2008. június 20-i rendkívüli közgyűlés

2009.11.08.

A HFFA 2008. június 20-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Időpont: 2008.június 20. 17 óra

A meghirdetett időben a közgyűlés határozatképtelen volt így az előre meghirdetett 2. időpont tehát 18 órától, már a mandátum létszámtól függetlenül a közgyűlés határozatképes.

Az előre meghirdetett napirendtől eltérni már nem lehet.

Helyszín: 1138 Budapest Dagály u. 11. 2. emelet.

N apirendi pontok:

1. A starthely-pályázatok újratárgyalása.

(Lehetséges, hogy nem is kell újra tárgyalni, hanem a fellebbező ügyét kell csak tárgyalni?)

Főtitkár:

Az eddig regisztrált létszám alapján az elosztható összeg 1482*2000Ft plusz a tavalyi maradvány együttesen 3 424 000Ft Az igény, 4.197.000Ft

A kérdés nem csak az, hogy adjunk-e Nyikomra és Kalocsára ekkora összeget, hanem az is, hogy kiknek a kárára adjunk. Az igény ugyanis sokkal több mint amekkora összeg rendelkezésünkre áll.

A probléma, hogy a közgyűlés által előírtakat az oktatók nagy része nem tartja be, miszerint minden tanítványt az első pillanattól kezdve legyen beregisztrálva, amivel támogatja a szövetség munkáját jut a startalapba és az MRSZ-be is nagyobb képviselettel lehetünk ismét jelen.

Kell-e tárgyalni az egész startpályázatot, vagy csak a fellebbezőt azaz Kalocsát?

Nyikom nem pályázott, így arról nem kell döntenünk.

A közgyűlés előtt Kerekes L. kapott egy levelet, amiről tájékoztatta, hogy neki nem kell tőlünk semmi.

Szerintem csak Kalocsát kell tárgyalni.

Guriga: Az egyesületek egyesével is megegyezhetnek SI-vel Az AE 300 pilótája megállapodott, fizet 100.000Ft-ot Ha ekkora létszámra 100e FT, akkor a kisebb létszámú egyesületek arányosan kevesebbért meg tudnának állapodni. Ez a megoldás SI-nek is tetszik.

Bíró B.: Pilis megkapta az engedélyt?

Főtitkár: a tárgyalások folyamatosan zajlanak, jelenleg kicsi az esélyt rá de mindenképpen el akartunk különíteni, mert nem lenne szerencsés, ha pénz hiánya miatt nem tudnánk teljesíteni egy esetleges engedély feltételeit.(pl.: tájékoztató táblák)

Mókus-hegyen is tájékoztató táblákat kell kihelyeznünk így arra is kell némi támogatás.

Bíró B: Ne a Nyikom rovására tárgyaljuk Kalocsát. Nyikom is kapja meg a támogatást, ha nem igényelt akkor is. Tárgyaljuk Nyikomot, ha ellene szavaz a közgyűlés akkor pályáz a 100.000Ft-ra, Vagy az esetleges maradékból.

Felszólaló: SI nem pályázott, ne támogassuk inkább Kalocsáról döntsünk csak.

Bíró B.: tárgyaljuk Nyikomot.

1. határozat: tárgyaljuk újra az egészet.

1. Kalocsa fellebbezésének eldöntése:

Főtitkár:

Minden repülési területet karban tartó egyesület önerővel is hozzájárul a starthelyek karbantartásához. Kalocsán nincs más költség csak a terület bérlete.

Azért döntött így az elnökség, mert itt a csőrlés 2 ember üzleti vállalkozása, amiből a szövetség nem kap (nem is vár) nyereséget, így nem egyenlő, ha a vállalkozásuk alapköveit 100%-ban mi teremtjük elő. Járuljon hozzá a két vállalkozó.

Bíró B.:

A területen szemétszedés, alkalmankénti kaszálást kell végezni.

Ez egy bérleti díj, ha nem fizetünk, nem használhatjuk a területet és elveszítjük a repülőteret.

Így sok pilóta repülési lehetőségét.

2. határozat: Kalocsa fellebbezése elfogadva. Kapja meg a 400.000Ft-ot.

(9 igen 1 ellene, 1 tartózkodás)

2. Jakab-hegy utólagos igényének elbírálása:

Blue Sky SE képviselet : a pilóták az erdészet útját használják. A vészleszálló kialakítása nehézkes. Vezetőség váltás miatt maradtak le a pályázatról A munkákat támogatás nélkül nem tudják elvégezni.

Két javaslat jött.: kapjanak 100.000Ft-ot

Kapjanak 150.000Ft-ot.

(8 igen, 3 ellene, 2 tartózkodott.)

