szabadrepülők) Szakága. A Szövetség elnöksége egyben az MRSz Siklórepülő (névváltoztatás után MRSz Szabadrepülő) Szakbizottsága.

Ezzel az MRSz Siklórepülő Szakbizottsága a továbbiakban:

Kerekes László szakbizottság vezető

Csiga Sándor

Fekete Kornélia

Kenderes Zoltán

Szöllösi László

Simonis Péter

Tóth Ibolya

A szakág alszámlájáról a HFFA siklórepülő sportszámlájára kell a meglévő összeget átutalni, és a szakági alszámlát meg kell szüntetni.