Elnökségi ülés 2009. augusztus 11.

2009.11.08.

A HFFA 2009. augusztus 11-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata
Bírósági felülvizsgálat kérése (pdf)

 

Az ülés helyszíne: A HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11. Időpontja: 18.30-tól

Jelenlévő elnökségi tagok:

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,

Fekete Kornélia elnökségi tag,

Kenderes Zoltán elnökségi tag,

Csiga Sándor elnökségi tag.

 

Az Ellenőrző Bizottság az ülésen nem képviseltette magát.

Napirend:

 

1. A pénztár és a leltár eredményei

A legutóbbi elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottságot a pénztárhiány haladéktalan felülvizsgálatára kérte fel az elnökség. Az Ellenőrző Bizottság az elnökség számára azóta semmilyen információt nem adott. Az elnökség határozott arról, hogy az Ellenőrző Bizottság 15 napon belül adja át jelentését a kérdésben lefolytatott ellenőrzéséről.

A főtitkár beszámolt arról, hogy a Szövetség kezelésében lévő IPPI kártyák nem lettek tételesen átadva a titkárság-vezetőnek. Ezért az elnökség úgy határozott, hogy a kártyák nyilvántartásának elszámolására valamennyi klub haladéktalanul tételesen számoljon el a HFFA nyilvántartójával.

 

2. A sárkányrepülő keret támogatása

A válogatott keret vezetője elszámolt a világbajnokság költségeiről. Költségtérítésével együtt az elnökség a közgyűlés által meghatározott összeg felvételét az elszámolás alapján engedélyezte.

 

3. Az MPC kizárásával kapcsolatos fellebbezése

Az MPC fellebbezésében a főtitkártól kérte a klub kizárásában hozott határozat felülvizsgálatát. Az elnökség megbízta a főtitkárt a klub tájékoztatására, egyúttal az egyesület kérésének megfelelően az Ellenőrző Bizottságot kéri fel az elnökségi döntés felülvizsgálatára.

 

4. Rendkívüli közgyűlés összehívása és napirendje

Az elmúlt időszakban négy a HFFA közgyűlése által választott elnökségi tag mondott le elnökségi megbízatásáról. Emiatt az elnökség nem javasolhat rendkívüli tisztújító közgyűlést, de felkéri a klubokat, hogy az alapszabálynak megfelelően a tagszervezetek vegyék azt fontolóra. Az Alapszabály értelmében „Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha bármelyik tagszervezet az ok és a cél megjelölésével indítványozza azt, illetve ha azt a bíróság elrendeli. Ennek módja megegyezik a Közgyűlés összehívásának módjával.”

 

5. Beszámoló az on-line nyilvántartási rendszerről

A főtitkár ismertette az on-line rendszer létrehozására beérkezett ajánlatokat. Az elnökség a főtitkár érveivel egyetértve a gyakorlatban már bizonyított és működésében is megtekinthető rendszert választotta annak ellenére, hogy az a nagyobb ellenszolgáltatást megjelölő ajánlat. Az olcsóbb ajánlat ugyanis demo verziót sem tudott felmutatni. A legközelebbi elnökségi ülésen bemutatót kapunk a bevezetendő on-line rendszerről.

 

6. Pénzkezelési szabályzat

A pénzkezelési szabályzatot az elnökség idő hiányában nem tudta megtárgyalni. További kidolgozást igényel.

 

7. Bírósági felülvizsgálat kérése

Az MRSz megfellebbezte az NKH LI határozatát, ami a siklóernyős képzésre adott engedély visszavonását célozta. A fellebbezés a hatóság visszavonó határozatával szemben halasztó hatályú. Ezzel együtt a HFFA az NKH LI elutasító határozatával szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett.

 

8. Az elnökségi ülések időpontjai módosítása

A legközelebbi elnökségi ülés időpontja: 2009. szeptember 1. (kedd) 18.00.