Elnökségi ülés 2009. június 16.

2009.11.08.

A HFFA 2009. június 16-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.50-től

Jelenlévő elnökségi tagok:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Fekete Kornélia elnökségi tag,

Tóth Ibolya elnökségi tag,

Csiga Sándor elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag.

Távol:

Simonics Péter elnökségi tag

 

Napirend:

 

1. Rozmán Zoltán felvetése az alternatív sportágak gyűjtőszövetségének, vagy közös képviseletének megvalósításáról.

Közös érdekvédelmi szervezetet kívánnak létrehozni, az alternatív sportágak népszerűsítése és közös tevékenységeik koordinálása céljából.

A sportágak kultúrájának és a hozzá kapcsolódó emberi értékek terjesztése, interaktivitás a sportágak között, programok, rendezvények, bemutatók szervezése.

A HFFA alapszabálya szerint a döntés közgyűlési kompetencia. Ezért a kezdeményezést honlapjainkon közzétesszük egyesületeink számára, hogy az esetleges csatlakozási szándékról saját szervezeteikben dönthessenek.

 

2. Kenderes Zoltán bizalmi szavazást kért ezen elnökségi ülésen való részvétele mellett vagy ellen, az elnökség tagjaitól , mivel aggályok merültek fel a személyes kapcsolatai miatt vele szemben.
Az elnökség biztosította bizalmáról.

 

 

3. A HFFA pénzügyi helyzete

Tóth Ibolya a ki és befizetésekkel kapcsolatos bizonylatokat ellenőrizte. A pénztár vezetésével kapcsolatosan pénzügyi hiányosságokra hívta fel a figyelmet.

 

4. A startalapból kifizetett összegek felhasználásának ellenőrzésére az elnökség tagjai folytassanak társadalmi ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a kifizetett támogatás nem a starthelyre fordítódott, a következő évi támogatásra a klub nem jogosult.

 

5. Az MPC befizetésével kapcsolatos döntés

A klub időt kért, de az eltelt idő alatt nem történt semmi. Továbbra is várjuk a klubtól a kért adatokat. Ellenkező esetben az általuk átutalt pénzt jogcím hiányában visszaküldjük.

 

6. Gruber Ferenc VB részvételéve kapcsolatos állásfoglalás

Az FAI főtitkára saját hatáskörben megtiltotta sportolónk részvételét a Laragnei Sárkányrepülő Világbajnokságon. A döntéséről az FAI semmilyen dokumentumot nem tudott felmutatni.

Az MRSz kérte az FAI elnökét, küldje meg a tiltó határozatot.

A szakbizottság döntése értelmében levélben fogalmazza meg aggodalmát, hogy az FAI vezetésében az FAI demokráciáját súlyosan sértő antidemokratikus döntések születhetnek, egyoldalú előítéletek alapján, az FAI főtitkára diktatórikus módszerével, megkerülve a választott szervezeteket és semmibe véve azok határozatait.

Ezzel túllépve hatáskörüket a Nemzeti Szövetségek szuverenitását sértik meg.

Kérjük az MRSz elnökségét, hogy a kérdésben hozza meg döntését (az MRSz Alapszabálya értelmében a nemzetközi szereplésre a válogatottakat az MRSz elnöksége nevezi)

 

7. Tóth Béla ügyvéd szerződése meghosszabbítása

Az elnökség a továbbiakban munkaügyi kérdéseink rendezéséhez szükségesnek tartja a munkáját.

A főtitkár a korábbi szerződés keretében megpróbál erre vele megegyezni. A szerződés meghosszabbítására nem látjuk a forrást.

8. Volt REBISZ munkatárs munkaviszonyának megszüntetése

A főtitkár javasolja munkaviszonya közös megegyezéssel való megszüntetését. Miután a betegszabadságáról visszatért, a munkáltató utasítására egyszer sem jelent meg a munka felvételére, az elnökség fontolgatta a fegyelmi eltávolítás lehetőségét is. A Főtitkár felhatalmazást kapott az elnökségtől, hogy  a  munkaviszony megszüntetéséről tárgyaljon az alkalmazottal.

9. Útiköltség térítések elbírálása

Az elnökség megtárgyalta a havi útiköltség térítéseket, azt indokoltnak tartva elfogadta. Javaslat született a felső határ megállapítására.