3. határozat: Jakab hegy megkapja a 150.000Ft-ot

3. Nyikom megtárgyalása:

Nyikom nem kért, követelőzik, nem létező szervezet szerződéseire hivatkozik. A számlát nem ő adja, hanem az egyesülete, így a magántulajdonra való hivatkozás álságos. Ha az egyesülete számláz, ugyanazt a feltételrendszert kellene teljesítenie. Az 500.000Ft túl sok ahhoz, hogy semmilyen feltételünknek ne feleljen meg. Nem kellene vele kivételezni.

Valaki: a közgyűlés bírálja felül az adott támogatást, mert szükség van a Nyikomra. A HFFA érdeke is, hogy ne szűküljön a starthelyek száma.

4. Határozat :: Nyikom kapja meg a kért összeget.

(7mellette, 3 ellene, 2 tartózkodott)

A közgyűlés elő akar-e írni elszámoltatási feltételt, vagy az elnökségre bízza?

5. Határozat: az elnökség írjon egy megbízási szerződést minden pályázó egyesülettel. Legyen benne, hogy a starthelyek egész évben biztonságosan használható állapotban legyenek.

Mi legyen a Nyikom szerződéssel? Hogyan kapja meg a pénzt?

6. számú határozat : Az elnökség ne írjon külön, szigorúbb megállapodást mint a többi starthely kezelőjének. Az viszont legyen benne, hogy a repülési terület egész évben biztonságosan használhatónak legyen. (9 mellette, 1 ellene, 2 tartózkodott)

2. napirendi pont: A főtitkári kérdés megvitatása, kell-e új főtitkár?

(A nyilvános megaláztatások miatt szeretnék ezen a közgyűlésen személyemre vonatkozóan bizalmi szavazást kérni. Sok kritikát kapok, hogy alkalmatlan vagyok a kommunikációra, kompromisszumokra, nem vagyok tárgyalóképes, nem tudom kezelni a konfliktusokat, stb…)

A főtitkár beszámolt, hogy nehezen viseli a névtelen rosszindulatú kritikákat, találgatásokat. Sajnos egy személyben kell mindent intéznie. A napi nyilvántartás még mindig kitölti a 8 órás munkaidőt. E mellet a postára járás, pénztárkönyv írása, számlaírás, a mindennapi használati tárgyak beszerzése, a normális körülmények biztosítása (pl irodaszerek, tisztítószerek, takarítás…) A hatóságokhoz való kijárás, a légirendészettel és a hatósággal szinte napi kapcsolattartás, a természetvédelmi hivatalokkal való levelezgetés, a pályázatokhoz szükséges okmányok kezelése…

Mindemellett az egyenként bejövő pilótákkal való foglalkozás, akik regisztráció miatt betévednek és akik természetesen nem küldhetőek el egy szóval, – menj, a klubvezetődhöz-, igen sok időt vesznek el az érdemi munkától.

Mindezt nem szabadna egy embernek csinálnia, hiszen ennyi mindent nem lehet jól csinálni. A főtitkár nehezményezi, hogy a negatív kritikákra nem érkezik pozitív válasz, így úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy jó az amit csinál.

A visszajelzések az elnökségtől az őt körülvevő emberektől jók, de az a nyilvánosság előtt nem látszik így csak a fórumokon megjelenő beszólások alapján ítélkezhet az odalátogató pilóta, növendék, érdeklődő.

A jelenlevők nagy része azt állítja, hogy nem kell a főtitkárnak a fórumot olvasnia, ha valaki akar valamit kérdezni, az tegye meg az ismert email címeken vagy telefonon és pláne nem kéne zokon venni az ott megjelent főleg névtelen kritikákat.

A főtitkár elmondta, hogy a pg hangadói szerint (pl. Kacsa, anonymus…) hiba lenne ennek az állítólag sok száz pilóta véleményét figyelmen kívül hagyni, ezért kénytelen olvasni.

A közgyűlés jelenlevői a körülményekhez képest elégedett a főtitkár munkájával. De hasznosabb és hatékonyabb lenne még egy alkalmazott.

(9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

A főtitkár elmondja, hogy az NCA pályázatán bérköltségre nyert a szövetség 1.000.000Ft-ot (egymillió) így az új alkalmazott bérezése megoldottnak látszik. Keresünk egy 4 órás alkalmazottat, a napi nyilvántartási munkákra, amit az elnökség korábban már jóváhagyott. Az állásra nem sokan jelentkeznek, igaz nincs is meghirdetve. Vadidegen emberre ugyanis a főtitkár nem szívesen bízza adott esetben sok százezer forint kezelését.

A jegyzőkönyv hiteléül

Tóth Zsuzsanna

főtitkár

Megjegyzés:

A kézzel írt jkny-ből kivonat. Az eredetit bármely tag megnézheti a szövetség székhelyén.

Budapest, 2008. június 20.