Elnökségi ülés 2008. szeptember 4.

2009.11.08.

A HFFA 2008. szeptember 4-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

A főtitkár nyílt elnökségi ülést hív össze az alábbi időpontban és helyszínen:

Helyszín: XIII. ker. Dagály u. 11. 2. em. tanterem.
Időpont: 2008. szeptember 4-én 18 órára
Napirendi pontok:

 

Jegyzőkönyv vezető: Magyar Bertalan.

(Hanganyag készítése.)

1. Üzembentartói engedélyünk visszavonásáról

A Főtitkár beszámolt az engedély visszavonásának állapotáról.

A hatóság a fellebbezésre még nem válaszolt, de a határidő-túllépés valószínűsíthető. Főtitkár javasolja, a hatósági válasz bevárását.

Főtitkár hivatkozik a Leközlekedési t örvény 19.§-ra: „Nem kell üzembentartói engedély a magántulajdonban lévő, magán célra használt légijárművek üzemeltetésére”, amely alapján Szövetségünknek nincs szüksége üzembentartói engedélyre.

Kerekes László előadása az üzemeltetési és üzembentartói engedélyről.

Főtitkár tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a hatósággal történt legutolsó egyeztetésen, amikor az üzembentartói engedélyről folyt a vita, a hatóság jogásza által írt jegyzőkönyvben az szerepel, hogy „a hatóság képviselői elismerik, hogy jelenleg nincs hatályos, speciális szabályozás a lajstromozásra nem köteles légijárművek vezetőire”, ezért kérik, hogy az alkalmazott KOV-IM EUM rendelet szerint csináljuk az orvosit.

Főtitkár kérdése az Elnökséghez: szükségesnek tartja-e az Elnökség, hogy a Szövetség rendelkezzen üzembentartói engedéllyel. Főtitkár egyben tájékoztatja az Elnökséget, hogy időközben felvette a kapcsolatot Dr. Csuka Péter jogásszal, aki természetesen nem ingyenesen, de vállalja a Szövetség képviseletét, ha ez az engedélyünk visszavonása kapcsán szükségessé válik. Miután a Szövetség nyert egymillió forint pályázati pénzt és pénzügyi tervünkben tételként szerepelt az esetleges jogi képviselet díjazása, nincs akadálya a megbízásnak.

Főtitkár határozott véleménye, hogy a Szövetségnek nincs szüksége üzembentartói engedélyre, így annak visszavonását követően az üzemeltetésre üzembentartói engedély nélkül is lesz mód.

Főtitkár javasolja, a hatósági válasz bevárását, mellyel az Elnökség egyetért.

Határozat: Főtitkár értesítse a hatóságokat arról, hogy kizárólag a Szövetség Elnöke és Főtitkára képviseli a szervezetet. Szövetségünkről másnak hivatalos információt nem adhat ki.

2. Az éves rendes közgyűlés időpontjának és napirendi pontjainak kitűzése.

Határozat az éves rendes közgyűlés időpontja:

Időpont: 2008. november 29. 10 óra

Helyszín:1138 Budapest, Dagály u.11. 2. em. tanterem

Határozat: a főtitkár készítse el a meghívókat és küldje ki az egyesületeknek.

Amennyiben az 1. időpontban határozatképtelen a közgyűlés, úgy az 11 órától létszámtól függetlenül határozat képes. Ez esetben semmilyen más napirend nem tárgyalható, csak az előre meghirdetett.

Témák:

a MIR vezető beszámolója (Kerekes László)

– az elnökség éves beszámolójának elfogadása (Tóth Zsuzsanna)

– az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság beszámolója, elfogadása. (Zsembery András)

– a főpilóta beszámolója (Kerekes László)

– a főmérnök beszámolója (Ferenci Miklós)

– a repülés biztonsági szolgálat beszámolója (Ferenci Miklós)

– a légtér munkacsoport eddigi munkájának beszámolója a G2/S légtérrel kapcsolatban

(Kardos István/Ferenci Miklós)

– a starthely pályázatok elnyerőinek beszámolója, annak elfogadása (előzetes beszámolók alapján Tóth Zsuzsanna)

– az éves költségvetés meghatározása, annak elfogadása

– az Elnökség és a tisztségviselők újraválasztása

Amikor a szövetség alakult, mintegy 6 egyesület képviselete választotta meg a vezetőséget.

Mára 35 egyesületünk van, így újraválasztásra van szükség.

– az alapszabály módosítása és elfogadása

– a Magyar Repülő Szövetséggel való kapcsolattartás lehetőségei (sport) (Kerekes László)

– egyéb

3. Főtitkári kérdés (felmondás és annak okai, lehetőségek megvitatása)

Az ülés nem zárt.

A főtitkár beszámol arról, hogy az el nem készült új rendszer milyen problémákat okozott, amely miatt a nyilvántartást igen nehéz egy táblázatba, szedni. Régóta szükséges egy segítő mert ezt a munka mennyiséget egy ember nem tudja ellátni. Erről a segítőről az elnökség már döntött, de ezt most megerősítette.

Határozat: a regisztráció rendbetételére Főtitkár kössön határozott idejű szerződést egy kisegítővel a könyvelőnk segítségével. (Ennek becsülhető költségéről az Elnökség tájékoztatva lett.)

A főtitkár beszámol az őt és az elnökséget ért rágalom hadjáratról, ami miatt beadja a felmondását.

Határozat: A kialakult helyzetre tekintettel az Elnökség tagjai nem mondanak le a 2008. november 29. napi Közgyűlésig, melyen – a HFFA tagjainak megnövekedett számára tekintettel – az Elnökség és a tisztségviselők újraválasztására kerül sor.

Határozat: A jogi képviselet javaslatára az Elnökség és a Főtitkár azt az egyhangú határozatot hozta, hogy a Főtitkár munkaviszonyát november 29 . nappal, közös megegyezéssel szünteti meg. Tehát a jelenlegi főtitkár november 29-ig marad.

Határozat: az elnökség állítsa össze a HFFA weblapján megjelentetendő pályázatot a főtitkári állásra, melynek kiértékelése a következő elnökség hatásköre lesz.

Javasolt a közgyűlést követően az új elnökségnek haladéktalanul ülést tartani.

Záró gondolat:

Az alapszabály nem ír elő szó szerinti jegyzőkönyvet, így az elnökségi ülésnek csak a kivonata és határozatai olvashatóak nyilvánosan.

A jelenlevők közül többen kérték, hogy a szó szerinti jegyzőkönyv ne kerüljön fel honlapra, így az csak tagok számára érhető el (hanganyaggal együtt) a központi irodában.

HFFA elnökség