Elnökségi ülés 2009. július 14.

2009.11.08.

A HFFA 2009. július 14-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.20-tól

Jelenlévő elnökségi tagok:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Fekete Kornélia elnökségi tag,

Tóth Ibolya elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag,

Csiga Sándor elnökségi tag.

Távol:

Simonics Péter elnökségi tag

 

Napirend:

 

1. Válogatott keret vezetők beszámolója.

Fekete Kornélia beszámolója a sárkányrepülő világbajnokságról (mellékelve)

A beszámolóban szereplő állítások tisztázására rendkívüli nyílt szakbizottsági ülésen kerüljön sor.

 

Onody Miklós távollétében a siklóernyős célraszálló világbajnokságról szóló rövid beszámolóját Kerekes László adta elő (mellékelve)

 

2. Féléves pénzügyi beszámoló

A féléves pénzügyi beszámoló mellékelve.

 

3. A rekordok hitelesítése

A szakbizottság hozzon létre hivatalos szakbizottság csoportos Email címet a szakbizottság számára a hivatalos sportinformációk kezelésére. A jövő évi sportszabályzat revíziója során meg kell fontolni a rekordok hitelesítésével kapcsolatosan, hogy a szakmai értékelés és a hitelesítés váljon ketté.

A légtér szabályok betartásával kapcsolatban azok betartása a pilóta felelőssége, az értékelés csak az MKK szabályokban lefektetett korlátozásokat veszi figyelembe.

 

4. Csobánc támogatás

Az elnökség egy ellenszavazattal megszavazta, hogy a Csobánc Várért Alapítvány számára a szövetség 150 ezer Ft támogatást nyújtson a startalap maradványból.

 

5. Útiköltség térítések elbírálása

Az elnökség megtárgyalta a havi útiköltség térítéseket, egy ellenszavazattal azt indokoltnak tartva elfogadta. Az ellenszavazat oka, hogy nem született döntés felső korlátról. A szakmai munka költségei a térítettnél magasabbak, de a tervezett összeg a jövőben csak csökkentett térítést tesz lehetővé.

 

6. Pénzügyi ellenőrzés eredménye

Az elnök 2009. július 3-i pénztári ellenőrzése során talált pénztári hiány oka a szabálytalan pénztárkönyv-vezetés. Az Ellenőrző Bizottságot ennek haladéktalan felülvizsgálatára kéri fel az elnökség. A titkárság-vezető és a főtitkár közötti munkakapcsolat nem felel meg az elvárásoknak, és nem alkalmas arra, hogy a szervezet gördülékenyen működjön. A főtitkár alkalmazásának megszüntetése után nem volt képes megoldani a szervezet működtetését.

Az elnökség a főtitkárt a közgyűlés eredeti döntésének megfelelően ismét munkaszerződéssel alkalmazza.
A főtitkárt felszólítja arra, hogy a titkárság munkáját átvegye és a legközelebbi elnökségi ülésig a szövetség adminisztratív tevékenységét megszervezze, azokkal a szükséges és elégséges erőforrásokkal amivel az megoldható.

 

7. Az MPC tagsági kötelezettségeinek mulasztása

A szövetség alapszabályában foglalt tagi kötelezettségeket nem teljesítette. A szervezet érdekei ellen és annak jó híre ellenére tevékenykedik. A tagjai után a közgyűlés által meghatározott díjakat nem fizette be.

Az elnökség határozatában tagsági viszonyát fegyelmi okból megszünteti. A döntésről a főtitkár hivatalosan írásban értesítse az MPC klub vezetését. A határozattal szemben az alapszabály értelmében a közgyűléshez lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

 

8. Pénzkezelési szabályzat

Az elnökség tagjai a mellékelt, Kenderes Zoltán által előkészített pénzkezelési szabályzatot áttekintette és felkérte Tóth Ibolyát az általa javasolt korrekciók elvégzésére.

 

9. Simonics Péter elnökségi (szakbizottsági) tagságáról lemondott, időhiányra hivatkozva

Az elnök a lemondott elnökségi tag helyére kooptálással a közgyűlésig Rácz Balázst javasolja.

 

10. Tóth Ibolya elnökségi tag megerősítette korábbi lemondási szándékát a szövetségben betöltött elnökségi tisztségéről

A lemondás oka, hogy a szervezetben a közgyűlés óta csak széthúzás tapasztalható az elnökségben. A pénzkezelésre vonatkozó javaslatait mind az elnökség tagjai, mind az alkalmazottak semmibe vették, Ferenci Miklós elbocsájtásával kapcsolatos javaslatait az elnökség nem fogadta meg, ezzel a szervezet komoly anyagi hátrányt szenvedett el. Az alkalmazottak alkalmazásával kapcsolatos gazdasági megfontolások szakszerűtlenek, az elnökség egyes tagjai csak visszahúzzák az egységes szervezeti fellépést. Korábban teljesen más légkörben vállalt feladatát így teljesíteni nem tudja.